PŘIHLÁŠKY do školní družiny na školní rok 2020 - 2021 zasílejte na adresu druzina@zscernilov.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky školy a to nejpozději do 31. 8. 2020. Informaci o přijetí obdržíte 1. 9. 2020.

Zároveň, v případě zájmu o družinu 1. září 2020, přiložte lístek se jménem dítěte, třídou, časem odchodu  a oznámením zda odchází sám(a), nebo v doprovodu a s kým.

Na pozdní přihlášky nebudeme brát zřetel.

Školní družina nabízí provoz od 24. 8. 2020 od 7:00 do 16:00 pro děti přihlášené. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu druzina@zscernilov.cz a to nejpozději do 24. 6. 2020, nebo písemně ( jméno dítěte, třída, dny a čas pobytu v ŠD) do poštovní schránky školy. V případě zájmu nahlaste obědy ve školní jídelně.

O otevření ŠD budeme rodiče přihlášených dětí včas informovat.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka organizačního řádu ŠD týkající se počtu žáků přihlášených v termínu jarních prázdnin (prázdnin vyhlášených ministerstvem školství a předem ohlášených), nebude ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 škoní družina v provozu.

Školní družina nabízí provoz v pátek 31. 1. 2020 od 7:00 do 16:00 v době pololetních prázdnin. Otevřeno bude pouze při splnění podmínek Vnitřního řádu ŠD - min. počet 5 dětí. ( Děti obdrží lísteček do notýsku)

Že mají v Třebechovicích pod Orebem nádherný dřevěný betlém od pana Probošta určitě víte. Děti z naší družiny si však prohlédly i další betlémy a betlémky ať už z papíru, keramiky, skla, perníku a dokonce i ze starých pražců. Dozvěděly se, jak takový betlém vzniká a co dá práce, než se dostane do našich domovů. Zapsaly svá přání v ježíškově kanceláři a nakoupily i drobnosti pro sebe, i jako dárky.

IMG 0889 IMG 0892

IMG 0895  IMG 0904

 Vprosinci máme spoustu zajímavých činností: vyrábíme adventní kalendáře a výrobky na mikulášskou nadílku20191206 150905  20191206 150847

20191206 150729   20191206 150707

Navštívil nás čert a přinesl pozdrav z pekla.

20191205 131219 20191205 131015 20191205 132232 20191205 132454

I děti v naší družině mají talent, což prokázaly ve vánoční soutěži:

vánoce 3   vánoce  vánoce1    IMG 0882

Do konce letošního roku nás ještě pár akcí čeká:

17. 12. v úterý navštívíme betlém v Třebechovicích pod Orebem, kde je připravena nová výstava (informace i pro děti, které se nezůčastní jsou v notýsku ŠD).

Ve čtvrtek si užijeme vánoční besídku - možná s nadílkou a od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 se těšíme na vánoční prázdniny.

Jak to říci stručně? Pracujeme, učíme se, bavíme se -  poznávali jsme Afriku i blízký Hradec Králové

afrika  afrika20191029 094745 20191029 100338  20191029 111359

 

V době podzimních prázdnin 29. a 30. 10.  a ředitelského volna 31.10. je školní družina v provozu od 7:00 do 16:00. Nezapomeňte přihlášeným dětem nahlásit obědy.                                                                                                                                                                                                                            1. 11. je družina zavřena - akce p. uč. Altmanové.

Provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2019 od 6:30 do 7:45 a od konce vyučování (cca 8:45) do 16:40. Od úterý 3. 9. je ranní provoz ŠD od 6:30 do 7:45 pro všechny děti 1. - 3. tříd (tedy i nepřihlášené k docházce do ŠD) a odpolední provoz od 11:40 do 16:40 pouze pro děti přihlášené k pravidelné docházce do ŠD. Pro žáky prvních tříd je v prvním týdnu  otevřeno od konce vyučování. Pro děti 4. - 9. tříd je otevřen školní klub (ráno i  odpoledne - viz stránky ŠK).

Kapacita školní družiny je pro letošní školní rok naplněna, další děti již nebudou přijaty.

Přihlášené děti obrží první školní den docházkový list, na jehož základě budou od 3. 9. (úterý) propouštěny ze ŠD (změny doplníte po přijetí do zájmových kroužků).

V případě zájmu o družinu 2. 9. (pondělí) napište svému dítěti na lístek čas odchodu a zda má na tento den nahlášený oběd.

                                                                   Těšíme se na letošní spolupráci, vychovatelky ŠD