Přihlašování bude spuštěno na stránkách školy (sekce školní tábory) dne 26.5.2021 v 18:00

Věk účastníků:

4 – 10 let  - příměstský tábor sportovní s kvízy - 1. turnus  (1.- 2.7. – 7.- 9.7.2021)

4 – 10 let  příměstský tábor zaměřený na sport  –  2. a 3. turnus  (12.7. – 16.7.;    19.7. – 23.7.2021)

uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (malé děti bez poledního spánku)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Platbu proveďte na číslo účtu do 7.6.2021:  240 154 9757/2010;  VS = RČ;   poznámka:   tábor 1 + jméno      500,- Kč

                                                                                                                                             tábor 2 + jméno     500,-  Kč

                                                                                                                                             tábor 3 + jméno     500,-  Kč

nebo hotově v kanceláři školy.

Pokud se dítě účastní více turnusů, zašlete jednou částkou.

Lenka Altmannová, Naďa Suntychová, Marcela Najmanová

 

3 etapa sportem ke zdravi

Děti už sice alespoň občas začínají zase chodit do školy prezenčně, ale mají za sebou dlouhý čas strávený doma výukou distanční. Aby to pro ně nebylo tak jednotvárné, zapojila se i naše škola do projektu Akademie věd ČR, která na konci března zveřejnila na sociálních sítích výzvu „Pozvěte si vědce do on-line výuky“.

V rámci češtiny jsme tedy v 7. B na dálku přivítali PhDr. Kamilu Smejkalovou, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český, oddělení jazykové kultury; a v 9. ročníku Mgr. Lucii Jílkovou, Ph.D. taktéž z Ústavu pro jazyk český, oddělení stylistiky a sociolingvistiky.

Vědkyně ve svých prezentacích seznámily naše žáky s náplní práce ÚJČ, představily jeho jednotlivá pracoviště. Poté se zaměřily na svoji náplň práce a zapojily děti formou otázek a praktických cvičení. Děti ocenily narušení rutiny a dospělí zase doufají, že je setkání s vědci motivovalo k dalšímu studijnímu úsilí 😊.

Mgr. Hana Šimková

Jak to začalo? Čtvrťáci se s paní učitelkou Lochmanovou učili ve vlastivědě o Keltech. Napadlo je, že by bylo zajímavé se přenést do jejich prostředí opředeného spoustou tajemna a přírodních kouzel. Rozhodli se, že se na toto zajímavé téma pokusí něco vytvořit. A svůj nápad si nenechali pro sebe. Vyzvali ke spolupráci i své spolužáky z celé školy. Vítány byly obrázky, videa, fotografie, animace či básničky.

K výzvě 4. A jsme přidali i fotosoutěž na téma Tajemný duch přírody. Jako vždy bylo i tentokrát těžké vybrat nejlepší snímky z přibližně 20 fotografů a 25 animátorů. Všechny byly zajímavé a nápadité. Najdete je na https://drive.google.com/drive/folders/1f1oHODhZNpwOhb7tYiU9BxiY6k1UUX_M?usp=sharing

A zde jsou autoři těch nejzajímavějších dílek:

Vyhodnoceni duch

duch1

duch2

Gratulujeme a brzy pošleme instrukce k vyzvednutí odměny.

Děkujeme všem za příspěvky, foťte, kreslete, točte a pište dál!

Pavla Lochmanová, Alice Kučerová, Dana Hoffmannová

Vyhodnoceni 2 etapy

Přihlášky na školní tábory pro rok 2021

 

Bohužel musíme opět posunout přihlašování na školní tábory (sportovní s hrami a kvízy).

V této situaci nejsme schopni předvídat, zda se tábory uskuteční.

Prosíme o Vaši trpělivost. Snad v květnu už budeme mít více pozitivních informací.

Určitě dáme včas vědět!

 

Naďa Suntychová, Marcela Najmanová, Lenka Altmannová

 

Plníš krokovací výzvu? Znáš geocaching, hledání pokladů pomocí GPS? Trošku jsme pro vás tuto hru upravily. Nemusíš stahovat žádnou aplikaci, stačí si pozorně prohlédnout níže uvedené fotografie. Pokud už víš, kam jsme pro vás kešku schovaly, vydej se do terénu. 

Až ji najdeš, vyber si svou odměnu, podepiš se do notýsku a můžeš připojit i pár hezkých slov pro další nálezce, nebo pro nás :-). Krabičku vrať do stejné pozice. Věříme, že budeš hrát v duchu fair play. 

Kešky budeme průběžně kontrolovat, ale kdyby se vyskytly nějaké problémy, dej nám prosím vědět... 

 Zde malá nápověda: 

Keška č. 1: Neprší na mě.

Keška č. 2: Ležím u stromu.

Keška č. 3: Pozor, jsem těžký.

Lenka Altmannová (altmannova@zscernilov.cz)

Hana Šimková (simkova@zscernilov.cz)

Keška č. 1:

Keška č. 1

Keška č. 2:

Keška č. 2

Keška č. 3:

Keška č. 3

Sport 9 4

Na základě rozhodnutí MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí lze podat od 1. 4. do 15. 4. 2021 elektronicky nebo doručením do schránky školy (vedle vstupní branky u vjezdových vrat). V případě elektronického podání musí být žádost opatřena elektronickým podpisem žadatele (zákonného zástupce).

elektronické podání:

e-mail: kancelar@zscernilov.cz datová schránka: tgmkms2

poštovní schránka školy:

Černilov 380, 503 43 Černilov

Žádost o přijetí i žádost o odklad školní docházky naleznete na stránkách školy www.zscernilov.cz v sekci Dokumenty školy – Ke stažení viz přímý odkaz

https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/ke-stazeni

V případě nutnosti vyzvednutí formuláře osobně, kontaktujte kancelář školy.

Registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, Vám bude sděleno prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam registračních čísel žádostí, kterým bylo vyhověno, bude zveřejněn dne 26. 4 2021. na Úřední desce školy (https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/uredni-deska) a v tištěné podobě na vchodových dveřích.

Pokud nebudete disponovat do 15. 4. 2021 přílohami k žádosti o odklad školní docházky (vyjádření lékaře a poradny), bude možné tyto přílohy dodat i později naskenované nebo do poštovní schránky.

Prosíme zákonné zástupce dětí z obcí Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Lejšovka, Libřice, Výrava, které budou plnit povinnou školní docházku v jiné než spádové škole, aby nám tuto informaci poskytli. Zákon školám ukládá vedení evidence všech dětí ze spádové oblasti.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme.

kancelar@zscernilov.cz, tel. 739 454 941

reditel@zscernilov.cz, tel. 731 186 513

Potěšte se nádhernými velikonočními věnečky, které doma "online" vyrobily děti ze 3. A s občasnou pomocí rodičů pod vedením paní učitelky Dany Filipové. 

Velikonoce1

Velikonoce2

Velikonoce3