Dne 27. 4. se konalo krajské kolo Soutěže v programování na DDM HK. Martin Vejman soutěžil v kategorii Programování mikrořadičů a obsadil zde krásné 3. místo. Gratulujeme!

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresního kola.

 

Úspěšní řešitelé 5. třídy:

Alfréd Černý  (5. A)    11 bodů

Vojtěch Bednář (5. B) 10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 6. třídy:

Tereza Dohodilová (6.)  10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 7. třídy:

Tomáš Hrdina (7. B)   15 bodů

Nela Lipavská (7. B)   13 bodů

Klára Křížková (7. B)   10 bodů

 

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

Týden před Velikonoci jsme vítali jaro výstavou prací žáků školy v rámci jarmarku v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Výrobky si přišli prohlédnout žáci i jejich široké rodiny a známí. Doufáme, že veselé barvičky posílily optimismus ve vyhlížení tepla :-). V 17 hodin již tradičně vystoupil školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelek Filipové a Štarhové. Jaro zkrátka musí přijít!

H. Šimková

velikonoce

Na začátku dubna se žáci 6., 7. a 8. tříd, kteří správně vyřešili úlohy školního kola Matematické olympiády, zúčastnili okresního kola v Hradci Králové. Nejlépe se dařilo Tomáši Hrdinovi (7. B)  - 11 bodů a Nele Lipavské (9 bodů), kteří se zařadili mezi úspěšné řešitele.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zapis 2019

1. Tomáš Lelek a Lucie Dohodilová

2. Martina Hofmanová a Darina Řeháková

3. Lenka Šimková a Nikol Cmuntová

 

Gratulujeme a těšíme se na další fotografie, tentokrát na téma Geometrie kolem nás.

Dana Hoffmannová a Alice Kučerová

Foto: Tomáš Lelek, Lucie Dohodilová

Tomáš Lelek up

PC311318

      

Žáci 3. A a 3. B se zúčastnili na naší škole Noci s Andersenem. V pátek 29. března večer se žáci sešli ve škole, aby si za účasti vyučujících Dany Filipové, Jany Kollátorové a Radka Hybšmana, připomněli osobnost nejen dánského autora Hanse Christiana Andersena, autora pohádek Cínový vojáček nebo Malá mořská víla, jejíž socha zdobí přístavní prostory v metropoli Dánska – Kodani, ale také kulaté 70. výročí existence nakladatelství Albatros, které vydalo řadu knih pro děti a mládež s postavami Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, kocoura Mikeše nebo Harryho Pottera. Nezůstalo však u vzpomínky na významného Dána a připomínky výročí Albatrosu, neboť se objevil mladý muž s plastovou pistolí za pasem a reflexní páskou, jež nesla označení „policie“, na levé ruce. Seznámil žáky s krádeží zlatých mincí, nalezenými důkazy a úkoly, které museli žáci splnit, aby dopadli zloděje. Zvláštní případ, při kterém navštívili knihovnu v Černilově, museli projít dráhu s míčkem na pingpongové pálce, zodpovědět záludné večerníčkové otázky v aplikaci Kahoot, pomoci Krtečkovi v honbě za zlodějem tím, že mu nakreslili kalhoty podle nejnovější módy nebo vyřešit šifrovanou zprávu od švédských občanů, kterým se navždy bude říkat „Děti z Bullerbynu“, se podařilo zúčastněným třeťákům vyřešit. Pachatel byl zabarikádovaný v učebně 3. A. Zvláštní zásahové dětské jednotce, která čítala dohromady více než 30 dívek a chlapců, se podařilo dostat do učebny přes překážky z lavic i židlí a vrhnout se na zloděje. Ten se pod náporem vysokého počtu silných a zdatných žáků zmítal a snažil se vyprostit z jejich sevření a obklíčení. Jeho snaha však vyšla nazmar. Na závěr celé akce, již s datem soboty 30. března, se žáci vybičovali k poslednímu těžkému úkolu. Na konci dlouhé a černou tmou ozářené chodby s pouhými občasnými světélky svíček, na ně čekal vak se zlatými čokoládovými mincemi. Nástrahy temné noci a strašení zpoza koutů školy úspěšně zvládli, a tak si zlaté čokoládové mince mohli za záchranu školy před zlodějem, za odvahu a za statečnost během celé Noci s Andersenem ponechat.

IMG 6697

IMG 6689

Ve středu 3. dubna jeli Natálie Bartošová, Šimon Popelák, Lucie Herzánová, Nikol Veselovská a Tereza Konířová reprezentovat naši školu v pěvecké soutěži Novopacký slavíček. I přes obrovskou konkurenci základních uměleckých škol, jejichž zpěváků každoročně přibývá, se Tereze Konířové podařilo vybojovat 3. místo v kategorii 6. - 7. tříd a Nikol Veselovská získala v kategorii 3. - 5. tříd speciální cenu poroty za přednes!

Všem patří velký dík za odvahu a slavíkovské výkony

KučerováIMG_20190403_140918.jpg

 V úterý 26. 3. jsme navštívili Pražský hrad.  Sedmáci společně se 3. B trpělivě vystáli frontu před jeho branami a pak už si navzájem dělali průvodce s komentáři. Prohlédli jsme si první, druhé i třetí nádvoří Hradu s barokní Matyášovou bránou, Chrámem sv. Víta, kde jsme zvenku i zevnitř pozorovali znaky rané, vrcholné i pozdní gotiky, obeliskem a bronzovou sochou sv. Jiří, jak bojuje s drakem. Prošli jsme si Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo, Starou sněmovnu s replikami korunovačních klenotů, Jezdecké schody a románskou baziliku sv. Jiří s hrobkou Přemyslovců. Stihli jsme i hlavní výměnu hradní stráže v pravé poledne a všimli si, že máme pana prezidenta doma. Nakonec jsme zašli i do Zlaté uličky a vězení v Daliborce. Všude na nás dýchala česká historie a bylo se stále na co dívat. Plni dojmů jsme na úplný závěr počítali Staré zámecké schody, abychom se cestou domů mohli dohadovat, kolik jich vlastně bylo :-).

IMG 9406

 Na ZŠ TGM v Borohrádku proběhlo tradiční setkání zástupců žákovských parlamentů MAP nad Orlicí. Zkušený lektor pan Tomáš Halzbauer s dětmi vedl diskuzi o problémech parlamentů, vytvářeli plány týmové spolupráce a zahráli si několik zajímavých her, ve kterých si práci a domluvu v rámci týmu vyzkoušeli. Dospěláci - koordinátoři také zasedli ke kulatému stolu, vyměnili si své  zkušenosti, načerpali energii a nápady do další práce.

IMG 5820