Elektronická omluvenka slouží k oznámení důvodu neočekávané absence a předpokládané délky nepřítomnosti žáka, nenahrazuje povinnost omluvit nepřítomnost v žákovské knížce. Formulář slouží pouze pro 1. - 4. ročník. Rodiče žáků ostatních tříd mohou použít pro oznámení absence systém Bakaláři.