Výbor spolku:
Miroslava Sováková, Třešňová 125, Divec, předseda spolku
Monika Šimůnová, Výrava 144, jednatel spolku
Pavel Hrubý, Újezd 21, pokladník spolku

Přehled činnosti spolku: