Ve čtvrtek 7. 3. odpadají kroužky Legoroboti 1 a 2 v časech od 13 do 14:30 hodin. Důvodem je zdravotní stav vedoucí kroužku. Legoroboti 3 proběhnou normálně (od 14:30 do 15:30).

První i druhý turnus školního tábora je plně obsazen.

Několik volných míst je jen v termínu 22. – 26. 7. 2019.

11

certi

světla

Druhý turnus (od 15. do 19. 7.) už je plně obsazen!

 

Věk účastníků:

6 – 11 let  - příměstský tábor zaměřený na Aj – 1. turnus  (8.7. – 12.7.)

4 – 10 let  -  (malé děti bez poledního spánku) –  2. a 3. turnus  (15.7. – 19.7.;    22.7. – 26.7.)

uskuteční se při minimálním počtu 18 a maximálním 25 účastníků – rozhoduje pořadí přihlášek a plateb

Stravování: budou zajištěny obědy ve školní jídelně, svačiny si děti nosí z domova

Provoz: každý den ráno od 7 do 16 hodin

Organizace: program 1. turnusu je na letáčku

                  program 2. a 3. turnusu bude probíhat v prostorách ZŠ a okolí (zaměřeno na sportovní aktivity)

Dozor: na bezpečnost dětí budou po celou dobu dohlížet dvě pedagogické pracovnice

Program: hry a sportovní soutěže, výlet

Pojištění: zajištěno v rámci školy

Závazné přihlášky odevzdejte do kanceláře školy a platbu proveďte do 20.4.2019

Platbu proveďte na číslo účtu:  240 154 9757/2010;  VS = RČ;   poznámka:  tábor 1 + jméno      600,- Kč

                                                                                                                          tábor 2 + jméno     500,-  Kč

                                                                                                                          tábor 3 + jméno     500,-  Kč

nebo hotově v kanceláři školy.

Pokud se dítě účastní více turnusů, zašlete jednou částkou.

 

Dne 13. února proběhla na naší škole dovednostní soutěž Největší šikula. Pro žáky prvního stupně a jejich rodinné příslušníky byly připraveny disciplíny hodné mistrů. Každý soutěžící si mohl poměřit síly v následujících  dovednostech:  přišít knoflík, povléknout polštář nebo peřinu, zamést a roztřídit smetí, složit oblečení, roztřídit a složit ponožky, oloupat brambory, zatlouct hřebík a správně prostřít na stůl.  I letos se přihlásili šikulové, kteří si své síly porovnali s ostatními.

Výsledná listina

Kategorie A dítě +dospělý

místo -  Denisa Smolíková s maminkou, Lenička Štrajtovámísto  - Filip Staša s mamkoumísto -  Vojta Fajfr s taťkou

Kategorie B – děti 1. - 5. třída

místo Anetka Petřeková místo Toník Valenta místo Sárinka Svatoňová

Všichni soutěžící byli odměněni malým dárečkem a diplomem. Všem zúčastněným  gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Jana Hofmanová a Kateřina Blatníková

IMG 5619

IMG 5623

Školní družina nabízí provoz v době jarních prázdnin 25. 2. - 1. 3. 2019 od 7:00 do 16:00. Podrobné informace mají děti v družinových notýscích.

Informace k LVVZ     10. - 15. 2. 2019

 

Odjezd:       10. 2. v 13.45 hod. od školy, sraz v 13.30 hod.                   

Příjezd:        15. 2. cca v 14:00 - 14.30 hod. ke škole                   

Strava:        začíná 10. 2. večeří a končí 15. 2. obědem               

Před odjezdem žáci odevzdají:                         

potvrzení o odborném seřízení lyží ze servisu

                                   posudek o zdravotní způsobilosti

                                   souhlas rodičů s pobytem na LVVZ

                                   poučení o bezpečnosti

                                  

V den odjezdu odevzdají:                               

potvrzení o bezinfekčnosti

                                   pravidelně užívané léky! /podepsané a popsané/

                                   v případě potřeby podepsanou obálku s penězi dítěte

                                                                       - prosíme v drobných

Před odjezdem prokážu, že mám s sebou:

 

-kartičku zdravotní pojišťovny

                                                                      

Vše odevzdáte před odjezdem zdravotníkovi p. uč. Petrovické anebo vedoucímu kurzu p. uč. Havlasovi.                                                                   

                                                                      

Každý účastník je povinen dodržovat režim kurzu, řídit se pokyny vedoucích a pravidly chování na sjezdovce. V případě porušení pravidel může být z kurzu vyloučen!!!