certi

světla

Druhý turnus (od 15. do 19. 7.) už je plně obsazen!

 

Věk účastníků:

6 – 11 let  - příměstský tábor zaměřený na Aj – 1. turnus  (8.7. – 12.7.)

4 – 10 let  -  (malé děti bez poledního spánku) –  2. a 3. turnus  (15.7. – 19.7.;    22.7. – 26.7.)

uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program 1. turnusu je na letáčku

                  program 2. a 3. turnusu bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Závazné přihlášky odevzdejte do kanceláře školy a platbu proveďte do 20.4.2019

Platbu proveďte na číslo účtu:  240 154 9757/2010;  VS = RČ;   poznámka:  tábor 1 + jméno      600,- Kč

                                                                                                                          tábor 2 + jméno     500,-  Kč

                                                                                                                          tábor 3 + jméno     500,-  Kč

nebo hotově v kanceláři školy.

Pokud se dítě účastní více turnusů, zašlete jednou částkou.

 

Dne 13. února proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně a jejich rodinné příslušníky byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících  dovednostech:  přišít knoflík, povléknout polštář nebo peřinu, zamést a roztřídit smetí, složit oblečení, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouct hřebík a správně prostřít na stůl.  I letos se přihlásili šikulové, kteří si své síly porovnali s ostatními.

Výsledná listina

Kategorie A dítě +dospělý

místo -  Denisa Smolíková s maminkou, Lenička Štrajtovámísto  - Filip Staša s mamkoumísto -  Vojta Fajfr s taťkou

Kategorie B – děti 1. - 5. třída

místo Anetka Petřeková místo Toník Valenta místo Sárinka Svatoňová

Všichni soutěžící byli odměněni malým dárečkem a diplomem. Všem zúčastněným  gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Jana Hofmanová a Kateřina Blatníková

IMG 5619

IMG 5623

Školní družina nabízí provoz v době jarních prázdnin 25. 2. - 1. 3. 2019 od 7:00 do 16:00. Podrobné informace mají děti v družinových notýscích.

Informace k LVVZ     10. - 15. 2. 2019

 

Odjezd:       10. 2. v 13.45 hod. od školy, sraz v 13.30 hod.                   

Příjezd:        15. 2. cca v 14:00 - 14.30 hod. ke škole                   

Strava:        začíná 10. 2. večeří a končí 15. 2. obědem               

Před odjezdem žáci odevzdají:                         

potvrzení o odborném seřízení lyží ze servisu

                                   posudek o zdravotní způsobilosti

                                   souhlas rodičů s pobytem na LVVZ

                                   poučení o bezpečnosti

                                  

V den odjezdu odevzdají:                               

potvrzení o bezinfekčnosti

                                   pravidelně užívané léky! /podepsané a popsané/

                                   v případě potřeby podepsanou obálku s penězi dítěte

                                                                       - prosíme v drobných

Před odjezdem prokážu, že mám s sebou:

 

-kartičku zdravotní pojišťovny

                                                                      

Vše odevzdáte před odjezdem zdravotníkovi p. uč. Petrovické anebo vedoucímu kurzu p. uč. Havlasovi.                                                                   

                                                                      

Každý účastník je povinen dodržovat režim kurzu, řídit se pokyny vedoucích a pravidly chování na sjezdovce. V případě porušení pravidel může být z kurzu vyloučen!!!                     

scio Dohodilová

scio Hofmanová

scio Svoboda

Pro včelky je zima dobou vegetačního klidu, ale práce včelařů nekončí nikdy. Zatímco nám přezimují  čtyři včelstva, my se připravujeme na další sezónu.  Odebíráme měl, tedy spad voskových víček, mrtvých včel a roztočů z podložek na dně úlů, který odevzdáme k vyšetření, abychom dodrželi veterinární opatření ohledně výskytu škůdců a chorob. Podle získaných výsledků pak naplánujeme další kroky.

V dílnách stloukáme nové rámky,  vyplétáme je drátem a  opatřujeme mezistěnkami. Pod mikroskopem si prohlížíme stavbu včely. Učíme se o nových metodách chovu včel a opakujeme si, co už známe. Jedno odpoledne jsme věnovali navrhování etiket, kterými chceme polepit sklenice při letošním medobraní.

V lednu nás pak navštívil předseda Českého svazu včelařů v Hradci Králové Ing. Radim Kupka. Pozoroval nás při práci, poděkoval nám, promluvil o své lásce ke včelám a pozval nás na osvětové akce, které letos ZO ČSV bude pořádat.

Černilovští brtníci

IMG 9266

Jak uz se stalo v naší škole tradicí, i letos přebíraly děti prvního stupně své pololetní vysvědčení v TONGU v Hradci Králové. Celé dopoledne si užily na skákadlech, v prolézačkách a na klouzačkách. Nadšení byli především naši prvňáčkové, pro které to bylo poprvé a kteří si všichni odnášeli domů samé jedničky. GRATULUJEME!

20190131 105009