Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za příměstský tábor, aby tak učinili do 5. 6. 2020.

Účastní-li se dítě více turnusů, můžete zaplatit jednou částkou. Do poznámky uveďte jméno dítěte a čísla turnusů.

Číslo účtu: 240 154 9757/2010.

Školní jídelna oznamuje, že od pondělí 11. května začíná opět vařit pro přítomné děti z MŠ, žáky 9. ročníků a přihlášené cizí strávníky.

Stravu je možné objednat  přes internetovou aplikaci www.strava.cz nebo prostřednictvím tel. čísla 731 659 341.

Cizím strávníkům není z hygienického hlediska povoleno konzumovat stravu v jídelně. Strava bude vydána do přinesených jídlonosičů pouze v době od 11 do 11:30. Prosíme o dodržení časového limitu.

Vážení rodiče,

pomalu se blíží prázdniny a věříme, že budou povoleny i příměstské tábory.

Proto prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky (někteří Potvrzení o postavení podpořené osoby nebo čestné prohlášení),

aby tak učinili  do 15.5.2020.

Tiskopisy můžete vhodit do schránky školy nebo naskenovat a zaslat mailem.         

Kdo ještě neuhradil příměstský tábor, vyčká na další pokyny.

Děkujeme.                                       

Vážení,

v telefonické komunikaci se školou upřednostněte prosím mobilní telefonní čísla.

ředitel - 731 186 513; kancelář MŠ - 777 338 451; kancelář ZŠ - 739 454 941, kancelář ŠJ - 731 659 341

Úřední hodiny budou od 20. 3. 2020 stanoveny vždy na základě telefonické, případně e-mailové domluvy.

Vážení strávníci,

ve středu 18. 3. 2020 ukončí školní jídelna po vydání stravy svůj provoz. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví rozhodl zřizovatel o uzavření mateřské školy

s účinností od 17. března 2020.

Školní jídelna bude v provozu do odvolání pouze pro cizí strávníky a přítomné zaměstnance školy. 

Žádost o ošetřovné vydá mateřská škola. Termín vydávání bude stanoven. Sledujte prosím internetové stránky.

Vážení rodiče, milí žáci.

Přibývá firem, které poskytují zdroje vzdělání na toto nelehké období zdarma. Na některé už vás upozornili vaši učitelé:

Česká televize za podpory MŠMT od pondělí 16.3. spustí projekty UčíTelka a Škola doma, které slibují zpestření domácí výuky a současně nový pohled na výuku na dálku. Chcete-li vědět bližší informace, naleznete je ZDE.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím nakladatelství  Nová škola, s.r.o. MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Interaktivní učebnice IUČ nabídla také firma Nová škola - DUHA, Brno. Veškeré informace najdete na http://www.novaskolabrno.cz/.

(Kteroukoli MIUč+ lze používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodlouží do 30. 6. 2020)

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Od středy 11. března 2020 do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma od nakladatelství FRAUS. Stejně tak bylo poskytnuto i prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. www.fraus.cz.

S nabídkou přišli také tvůrci programu na výuku slovíček na https://www.wocabee.app/. Učitelé vám případně pošlou přístupové údaje.

Vznikl webový portál MŠMT pro výuku "na dálku" nadalku.msmt.cz

Kromě toho stále platí možnost využívat portály, které byly vždy zdarma, např. https://www.umimeto.org/, www.skolakov.eu, Matematikacz na youtube, https://www.mathplayground.com/, http://www.onlinecviceni.cz/https://www.matika.in/cs/

Pokud objevíte něco dalšího hezkého, podělte se o to s námi prosím. Pošlete podněty na hoffmannova@zscernilov.cz nebo učiteli vašeho dítěte.

Zdraví Dana Hoffmannová

 

Vážení, v průběhu dnešního dopoledne jsme zaznamenali problémy s pevnou telefonní linkou školy a školní jídelny. Vzniklou situaci řešíme. Pro komunikaci můžete využít mobilní kontakt (kancelář 739 454 941, jídelna 731 659 341) Děkuji za pochopení. D. Kubíček

Vážení rodiče, 
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je s účinností od 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků  a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Školní jídelna bude dále v provozu, ale pouze pro zaměstnance, cizí strávníky a děti z MŠ. 

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě vydává škola.

Po dobu platnosti tohoto nařízení jsou také odvolány kroužky organizované školou.

Aktuální informace, doporučení a opatření týkající se šíření koronaviru naleznete na http://www.khshk.cz/.