Přemýšlíte proč dvě? To je velmi jednoduché! Přece bylo peklo 1. kategorie, kde se nepracuje, ale tančí a peklo 2. kategorie, kde se topí pod kotlem, vládne Luciper a čerti musí pracovat, i když se jim opravdu nechce. A přes tato dvě pekla prochází velice nafoukaný mladík Kája Fousek, kterého se nakonec podařilo napravit. Tuto velmi pěknou pohádku mohli zhlédnout 7. března děti MŠ, žáci 1. stupně ZŠ a nakonec i maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tety, strejdové, bráchové a ségry, kamarádi a kamarádky, prostě všichni fandové divadla. V krásných kostýmech na jevišti černilovské sokolovny podali vynikající výkony všichni herci – Ondra Lovas, Anička Pavlová,

Hanka Jelínková, Domča Pejřilová, Páťa Pešková,Anička Zítková, Anetka Grošková, Náťa Kvašinská, Klárka Křížková, Kačka Gucká, Lenka Šimková, Terezka Dohodilová, Emča Čechurová a Majda Sedláková

                      Děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomáhali a těšíme se na setkání na dalším představení.

IMG 5798

 

Ve čtvrtek 7. 3. odpadají kroužky Legoroboti 1 a 2 v časech od 13 do 14:30 hodin. Důvodem je zdravotní stav vedoucí kroužku. Legoroboti 3 proběhnou normálně (od 14:30 do 15:30).

První i druhý turnus školního tábora je plně obsazen.

Několik volných míst je jen v termínu 22. – 26. 7. 2019.

11

certi

světla

Druhý turnus (od 15. do 19. 7.) už je plně obsazen!

 

Věk účastníků:

6 – 11 let  - příměstský tábor zaměřený na Aj – 1. turnus  (8.7. – 12.7.)

4 – 10 let  -  (malé děti bez poledního spánku) –  2. a 3. turnus  (15.7. – 19.7.;    22.7. – 26.7.)

uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program 1. turnusu je na letáčku

                  program 2. a 3. turnusu bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Závazné přihlášky odevzdejte do kanceláře školy a platbu proveďte do 20.4.2019

Platbu proveďte na číslo účtu:  240 154 9757/2010;  VS = RČ;   poznámka:  tábor 1 + jméno      600,- Kč

                                                                                                                          tábor 2 + jméno     500,-  Kč

                                                                                                                          tábor 3 + jméno     500,-  Kč

nebo hotově v kanceláři školy.

Pokud se dítě účastní více turnusů, zašlete jednou částkou.

 

Dne 13. února proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně a jejich rodinné příslušníky byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících  dovednostech:  přišít knoflík, povléknout polštář nebo peřinu, zamést a roztřídit smetí, složit oblečení, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouct hřebík a správně prostřít na stůl.  I letos se přihlásili šikulové, kteří si své síly porovnali s ostatními.

Výsledná listina

Kategorie A dítě +dospělý

místo -  Denisa Smolíková s maminkou, Lenička Štrajtovámísto  - Filip Staša s mamkoumísto -  Vojta Fajfr s taťkou

Kategorie B – děti 1. - 5. třída

místo Anetka Petřeková místo Toník Valenta místo Sárinka Svatoňová

Všichni soutěžící byli odměněni malým dárečkem a diplomem. Všem zúčastněným  gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Jana Hofmanová a Kateřina Blatníková

IMG 5619

IMG 5623

Školní družina nabízí provoz v době jarních prázdnin 25. 2. - 1. 3. 2019 od 7:00 do 16:00. Podrobné informace mají děti v družinových notýscích.