Elektronická omluvenka slouží k oznámení důvodu neočekávané absence a předpokládané délky nepřítomnosti žáka, nenahrazuje povinnost omluvit nepřítomnost v žákovské knížce.