Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresního kola.

 

Úspěšní řešitelé 5. třídy:

Alfréd Černý  (5. A)    11 bodů

Vojtěch Bednář (5. B) 10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 6. třídy:

Tereza Dohodilová (6.)  10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 7. třídy:

Tomáš Hrdina (7. B)   15 bodů

Nela Lipavská (7. B)   13 bodů

Klára Křížková (7. B)   10 bodů

 

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

Týden před Velikonoci jsme vítali jaro výstavou prací žáků školy v rámci jarmarku v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Výrobky si přišli prohlédnout žáci i jejich široké rodiny a známí. Doufáme, že veselé barvičky posílily optimismus ve vyhlížení tepla :-). V 17 hodin již tradičně vystoupil školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelek Filipové a Štarhové. Jaro zkrátka musí přijít!

H. Šimková

velikonoce

Na začátku dubna se žáci 6., 7. a 8. tříd, kteří správně vyřešili úlohy školního kola Matematické olympiády, zúčastnili okresního kola v Hradci Králové. Nejlépe se dařilo Tomáši Hrdinovi (7. B)  - 11 bodů a Nele Lipavské (9 bodů), kteří se zařadili mezi úspěšné řešitele.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zapis 2019

1. Tomáš Lelek a Lucie Dohodilová

2. Martina Hofmanová a Darina Řeháková

3. Lenka Šimková a Nikol Cmuntová

 

Gratulujeme a těšíme se na další fotografie, tentokrát na téma Geometrie kolem nás.

Dana Hoffmannová a Alice Kučerová

Foto: Tomáš Lelek, Lucie Dohodilová

Tomáš Lelek up

PC311318

      

Žáci 3. A a 3. B se zúčastnili na naší škole Noci s Andersenem. V pátek 29. března večer se žáci sešli ve škole, aby si za účasti vyučujících Dany Filipové, Jany Kollátorové a Radka Hybšmana, připomněli osobnost nejen dánského autora Hanse Christiana Andersena, autora pohádek Cínový vojáček nebo Malá mořská víla, jejíž socha zdobí přístavní prostory v metropoli Dánska – Kodani, ale také kulaté 70. výročí existence nakladatelství Albatros, které vydalo řadu knih pro děti a mládež s postavami Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, kocoura Mikeše nebo Harryho Pottera. Nezůstalo však u vzpomínky na významného Dána a připomínky výročí Albatrosu, neboť se objevil mladý muž s plastovou pistolí za pasem a reflexní páskou, jež nesla označení „policie“, na levé ruce. Seznámil žáky s krádeží zlatých mincí, nalezenými důkazy a úkoly, které museli žáci splnit, aby dopadli zloděje. Zvláštní případ, při kterém navštívili knihovnu v Černilově, museli projít dráhu s míčkem na pingpongové pálce, zodpovědět záludné večerníčkové otázky v aplikaci Kahoot, pomoci Krtečkovi v honbě za zlodějem tím, že mu nakreslili kalhoty podle nejnovější módy nebo vyřešit šifrovanou zprávu od švédských občanů, kterým se navždy bude říkat „Děti z Bullerbynu“, se podařilo zúčastněným třeťákům vyřešit. Pachatel byl zabarikádovaný v učebně 3. A. Zvláštní zásahové dětské jednotce, která čítala dohromady více než 30 dívek a chlapců, se podařilo dostat do učebny přes překážky z lavic i židlí a vrhnout se na zloděje. Ten se pod náporem vysokého počtu silných a zdatných žáků zmítal a snažil se vyprostit z jejich sevření a obklíčení. Jeho snaha však vyšla nazmar. Na závěr celé akce, již s datem soboty 30. března, se žáci vybičovali k poslednímu těžkému úkolu. Na konci dlouhé a černou tmou ozářené chodby s pouhými občasnými světélky svíček, na ně čekal vak se zlatými čokoládovými mincemi. Nástrahy temné noci a strašení zpoza koutů školy úspěšně zvládli, a tak si zlaté čokoládové mince mohli za záchranu školy před zlodějem, za odvahu a za statečnost během celé Noci s Andersenem ponechat.

IMG 6697

IMG 6689

Ve středu 3. dubna jeli Natálie Bartošová, Šimon Popelák, Lucie Herzánová, Nikol Veselovská a Tereza Konířová reprezentovat naši školu v pěvecké soutěži Novopacký slavíček. I přes obrovskou konkurenci základních uměleckých škol, jejichž zpěváků každoročně přibývá, se Tereze Konířové podařilo vybojovat 3. místo v kategorii 6. - 7. tříd a Nikol Veselovská získala v kategorii 3. - 5. tříd speciální cenu poroty za přednes!

Všem patří velký dík za odvahu a slavíkovské výkony

KučerováIMG_20190403_140918.jpg

 V úterý 26. 3. jsme navštívili Pražský hrad.  Sedmáci společně se 3. B trpělivě vystáli frontu před jeho branami a pak už si navzájem dělali průvodce s komentáři. Prohlédli jsme si první, druhé i třetí nádvoří Hradu s barokní Matyášovou bránou, Chrámem sv. Víta, kde jsme zvenku i zevnitř pozorovali znaky rané, vrcholné i pozdní gotiky, obeliskem a bronzovou sochou sv. Jiří, jak bojuje s drakem. Prošli jsme si Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo, Starou sněmovnu s replikami korunovačních klenotů, Jezdecké schody a románskou baziliku sv. Jiří s hrobkou Přemyslovců. Stihli jsme i hlavní výměnu hradní stráže v pravé poledne a všimli si, že máme pana prezidenta doma. Nakonec jsme zašli i do Zlaté uličky a vězení v Daliborce. Všude na nás dýchala česká historie a bylo se stále na co dívat. Plni dojmů jsme na úplný závěr počítali Staré zámecké schody, abychom se cestou domů mohli dohadovat, kolik jich vlastně bylo :-).

IMG 9406

 Na ZŠ TGM v Borohrádku proběhlo tradiční setkání zástupců žákovských parlamentů MAP nad Orlicí. Zkušený lektor pan Tomáš Halzbauer s dětmi vedl diskuzi o problémech parlamentů, vytvářeli plány týmové spolupráce a zahráli si několik zajímavých her, ve kterých si práci a domluvu v rámci týmu vyzkoušeli. Dospěláci - koordinátoři také zasedli ke kulatému stolu, vyměnili si své  zkušenosti, načerpali energii a nápady do další práce.

IMG 5820

   Ghetto, koncentrační tábor, pevnost, vězení. Tohle všechno byl Terezín. Pozůstatky tohoto období jsme si byli se žáky 8. a. 9. třídy prohlédnout. Shromažďování Židů, transporty na Východ, vězení. Všemi pády skloňované pojmy při poznávání města.

  Náš den začal v Terezíně úvodní přednáškou, pak jsme navštívili utajenou modlitebnu, muzeum, Magdeburské kasárny, márnici, krematorium,hřbitov a pevnost.Ve všech těchto prostorách jsme více či méně museli myslet na těch 150 000 lidí, kteří Terezínem prošli,

 35 000 jich zde bohužel zemřelo. Dojmy byly smíšené, ale závěr jasný - tohle by nikdo z nás zažít  nechtěl!!!