Klokan2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Kategorie A (3.- 5. ročník ZŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho v našem kraji 640.

Nejlepší účastníci naší školy:

1. HanslíkJaroslav 3.A krajský semifinalista

2. SvobodaOndřej 5.B krajský semifinalista

3. Táborský, Tomáš 5.A

4. Berger, Matyáš 5.A

5. VU MINH, QUYEN(ADAM) 5.A

 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v našem kraji 981.

Nejlepší účastníci naší školy:

1. MichálkováJohana krajský semifinalista

2. Cmuntová, Nikol 9.

3. Petrikovič, Adam 6.A

4. Řezníček, Jakub 6.B

5. Bednář, Vojta 7.B

Úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí účastníkům krajského kola.

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

Dohled nad žáky 4. - 9. ročníku ve školním klubu. Žáci se věnují své činnosti (hra, práce na domácích úkolech atp.). 

Pracovní doba Po 12:35 - 15:00, Út 11:40 - 15:00, Čt 11:40 - 15:00

Dohoda o provedení práce - 90 Kč/hod.

Zatiší 1

Naše škola se již tradičně účastní projektu Kraj pro bezpečný internet. Tento projekt je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vznikná on-line kvíz (pravidla jsou dostupná zde) a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. Najdete zde i online kurzy pro seniory. Více informací získáte na https://www.kpbi.cz/#

V rámci hodin informatiky si žáci projdou vybrané online kurzy a vyplní soutěžní kvíz. Žáci a studenti základních a středních škol mohou soutěžit až do 28. února 2021. Každý měsíc se budou losovat ze všech úspěšných soutěžících výherci hodnotných cen.   

Mgr. Dana Hoffmannová

kpbi

Nabídku kroužků pro školní rok 2020/2021 včetně doplňujících informací naleznete v sekci Volný čas.

Vážení rodiče,

v souvislosti s vývojem epidemie bychom Vás chtěli informovat o průběhu a organizaci nového školního roku. Situace se samozřejmě může měnit, případné změny Vám budou vždy nově sděleny elektronicky a prostřednictvím internetových stránek školy.

Vyučování začne 1. 9. 2020 v 8:00 hodin a bude trvat do 8:45 hodin. Ve středu dojde ke zkrácení vyučování.

Zkrácené vyučování ve středu 2. 9. 2020

1. ročník do 9:40; 2. ročník do 11:45; 3.ročník do 11:50; 4. ročník do 11:55; 5. ročník do 12:00; 6. ročník do 12:15; 7. ročník do 12:20; 8. ročník do 12:30; 9. ročník do 12:35

Žáci budou jen se svými třídními učiteli. Ve čtvrtek se začne vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu (s výjimkou 1. tříd).

Nabídka kroužků bude zveřejněna na stránkách školy v sekci volný čas – nabídka kroužků. Začnou probíhat v týdnu od 29. 9. 2020. Vaše děti na ně můžete přihlásit elektronicky od 7. 9. 2020 od 18:00 hodin do 11. 9. 2020 do 18:00 hodin. Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy.

Školní bufet bude otevřen první týden pouze pro nákup školních potřeb. Od druhého týdne školy je v něm opět možné nakoupit i jídlo a pití.

Školní klub bude otevřen v plném rozsahu jako v minulém školním roce.

Prostory školy budou pravidelně ve větší míře podle doporučení hygienických stanic dezinfikovány.

Žáci i zaměstnanci školy budou dodržovat zvýšená hygienická opatření. Půjde hlavně o dezinfikování rukou a omezení pohybu ve společných prostorách o přestávkách. Jak jen to bude možné, kýchat a kašlat se bude do papírových kapesníčků. Proto prosíme o dohlédnutí, že bude mít Vaše dítě dostatečné množství kapesníčků každý den.

Nosit si do školy roušku není povinné. V případě, že budeme mít podezření, že nějaký ze žáků je nemocný, poskytne mu jednorázovou roušku škola.

Důrazně Vás žádáme, abyste nastydlé a nemocné děti do školy neposílali. Pokud u Vašich dětí nějaké příznaky nemoci zaznamenáme, ihned Vás budeme informovat a jste povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.

V případě, že Vaše dítě trpí nějakými chronickými příznaky nemoci (alergická rýma, astmatický kašel atd.), žádáme Vás o dodání potvrzení této nemoci od lékaře.

Jestliže se u nějakého žáka nebo zaměstnance školy potvrdí nákaza covidem-19, o dalším postupu už bude rozhodovat Krajská hygienická stanice podle aktuální situace a budete o tom co nejdříve informováni.

Jsme si vědomi toho, že k distanční výuce, která byla ještě nepovinná, přistupovali žáci s různým pracovním nasazením nebo že měli pro takovou výuku ztížené podmínky. Proto bude výuka v září zaměřena na opakování případně na probrání učiva, jež se v minulém školním roce nestihlo. Budeme žáky přiměřeným tempem zvykat na opětovný pracovní režim i stres. Z tohoto důvodu budou žáci hodnoceni spíše slovně. Pokud budou hodnoceni známkou, započítá se jim do celkového hodnocení za první pololetí pouze v případě, že bude pro daného žáka přijatelná. O každé známce však budete informováni, abyste věděli, jak se Vašemu dítěti ve škole daří.

V měsíci září nabízíme Vašemu dítěti též podporu v podobě doučování. Pokud budete mít zájem, obraťte se Vy na konkrétního vyučujícího daného předmětu.

Děkujeme za spolupráci. 

Vedení školy

Přejeme žákům a jejich rodičům krásné prázdniny, spoustu zážitků a dobrodružství!

Každý z nás, ať už žáci nebo učitelé, se „pereme“ s domácí výukou jinak. Doba strávená u počítače se až neúnosně prodloužila a pohybu je málo. Tak proč nevyužít možnosti, které nabízí volitelný vyučovací předmět Dobrodružství s vědou v osmém ročníku. Žáci dostali na vybranou, jestli
si udělají jednoduché pokusy, nebo zůstanou u počítače a zpracují pracovní list.

Drtivá většina z nich se vrhla na první variantu a pustila se do pokusů. Stačili si tak vyzkoušet obří bubliny, udělat tornádo v láhvi či kouzelnou láhev. Trochu je pozlobil provazochodec, kterýu vyžadoval správně určené těžiště.

Někomu se dařilo a někomu úplně ne. Ráda jsem četla i hodnocení dětí. Někteří se svěřili s nedůvěřivostí rodičů, zda pokus bude fungovat a čekali s nimi na výsledek. Další psali, že se těší na nové pokusy a jiní zase zapojili i svoje rodiče, aby je s pokusem vyfotografovali.

Všem patří pochvala nejen za splněný úkol, ale i za snahu a nasazení s jakým pracovali. Pochvala patří i rodičům, kteří si ve svém nabitém programu našli čas a své děti podpořili.

Mgr. Dana Vaňková

IMG 20200610 162703

IMG 20200526 134735 resized 20200526 015359568

Uzavřením škol v březnu jsme byli my učitelé a žáci postaveni do nové situace - vymyslet, jak efektivně děti něco naučit “na dálku”. 

Prvním krokem bylo založení sdílených složek učitelů, kde byla pro žáky přichystána práce na jednotlivé dny a týdny. Tyto složky jsme vystavili na stránkách školy. Úkoly jsme zadávali zpočátku i další cestou - přes komunikační systém Komens, který je součástí Bakalářů. 

Dále jsme potřebovali zmapovat typy videohovorů. Na trhu je několik možností. Museli jsme vybrat takovou, která bude pro žáky a učitele použitelná a bezpečná. Rozhodli jsme se pro Google Meet, především z toho důvodu, že naše škola má komunikaci založenou právě na platformě Google - emaily, sdílené disky a další dokumenty. Velkou výhodou naší školy je, že žáci i učitelé 5. až 9. tříd školní gmail běžně používají. 

Dalším krokem bylo poznat prostředí Meetu a naučit se v něm pracovat, sdílet obrazovku, organizovat hodinu. Poté před námi stál tento úkol: pozvat děti na online hodiny a vysvětlit jim způsob práce. Časem se stalo samozřejmostí, že po zahájení hodiny se žáci připojili, pozdravili všechny přítomné a vypnuli si mikrofon i kameru. Učitel pak vysvětloval učivo, kreslil a vyvolával jednotlivé žáky. Výhodou při vysvětlování bylo používání grafických tabletů. Komunikovat se dalo i přes chat, kdy žáci odpovídali na kontrolní otázky, soutěžili v rychlosti svých odpovědí, pokládali dotazy. Občas jsme si “střihli” i závody či týmovku na výukových portálech Umimeto či Kahoot.

Výborná byla nabídka některých firem a výukových portálů na využívání jejich produktů zdarma. Byli to např. Česká televize s projekty UčíTelka a Škola doma, dále nakladatelství Nová škola, s.r.o. , Nová škola - DUHA, Brno, kteří nabídli své interaktivní učebnice. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku byla k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Uvolněny byly všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy FRAUS, portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. S nabídkou přišli tvůrci programu na výuku slovíček na https://www.wocabee.app/ a mnoho dalších.

Kromě toho jsme využívali portály, které byly vždy zdarma, např. Umimeto.org, www.skolakov.eu, Matematikacz na youtube, https://www.mathplayground.com/, http://www.onlinecviceni.cz/, https://www.matika.in/cs/, Kahoot apod.

Pro zjišťování situace žáků ohledně online výuky jsme použili dotazník na Google Forms, z něho jsme pak vycházeli při dalším postupu. S rodiči i dětmi jsme komunikovali přes Komens, proběhly i online třídnické hodiny či pracovní porady.

Hlavní odpovědnost za splnění uložených úkolů ale samozřejmě nesli žáci, potažmo jejich rodiče. A tady je na místě poděkovat těm rodičům, kteří se snažili spolupracovat a žákům, kteří plnili úkoly poctivě a včas. Byla jich naprostá většina. A často to neměli vůbec jednoduché - leckde doma chyběla technika, dostatečné připojení k internetu, aplikace apod. Vše se ale nějak postupně vyřešilo. Někteří rodiče vedle výuky svých dětí pracovali z domu pro zaměstnavatele či provozovali svoji firmu. Moc děkujeme a za spolupráci.

Co dětem z učiva “uvízlo” v paměti, se teprve dozvíme, nejspíš v září. Co ale můžeme říct už nyní je, že nová situace raketově zvýšila digitální gramotnost jak žáků, tak i nás - učitelů. A to je určitě dobře.

Mgr. Dana Hoffmannová