Mgr. Lenka Půlpánová

Klinická psycholožka a psychoterapeutka se zkušenostmi s různorodou problematikou týkající se dětí i dospělých.

Konzultační hodiny: po dohodě s výchovnou poradkyní na telefonu 777 876 050

Mgr. Alice Petrovická
tel.: 495 432 081, provolba 15
e-mail: petrovicka@zscernilov.cz

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Preventivní prohram školy na rok 2017/18: 

Webové odkazy

Prevence rizikového chování

Dopravní výchova

Prevencí k bezpečí

Mgr. Daniela Jezdinská

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Tel.: 777 876 050

E-mail: zastupce@zscernilov.cz 


Infromace o přijímacím řízení na SŠ


 

Internetové odkazy:

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Atlas školství

Integrovaný portál MPSV - Informace o školách a oborech

Národní ústav odborného vzdělávání

Integrovaný systém typových pozic

Rejstřík škol a školských zařízení

SCIO

 


Další důležité informace vám poskytnou:

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 265 423, www.pppkhk.cz

Speciálně pedagogické centrum (pro tělesně postižené)
Obchodní 282, 542 25  Janské Lázně 
tel.: 499 862 132, http://www.oajl.cz/index.php?stranka=spc

Speciálně pedagogické centrum (pro děti s vadami sluchu a řeči)
Štefánikova 549/27, Hradec Králové 
tel.: 495 272 394, www.neslhk.com

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti
Šimkova 879, 500 03  Hradec Králové
495 518 261, http://www.mslentilka.cz/

Úřad práce
Wonkova 1142/1, 500 02 HK
IPS (informační a poradenské středisko)
495 868 321, www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk.cz