Školní družina nabízí provoz v době velikonočních prázdnin 18. 4. 2019 od 7:00 do 16: 00 hod. Přihláškové lístky naleznete v notýsku ŠD. Družina bude v provozu pouze při naplnění kapacity -viz.  Vnitřní řád školní družiny.