Již tradiční akce Policie ČR v rámci prevence bezpečného provozu na silnicích, tentokrát po pauze přímo na dopravním hřišti v Třebši v Hradci Králové. Děti prošly teoretickou přípravou a poté nasadily helmy a nasedly na kola, aby si vše vyzkoušely v praxi pod dozorem těch nejpovolanějších.
Počasí také přálo, takže si to děti všechno řádně užily.

Jiří Havlas, Hana Šimková

IMG 20220413 111011 1

IMG 20220413 113617 1 1

IMG 20220413 110239 1

IMG 20220413 104604 1

V úterý 12. 4. se úspěšní řešitelé školního kola MO6, MO7 zúčastnili okresního kola, které proběhlo na ZŠ M. Horákové v Hradci Králové. Největšího úspěchu dosáhl Tomáš Táborský ze 6. A, který se umístil na krásném 1. místě. Vojtěch Kašlík ze 7. A a Žofie Horáková ze 7. B skončili na 6. - 11. místě.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

V pondělí 11. 4. se náš tým zúčastnil soutěže Robotiáda v Dobrušce, kterou pořádala Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum. Zúčastnili jsme se všech čtyř disciplín – Čára, Sprint, Dálkový medvěd a Sumo. Ve třech z nich jsme byli úspěšní, a to v konkurenci 18 týmů. V kategorii Sumo jsme se umístili druzí a v kategoriích Čára a Sprint jsme obsadili 3. místo. Organizátoři si pro nás kromě příjemné atmosféry přichystali exkurzi do místních dílen. A tak jsme si mohli prohlédnout špičkové CNC stroje, zahrát si s robotem piškvorky a nakonec nám zatančily veliké průmyslové roboty!

Soutěž si užili nejen ti, kteří byli na podobné akci poprvé, ale vlastně my všichni – byla totiž po dlouhé koronavirové odmlce první naší robotickou soutěží.

A kdo naši školu reprezentoval? Roboty a programy na Sprint, Čáru a Sumo ladili do poslední chvíle Fred Černý, Vašek Hudec, Proky Pešek a Lukáš Louda. Marek Touc se ujal ovládání Dálkového medvěda a roboty parádně pouštěli i Ondra Louda, Matěj Petráček a Vojta Mach. Gratulujeme!

Chci také poděkovat skvělým rodičům, kteří nás na soutěž dopravili – paní Loudové a panu Petráčkovi.

Dana Hoffmannová

robodo1

robodo3

robodo2

 

Konečně jsme se dočkali! Po dvouleté pauze jsme se zase mohli setkat v noci ve škole. Noc s Andersenem je akce na podporu dětského čtenářství. Letošní téma bylo výročí Josefa Lady. Pro čtvrťáky byly připravené zajímavé úkoly, hry a soutěže. Největší ohlas však měla stezka odvahy – cesta černou, setmělou školou, osvícenou jen svíčkami. Nakonec jsme ještě shlédli pohádku „Poklad na silnici“. A už jsme se těšili do svých postýlek.

Kollátorová, D. Filipová, H. Pešavová

16488464242651648846424270

Na https://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/213-dod-2022 můžete zhlédnout fotografie ze Dne otevřených dveří 26. 3. 2022.

DSC 2283

Sběry starého papíru 5. 4. a 7. 6. se ruší. Poslední sběr v tomto školním roce proběhne 3. 5. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Hana Šimková

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu dne 27. 6. 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 27. червня 2022.

zapis22

21.3.2022 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Z naší školy se zúčastnila Lucie Konečná z 9. třídy, která se v kategorii 8. a 9. tříd umístila na 8. místě. V kategorii 6. a 7. tříd soutěžila Žofie Horáková z 7. B, která vybojovala 3. místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Altmannová

Prohlédněte si nové výtvory dětí z kroužku Aranžování.

Monika Šimůnková

venecky