Přejeme žákům a jejich rodičům krásné prázdniny, spoustu zážitků a dobrodružství!

Každý z nás, ať už žáci nebo učitelé, se „pereme“ s domácí výukou jinak. Doba strávená u počítače se až neúnosně prodloužila a pohybu je málo. Tak proč nevyužít možnosti, které nabízí volitelný vyučovací předmět Dobrodružství s vědou v osmém ročníku. Žáci dostali na vybranou, jestli
si udělají jednoduché pokusy, nebo zůstanou u počítače a zpracují pracovní list.

Drtivá většina z nich se vrhla na první variantu a pustila se do pokusů. Stačili si tak vyzkoušet obří bubliny, udělat tornádo v láhvi či kouzelnou láhev. Trochu je pozlobil provazochodec, kterýu vyžadoval správně určené těžiště.

Někomu se dařilo a někomu úplně ne. Ráda jsem četla i hodnocení dětí. Někteří se svěřili s nedůvěřivostí rodičů, zda pokus bude fungovat a čekali s nimi na výsledek. Další psali, že se těší na nové pokusy a jiní zase zapojili i svoje rodiče, aby je s pokusem vyfotografovali.

Všem patří pochvala nejen za splněný úkol, ale i za snahu a nasazení s jakým pracovali. Pochvala patří i rodičům, kteří si ve svém nabitém programu našli čas a své děti podpořili.

Mgr. Dana Vaňková

IMG 20200610 162703

IMG 20200526 134735 resized 20200526 015359568

Uzavřením škol v březnu jsme byli my učitelé a žáci postaveni do nové situace - vymyslet, jak efektivně děti něco naučit “na dálku”. 

Prvním krokem bylo založení sdílených složek učitelů, kde byla pro žáky přichystána práce na jednotlivé dny a týdny. Tyto složky jsme vystavili na stránkách školy. Úkoly jsme zadávali zpočátku i další cestou - přes komunikační systém Komens, který je součástí Bakalářů. 

Dále jsme potřebovali zmapovat typy videohovorů. Na trhu je několik možností. Museli jsme vybrat takovou, která bude pro žáky a učitele použitelná a bezpečná. Rozhodli jsme se pro Google Meet, především z toho důvodu, že naše škola má komunikaci založenou právě na platformě Google - emaily, sdílené disky a další dokumenty. Velkou výhodou naší školy je, že žáci i učitelé 5. až 9. tříd školní gmail běžně používají. 

Dalším krokem bylo poznat prostředí Meetu a naučit se v něm pracovat, sdílet obrazovku, organizovat hodinu. Poté před námi stál tento úkol: pozvat děti na online hodiny a vysvětlit jim způsob práce. Časem se stalo samozřejmostí, že po zahájení hodiny se žáci připojili, pozdravili všechny přítomné a vypnuli si mikrofon i kameru. Učitel pak vysvětloval učivo, kreslil a vyvolával jednotlivé žáky. Výhodou při vysvětlování bylo používání grafických tabletů. Komunikovat se dalo i přes chat, kdy žáci odpovídali na kontrolní otázky, soutěžili v rychlosti svých odpovědí, pokládali dotazy. Občas jsme si “střihli” i závody či týmovku na výukových portálech Umimeto či Kahoot.

Výborná byla nabídka některých firem a výukových portálů na využívání jejich produktů zdarma. Byli to např. Česká televize s projekty UčíTelka a Škola doma, dále nakladatelství Nová škola, s.r.o. , Nová škola - DUHA, Brno, kteří nabídli své interaktivní učebnice. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku byla k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Uvolněny byly všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy FRAUS, portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. S nabídkou přišli tvůrci programu na výuku slovíček na https://www.wocabee.app/ a mnoho dalších.

Kromě toho jsme využívali portály, které byly vždy zdarma, např. Umimeto.org, www.skolakov.eu, Matematikacz na youtube, https://www.mathplayground.com/, http://www.onlinecviceni.cz/, https://www.matika.in/cs/, Kahoot apod.

Pro zjišťování situace žáků ohledně online výuky jsme použili dotazník na Google Forms, z něho jsme pak vycházeli při dalším postupu. S rodiči i dětmi jsme komunikovali přes Komens, proběhly i online třídnické hodiny či pracovní porady.

Hlavní odpovědnost za splnění uložených úkolů ale samozřejmě nesli žáci, potažmo jejich rodiče. A tady je na místě poděkovat těm rodičům, kteří se snažili spolupracovat a žákům, kteří plnili úkoly poctivě a včas. Byla jich naprostá většina. A často to neměli vůbec jednoduché - leckde doma chyběla technika, dostatečné připojení k internetu, aplikace apod. Vše se ale nějak postupně vyřešilo. Někteří rodiče vedle výuky svých dětí pracovali z domu pro zaměstnavatele či provozovali svoji firmu. Moc děkujeme a za spolupráci.

Co dětem z učiva “uvízlo” v paměti, se teprve dozvíme, nejspíš v září. Co ale můžeme říct už nyní je, že nová situace raketově zvýšila digitální gramotnost jak žáků, tak i nás - učitelů. A to je určitě dobře.

Mgr. Dana Hoffmannová

Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za příměstský tábor, aby tak učinili do 5. 6. 2020.

Účastní-li se dítě více turnusů, můžete zaplatit jednou částkou. Do poznámky uveďte jméno dítěte a čísla turnusů.

Číslo účtu: 240 154 9757/2010.

Školní jídelna oznamuje, že od pondělí 11. května začíná opět vařit pro přítomné děti z MŠ, žáky 9. ročníků a přihlášené cizí strávníky.

Stravu je možné objednat  přes internetovou aplikaci www.strava.cz nebo prostřednictvím tel. čísla 731 659 341.

Cizím strávníkům není z hygienického hlediska povoleno konzumovat stravu v jídelně. Strava bude vydána do přinesených jídlonosičů pouze v době od 11 do 11:30. Prosíme o dodržení časového limitu.

Vážení rodiče,

pomalu se blíží prázdniny a věříme, že budou povoleny i příměstské tábory.

Proto prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky (někteří Potvrzení o postavení podpořené osoby nebo čestné prohlášení),

aby tak učinili  do 15.5.2020.

Tiskopisy můžete vhodit do schránky školy nebo naskenovat a zaslat mailem.         

Kdo ještě neuhradil příměstský tábor, vyčká na další pokyny.

Děkujeme.                                       

Vážení,

v telefonické komunikaci se školou upřednostněte prosím mobilní telefonní čísla.

ředitel - 731 186 513; kancelář MŠ - 777 338 451; kancelář ZŠ - 739 454 941, kancelář ŠJ - 731 659 341

Úřední hodiny budou od 20. 3. 2020 stanoveny vždy na základě telefonické, případně e-mailové domluvy.

Vážení strávníci,

ve středu 18. 3. 2020 ukončí školní jídelna po vydání stravy svůj provoz. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví rozhodl zřizovatel o uzavření mateřské školy

s účinností od 17. března 2020.

Školní jídelna bude v provozu do odvolání pouze pro cizí strávníky a přítomné zaměstnance školy. 

Žádost o ošetřovné vydá mateřská škola. Termín vydávání bude stanoven. Sledujte prosím internetové stránky.