Na hale školy byla výstava převážně dětských knih, mnoho ilustrací a fotografie našich známých ilustrátorů. Pro děti jsme připravili pracovní list, na kterém musely vyplnit několik úkolů. Děti byly velmi pozorné a šikovné, o čemž svědčí jen velmi těsné rozdíly v součtu bodů.

1.místo - 34 bodů     -   Matěj Šlesingr

                                           Jan Feifer

                                           Lukáš Horáček

2.místo - 33 bodů   -     Anička Camara

                                            Ondra Svoboda

                                           Ondra Grošek

                                           Vojta Bednář

3.místo - 32 bodů   -     Pavel Hejcman

Blahopřejeme těm nejúspěšnějším a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.

                                                                                                                     Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                    Mgr. Kateřina Blatníková  

IMG 1736

V rámci akcí našeho školního parlamentu jsme pro děti uspořádali odpoledne společenských her. Na hale školy byla připravena stanoviště na PEXESO, PRŠÍ, DOBBLE, DÁMU, PIŠKVORKY, ŽOLÍKY a ČLOVĚČE, NEZLOB SE.

V 15 hodin odpoledne to na naší hale bylo jako v mraveništi – to připomínalo hemžení dětí, které se střídaly u jednotlivých her. Za každou výhru si mohly vybrat nějakou odměnu, stihly vystřídat všechny, některé i vícekrát. Kdo si hraje, nezlobí.

                                                                                                                    Mgr. Jana Hofmanová

                                                                                                                   Mgr. Lenka Javůrková

IMG 5596

image

Vážení výtvarníci,

dovolujeme si Vám oznámit vyhlášení

ročníku výtvarné soutěže

„Černilovská paleta“

na téma:

"ŽIVOT VE VODĚ“

Kategorie :

A- předškolní děti

B- první stupeň

C-druhý stupeň

D- dospěláci

E- smíšené skupiny (nerozhoduje počet, věk ani pohlaví)

Technika: malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, fotografie, materiál a velikost dle fantazie

Soutěžní práce odevzdávejte do 10. 5. 2019 v kanceláři školy nebo paní učitelce Janě Hofmanové a Kateřině Blatníkové.

Každá práce musí být označena cedulkou, na které bude čitelně uvedeno – jméno, příjmení a kategorie.

Vyhlášení vítězů a předávání hodnotných cen se uskuteční dne 15. 5. 2019 v 16:00 hodin v hale ZŠ Černilov.

Výtvarná díla budou vrácena po ukončení výstavy.

Na soutěžní práce se těšíme.

V prosinci se výběr žáků 9. třídy zúčastnil 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SPŠCHT v Pardubicích. Každoroční snahou organizátorů je uspořádat chemické klání, které by žáky bavilo, rozvíjelo by jejich tvůrčí schopnosti, a které by chemii představilo jako vědu hravou a zábavnou. Jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

1. kola se zúčastnilo přibližně 6000 žáků z pěti krajů (Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina).  Do 2. kola pak postoupili vždy tři nejlepší ze třídy. Zúčastnilo se 417 deváťáků, kteří mohli získat za řešení testu 100 bodů. V této konkurenci Honza Řezníček obsadil 39. místo s 80 body a Martin Vejman  55. místo se 76 body. Za reprezentaci děkujeme. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen, se uskuteční ve středu 20. března 2019 v ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích.

Dana Hoffmannová

chemik

15. 12. 2018 se sešly děti z kroužků Šikulů při vánočním tvoření společně se svými rodiči a babičkami. Děkujeme všem za príjemně prožité sobotní dopoledne a těšíme se na další vyrábění. Míša a Helena Pešavovi

IMG 0345 

Vážení rodiče,

až do odvolání nebude ze zdravotních důvodů pana Golase kroužek sebeobrany.

Předpokládaný termín pokračování kroužku je konec března – toto bude oznámeno na stránkách školy.

Žákovský parlament ČERNILOVÁCI

pořádá

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER

Kdy: 16.1 v 15:00

Kde: Hala školy

Účast je DOBROVOLNÁ

Budeme hrát:

Žolíky, Dobble, Prší,

 Dámu, Člověče nezlob se

Pexeso

Piškvorky

Šibenici

Těšíme se na vás J

Termíny školních příměstských táborů

 

Se zaměřením na Aj:   8.-12.7.2019

 

Se sportovním zaměřením:

1.běh  15.-19.7.2019

2.běh  22.-26.7.2019

 

Přihlášky budou vyvěšeny na stránkách školy v úterý 19.2.2019 (v odpoledních hodinách).

Od pátku 11. 1. obnovuje provoz školní bufet.