Informace k LVVZ     10. - 15. 2. 2019

 

Odjezd:       10. 2. v 13.45 hod. od školy, sraz v 13.30 hod.                   

Příjezd:        15. 2. cca v 14:00 - 14.30 hod. ke škole                   

Strava:        začíná 10. 2. večeří a končí 15. 2. obědem               

Před odjezdem žáci odevzdají:                         

potvrzení o odborném seřízení lyží ze servisu

                                   posudek o zdravotní způsobilosti

                                   souhlas rodičů s pobytem na LVVZ

                                   poučení o bezpečnosti

                                  

V den odjezdu odevzdají:                               

potvrzení o bezinfekčnosti

                                   pravidelně užívané léky! /podepsané a popsané/

                                   v případě potřeby podepsanou obálku s penězi dítěte

                                                                       - prosíme v drobných

Před odjezdem prokážu, že mám s sebou:

 

-kartičku zdravotní pojišťovny

                                                                      

Vše odevzdáte před odjezdem zdravotníkovi p. uč. Petrovické anebo vedoucímu kurzu p. uč. Havlasovi.                                                                   

                                                                      

Každý účastník je povinen dodržovat režim kurzu, řídit se pokyny vedoucích a pravidly chování na sjezdovce. V případě porušení pravidel může být z kurzu vyloučen!!!                     

scio Dohodilová

scio Hofmanová

scio Svoboda

Pro včelky je zima dobou vegetačního klidu, ale práce včelařů nekončí nikdy. Zatímco nám přezimují  čtyři včelstva, my se připravujeme na další sezónu.  Odebíráme měl, tedy spad voskových víček, mrtvých včel a roztočů z podložek na dně úlů, který odevzdáme k vyšetření, abychom dodrželi veterinární opatření ohledně výskytu škůdců a chorob. Podle získaných výsledků pak naplánujeme další kroky.

V dílnách stloukáme nové rámky,  vyplétáme je drátem a  opatřujeme mezistěnkami. Pod mikroskopem si prohlížíme stavbu včely. Učíme se o nových metodách chovu včel a opakujeme si, co už známe. Jedno odpoledne jsme věnovali navrhování etiket, kterými chceme polepit sklenice při letošním medobraní.

V lednu nás pak navštívil předseda Českého svazu včelařů v Hradci Králové Ing. Radim Kupka. Pozoroval nás při práci, poděkoval nám, promluvil o své lásce ke včelám a pozval nás na osvětové akce, které letos ZO ČSV bude pořádat.

Černilovští brtníci

IMG 9266

Jak uz se stalo v naší škole tradicí, i letos přebíraly děti prvního stupně své pololetní vysvědčení v TONGU v Hradci Králové. Celé dopoledne si užily na skákadlech, v prolézačkách a na klouzačkách. Nadšení byli především naši prvňáčkové, pro které to bylo poprvé a kteří si všichni odnášeli domů samé jedničky. GRATULUJEME!

20190131 105009

Na hale školy byla výstava převážně dětských knih, mnoho ilustrací a fotografie našich známých ilustrátorů. Pro děti jsme připravili pracovní list, na kterém musely vyplnit několik úkolů. Děti byly velmi pozorné a šikovné, o čemž svědčí jen velmi těsné rozdíly v součtu bodů.

1.místo - 34 bodů     -   Matěj Šlesingr

                                           Jan Feifer

                                           Lukáš Horáček

2.místo - 33 bodů   -     Anička Camara

                                            Ondra Svoboda

                                           Ondra Grošek

                                           Vojta Bednář

3.místo - 32 bodů   -     Pavel Hejcman

Blahopřejeme těm nejúspěšnějším a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.

                                                                                                                     Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                    Mgr. Kateřina Blatníková  

IMG 1736

V rámci akcí našeho školního parlamentu jsme pro děti uspořádali odpoledne společenských her. Na hale školy byla připravena stanoviště na PEXESO, PRŠÍ, DOBBLE, DÁMU, PIŠKVORKY, ŽOLÍKY a ČLOVĚČE, NEZLOB SE.

V 15 hodin odpoledne to na naší hale bylo jako v mraveništi – to připomínalo hemžení dětí, které se střídaly u jednotlivých her. Za každou výhru si mohly vybrat nějakou odměnu, stihly vystřídat všechny, některé i vícekrát. Kdo si hraje, nezlobí.

                                                                                                                    Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                   Mgr. Lenka Javůrková

IMG 5596

image

Vážení výtvarníci,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení

ročníku výtvarné soutěže

„Černilovská paleta“

na téma:

"ŽIVOT VE VODĚ“

Kategorie :

A- předškolní děti

B- první stupeň

C-druhý stupeň

D- dospěláci

E- smíšené skupiny (nerozhoduje počet, věk ani pohlaví)

Technika: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, fotografie, materiál a velikost dle fantazie

Soutěžní práce odevzdávejte do 10. 5. 2019 v kanceláři školy nebo paní učitelce Janě Hofmanové a Kateřině Blatníkové.

Každá práce musí být označena cedulkou, na které bude čitelně uvedeno – jméno, příjmení a kategorie.

Vyhlášení vítězů a předávání hodnotných cen se uskuteční dne 15. 5. 2019 v 16:00 hodin v hale ZŠ Černilov.

Výtvarná díla budou vrácena po ukončení výstavy.

Na soutěžní práce se těšíme.

V prosinci se výběr žáků 9. třídy zúčastnil 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SPŠCHT v Pardubicích. Každoroční snahou organizátorů je uspořádat chemické klání, které by žáky bavilo, rozvíjelo by jejich tvůrčí schopnosti, a které by chemii představilo jako vědu hravou a zábavnou. Jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

1. kola se zúčastnilo přibližně 6000 žáků z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina).  Do 2. kola pak postoupili vždy tři nejlepší ze třídy. Zúčastnilo se 417 deváťáků, kteří mohli získat za řešení testu 100 bodů. V této konkurenci Honza Řezníček obsadil 39. místo s 80 body a Martin Vejman  55. místo se 76 body. Za reprezentaci děkujeme. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen, se uskuteční ve středu 20. března 2019 v ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích.

Dana Hoffmannová

chemik

15. 12. 2018 se sešly děti z kroužků Šikulů při vánočním tvoření společně se svými rodiči a babičkami. Děkujeme všem za príjemně prožité sobotní dopoledne a těšíme se na další vyrábění. Míša a Helena Pešavovi

IMG 0345