Červen 2016

V polovině června jsme jeli na výlet do Archeoparku - Lovci mamutů.  Ryli jsme reliéfy do kamennných destiček, zkusili si štípání pazourkem, vyráběli jsme s keramikou, házeli oštěpem, stříleli z luku, atd. Po Všestarech jsme jeli do Rašína na koně. Každý se několikrát svezl a poté jsme se učili čistit poníka.

V průběhu celého června jsme vylepšovali bunkr, sbírali bez, hráli si hry, atd.

Na konci června nás čekala poslední hodina, která probíhala formou šipkované. Na konci šipkované jsme našli poklad.

Květen 2016

V průběhu května jsme se učili týmové hry a jeli na výlet do Pekla a Nového Města. Na konci května jsme měli nejhezčí den v roce - opékali jsme buřty a brambory, absolvovali stezku odvahy, spali ve stanech a ráno se nasnídali a hráli hry.

Duben 2016

V dubnu jsme si zvelebovali bunkr, hráli hry, atd. V plánu jsme měli i pochod okolo Jaroměře, bohužel nám počasí nepřálo.

19.3.2016

Prošli jsme se po cyklostezce od Smiřic do Jaroměře. Poté jsme zašli do pevnosti Josefov a z pevnosti jsme se přesunuli do Jaroměře - železničního muzea.

Březen 2016

Hráli jsme různé hry, vyráběli panáčky, poznávali stromy, atd.

13.2.2016

Nejdříve jsme si prošli vodnickou stezku, poznali jsme Biřičku a Datlík. Zjišťovali jsme údaje z informačních tabulích o planetách a poté jsme navštívili Hvězdárnu. Ve Hvězdárně jsme se zúčastnili programu Polaris.

Leden 2016

Hráli jsme různé hry v KSD, stavěli si ve sněhu, poznávali ptáky, atd.

18.12.2015

Rok jsme ukončili formou vánoční besídky. Řekli jsme si zvyky a jídla v různých zemí.  Dále jsme zkusili rozpoznat, kdo v cizích zemích nosí dárky.

11.12.2015

Poprvé jsme v KSD spali. Zahráli jsme si hry, zatancovali jsme si a podívali se na pohádku. Ráno jsme se společně nasnídali a pak již čekali na rodiče.

17.11.2015

Vypravili jsme se do ZOO ve Dvoře K. Měli jsme objednaný program se zoolektorkou. Učila nás o lidoopech - čím se živí, jakou mají motoriku, jak asi myslí, apod. Nejvíce nás zaujaly narozeniny malé opičky, prolézačky a krmení koz. Zkusili jsme si vyplnit pracovní listy o lidoopech a tím se učili hledat informace v terénu.

Říjen - listopad 2015

Vyráběli jsme draka, krmítka pro ptáky a hráli hry.

10.10.2015

Zajeli jsme si na výlet do Litomyšle za rytířem Toulovcem, který s sebou měl doprovod v podobě labradora. Navštívili jsme starobylou věž, zámecký areál, tajuplné uličky, sklepení, atd. Největší atrakcí bylo střílení z kuše.

Září 2015

Zahájili jsme turistický kroužek. Letos bude každý pátek.

2013

Na černilovské škole vznikl na podzim roku 2013 turistický oddíl. Postupně ho začali navštěvovat žáci 2. až 6. ročníku. Při prvních schůzkách jsme společně hledali to, co by nás nejvíce bavilo, to co nás činí šťastnými. Hrajeme různé hry venku, učíme se lézt na stromy, plazit po zemi, střílet ze vzduchovky a z luku. Cílem oddílu je nalezení sebe sama. Každý z nás je individualita jedinečná a neopakovatelná, každé z dětí je na počátku své životní cesty. V plánu na jaro budou rozhodně výlety do přírody. V klubovně a škole se budeme zdokonalovat v morseovce, uzlech, cvičit postřeh a vytrvalost. A jak se přitom budeme bavit, je jen na nás.