Klokan př

Dana Vaňková

Minulý měsíc jsme uveřejnili výsledky soutěže Matematický klokan na naší škole.

Nyní přišlo krajské vyhodnocení této soutěže a s ní krásná zpráva - Jakub Vraný ze 4. B obsadil  v kategorii Cvrček 1. - 2. místo v okrese Hradec Králové. Gratulujeme!

klokan m

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

V 9. ročníku proběhlo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, pořádané SPŠCH Pardubice.

Zde jsou výsledky:

1. místo: Pavlína Kryslová

2. - 4. místo: Jana Cerháková, Anna Hejcmanová, Nicol Cmuntová

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy ve 2. kole, které proběhne v lednu 2021.

Mlady chemik

 Dana Hoffmannová

Klokan2020

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Kategorie A (3.- 5. ročník ZŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže zapojilo 12509 řešitelů, z toho v našem kraji 640.

Nejlepší účastníci naší školy:

1. HanslíkJaroslav 3.A krajský semifinalista

2. SvobodaOndřej 5.B krajský semifinalista

3. Táborský, Tomáš 5.A

4. Berger, Matyáš 5.A

5. VU MINH, QUYEN(ADAM) 5.A

 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)

Celkem se v této kategorii do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v našem kraji 981.

Nejlepší účastníci naší školy:

1. MichálkováJohana krajský semifinalista

2. Cmuntová, Nikol 9.

3. Petrikovič, Adam 6.A

4. Řezníček, Jakub 6.B

5. Bednář, Vojta 7.B

Úspěšným žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí účastníkům krajského kola.

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

Dohled nad žáky 4. - 9. ročníku ve školním klubu. Žáci se věnují své činnosti (hra, práce na domácích úkolech atp.). 

Pracovní doba Po 12:35 - 15:00, Út 11:40 - 15:00, Čt 11:40 - 15:00

Dohoda o provedení práce - 90 Kč/hod.

Zatiší 1

Naše škola se již tradičně účastní projektu Kraj pro bezpečný internet. Tento projekt je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vznikná on-line kvíz (pravidla jsou dostupná zde) a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. Najdete zde i online kurzy pro seniory. Více informací získáte na https://www.kpbi.cz/#

V rámci hodin informatiky si žáci projdou vybrané online kurzy a vyplní soutěžní kvíz. Žáci a studenti základních a středních škol mohou soutěžit až do 28. února 2021. Každý měsíc se budou losovat ze všech úspěšných soutěžících výherci hodnotných cen.   

Mgr. Dana Hoffmannová

kpbi

Nabídku kroužků pro školní rok 2020/2021 včetně doplňujících informací naleznete v sekci Volný čas.

Vážení rodiče,

v souvislosti s vývojem epidemie bychom Vás chtěli informovat o průběhu a organizaci nového školního roku. Situace se samozřejmě může měnit, případné změny Vám budou vždy nově sděleny elektronicky a prostřednictvím internetových stránek školy.

Vyučování začne 1. 9. 2020 v 8:00 hodin a bude trvat do 8:45 hodin. Ve středu dojde ke zkrácení vyučování.

Zkrácené vyučování ve středu 2. 9. 2020

1. ročník do 9:40; 2. ročník do 11:45; 3.ročník do 11:50; 4. ročník do 11:55; 5. ročník do 12:00; 6. ročník do 12:15; 7. ročník do 12:20; 8. ročník do 12:30; 9. ročník do 12:35

Žáci budou jen se svými třídními učiteli. Ve čtvrtek se začne vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu (s výjimkou 1. tříd).

Nabídka kroužků bude zveřejněna na stránkách školy v sekci volný čas – nabídka kroužků. Začnou probíhat v týdnu od 29. 9. 2020. Vaše děti na ně můžete přihlásit elektronicky od 7. 9. 2020 od 18:00 hodin do 11. 9. 2020 do 18:00 hodin. Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy.

Školní bufet bude otevřen první týden pouze pro nákup školních potřeb. Od druhého týdne školy je v něm opět možné nakoupit i jídlo a pití.

Školní klub bude otevřen v plném rozsahu jako v minulém školním roce.

Prostory školy budou pravidelně ve větší míře podle doporučení hygienických stanic dezinfikovány.

Žáci i zaměstnanci školy budou dodržovat zvýšená hygienická opatření. Půjde hlavně o dezinfikování rukou a omezení pohybu ve společných prostorách o přestávkách. Jak jen to bude možné, kýchat a kašlat se bude do papírových kapesníčků. Proto prosíme o dohlédnutí, že bude mít Vaše dítě dostatečné množství kapesníčků každý den.

Nosit si do školy roušku není povinné. V případě, že budeme mít podezření, že nějaký ze žáků je nemocný, poskytne mu jednorázovou roušku škola.

Důrazně Vás žádáme, abyste nastydlé a nemocné děti do školy neposílali. Pokud u Vašich dětí nějaké příznaky nemoci zaznamenáme, ihned Vás budeme informovat a jste povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.

V případě, že Vaše dítě trpí nějakými chronickými příznaky nemoci (alergická rýma, astmatický kašel atd.), žádáme Vás o dodání potvrzení této nemoci od lékaře.

Jestliže se u nějakého žáka nebo zaměstnance školy potvrdí nákaza covidem-19, o dalším postupu už bude rozhodovat Krajská hygienická stanice podle aktuální situace a budete o tom co nejdříve informováni.

Jsme si vědomi toho, že k distanční výuce, která byla ještě nepovinná, přistupovali žáci s různým pracovním nasazením nebo že měli pro takovou výuku ztížené podmínky. Proto bude výuka v září zaměřena na opakování případně na probrání učiva, jež se v minulém školním roce nestihlo. Budeme žáky přiměřeným tempem zvykat na opětovný pracovní režim i stres. Z tohoto důvodu budou žáci hodnoceni spíše slovně. Pokud budou hodnoceni známkou, započítá se jim do celkového hodnocení za první pololetí pouze v případě, že bude pro daného žáka přijatelná. O každé známce však budete informováni, abyste věděli, jak se Vašemu dítěti ve škole daří.

V měsíci září nabízíme Vašemu dítěti též podporu v podobě doučování. Pokud budete mít zájem, obraťte se Vy na konkrétního vyučujícího daného předmětu.

Děkujeme za spolupráci. 

Vedení školy