Posíláme další zprávu. Rodiny nás přijaly vřele a o hladu nás do postele nenahnaly. Ráno bylo deštivé. Ve škole se nám tím pádem líbilo. Odpoledne se však vyčasilo a my s chutí vyrazili na útesy Seven Sisters. Někteří okusili i vlny oceánu. Zbylý čas jsme strávili v Eastburnu. 

Hana Šimková

IMG 9443

Ahoj, zdravíme do Černilova!

Hlásíme, že jsme byli všichni přijati na anglickou půdu. Prohlédli jsme si typický anglický hrad Leeds, vyřádili se v tamním bludišti. Východ jsme nalezli všichni. Pak jsme se trochu seznámili s Worthingem. Večer trávíme v rodinách. Zítra vyfasujeme svačinky a půjdeme do školy :)) 

Hana Šimková

IMG 9433

Žáci 5. - 9. ročníku se dne 30. 4. zúčastnili přednášek na zajímavá témata z oblasti kyberbezpečnosti. Páťáci a šesťáci si prošli téma Bezpečnost na internetu, sedmáci a osmáci se dozvěděli něco o netolismu (chorobná závislost na internetu a mobilních zařízeních) a deváťáci se poučili, jak média mohou manipulovat s myšlením lidí v přednášce na téma Fake news. Osvědčený pan lektor žáky opět zaujal a jistě donutil k zamyšlení nad otázkami typu "Chovám se na internetu vždy zodpovědně?" nebo "Nejsem na tom mobilu už tak trochu závislý?" Panu Váchovi moc děkujeme.

Alice Petrovická, Dana Hoffmannová

Netolismus

Dne 27. 4. se konalo krajské kolo Soutěže v programování na DDM HK. Martin Vejman soutěžil v kategorii Programování mikrořadičů a obsadil zde krásné 3. místo. Gratulujeme!

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresního kola.

 

Úspěšní řešitelé 5. třídy:

Alfréd Černý  (5. A)    11 bodů

Vojtěch Bednář (5. B) 10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 6. třídy:

Tereza Dohodilová (6.)  10 bodů

 

Úspěšní řešitelé 7. třídy:

Tomáš Hrdina (7. B)   15 bodů

Nela Lipavská (7. B)   13 bodů

Klára Křížková (7. B)   10 bodů

 

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

Týden před Velikonoci jsme vítali jaro výstavou prací žáků školy v rámci jarmarku v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Výrobky si přišli prohlédnout žáci i jejich široké rodiny a známí. Doufáme, že veselé barvičky posílily optimismus ve vyhlížení tepla :-). V 17 hodin již tradičně vystoupil školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelek Filipové a Štarhové. Jaro zkrátka musí přijít!

H. Šimková

velikonoce

Na začátku dubna se žáci 6., 7. a 8. tříd, kteří správně vyřešili úlohy školního kola Matematické olympiády, zúčastnili okresního kola v Hradci Králové. Nejlépe se dařilo Tomáši Hrdinovi (7. B)  - 11 bodů a Nele Lipavské (9 bodů), kteří se zařadili mezi úspěšné řešitele.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zapis 2019

1. Tomáš Lelek a Lucie Dohodilová

2. Martina Hofmanová a Darina Řeháková

3. Lenka Šimková a Nikol Cmuntová

 

Gratulujeme a těšíme se na další fotografie, tentokrát na téma Geometrie kolem nás.

Dana Hoffmannová a Alice Kučerová

Foto: Tomáš Lelek, Lucie Dohodilová

Tomáš Lelek up

PC311318

      

Žáci 3. A a 3. B se zúčastnili na naší škole Noci s Andersenem. V pátek 29. března večer se žáci sešli ve škole, aby si za účasti vyučujících Dany Filipové, Jany Kollátorové a Radka Hybšmana, připomněli osobnost nejen dánského autora Hanse Christiana Andersena, autora pohádek Cínový vojáček nebo Malá mořská víla, jejíž socha zdobí přístavní prostory v metropoli Dánska – Kodani, ale také kulaté 70. výročí existence nakladatelství Albatros, které vydalo řadu knih pro děti a mládež s postavami Krtečka, Křemílka a Vochomůrky, kocoura Mikeše nebo Harryho Pottera. Nezůstalo však u vzpomínky na významného Dána a připomínky výročí Albatrosu, neboť se objevil mladý muž s plastovou pistolí za pasem a reflexní páskou, jež nesla označení „policie“, na levé ruce. Seznámil žáky s krádeží zlatých mincí, nalezenými důkazy a úkoly, které museli žáci splnit, aby dopadli zloděje. Zvláštní případ, při kterém navštívili knihovnu v Černilově, museli projít dráhu s míčkem na pingpongové pálce, zodpovědět záludné večerníčkové otázky v aplikaci Kahoot, pomoci Krtečkovi v honbě za zlodějem tím, že mu nakreslili kalhoty podle nejnovější módy nebo vyřešit šifrovanou zprávu od švédských občanů, kterým se navždy bude říkat „Děti z Bullerbynu“, se podařilo zúčastněným třeťákům vyřešit. Pachatel byl zabarikádovaný v učebně 3. A. Zvláštní zásahové dětské jednotce, která čítala dohromady více než 30 dívek a chlapců, se podařilo dostat do učebny přes překážky z lavic i židlí a vrhnout se na zloděje. Ten se pod náporem vysokého počtu silných a zdatných žáků zmítal a snažil se vyprostit z jejich sevření a obklíčení. Jeho snaha však vyšla nazmar. Na závěr celé akce, již s datem soboty 30. března, se žáci vybičovali k poslednímu těžkému úkolu. Na konci dlouhé a černou tmou ozářené chodby s pouhými občasnými světélky svíček, na ně čekal vak se zlatými čokoládovými mincemi. Nástrahy temné noci a strašení zpoza koutů školy úspěšně zvládli, a tak si zlaté čokoládové mince mohli za záchranu školy před zlodějem, za odvahu a za statečnost během celé Noci s Andersenem ponechat.

IMG 6697

IMG 6689