Školní družina bude v provozu v době ředitelského volna 25. a 26. října od 7:00 do 16:00 hodin. Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby nezapomněli na nahlášení obědů ve školní jídelně.

V době podzimních prázdnin 27. a 29. října je družina uzavřena.

Školní družina zahajuje provoz 6. 9. 2021 a to: pro všechny děti 1. - 3. tř. od 6:30 do 7:45 v prostorách ŠD a pro děti příhlášené k docházce do družiny od konce vyučování do 16:40 hod. Rodiče žáků prvních tříd mohou přihlášku vyplnit ve škole 6. 9. 2021. Další informace rádi poskytneme na adrese : druzina@zscernilov.cz

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o družinu již 6. 9., aby napsali svému dítěti lístek s časem a způsobem odchodu (sám, doprovod). 

Pro žáky 4. - 9. tř. je v provozu školní klub.

Vážení rodiče,

z důvodu stavebních prací ve škole, bude školní družina v provozu až od zahájení nového školního roku. Děkujeme za pochopení.

Jak si užíváme školní družiny a zimního počasí? Pracujeme, hrajeme si, procvičujeme učivo a hlavně sportujeme venku:únor1  d2  d4  d5

d6  d1      tř3 kopie  d7  

My a zimní sporty. Někteří z nás poprvé bruslili, heč.... jiní už jsou profíci...

únor16  IMG 20210216 133357  únor18  únor11

únor12  únor19  únor20  únor21  únor13  únor14  únor15  01

únor2  únor4  únor5  únor8  únor9

Poslední sníh a naše poslední zimní díla:

posl sněhul  02  03  04  IMG 20210217 135811

IMG 20210217 140040  IMG 20210217 140106  ps5  ps6  ps8

 

Konečně zase ve škole. Bohužel, tentokrát máme ve třídách méně kamarádů. Třeťáci  se učí ze svých domovů a my, prvňáci a druháci, se musíme spokojit se svými spolužáky ve třídě. Starší kamarádi nám tak trochu chybí. Ale i tak se umíme zabavit.

tř1 tř2 tř3 tř4

A také už nám napadl sníh....

led8 led7 led6 led5

led4 led3 led2 led1

Pracujeme, hrajeme si, i když každý ročník zvlášť. Prvňáci jsou v družině, druháci mají k dispozici tělocvičnu a třeťáci využívají Spolkový dům.advent1  advent4  advent7

advent2    advent6  IMG 20201120 130505

 pros2 pros1 pros3  

pros4  pros5  pros6

 

I školní družina se chystá na prázdniny. Druhá polovina letošního školního roku nebyla ani pro nás jednoduchá. Děti přišly o spoustu akcí, vyrábění, soutěží a výletů. Pokusíme se to v příštím roce dohnat. 

Poslední měsíc jsme trávili v malých skupinkách, ale i tak se všichni snažili pracovat. Vyráběli, soutěžili, malovali a snažili se zpříjemnit si čas v družině bez dalších kamarádů jak se dá. Moc bych tímto chtěla poděkovat všem asistentká a učitelům, kteží nám, vychovatelkám, v této době, kdy děti musely být rozděleny, ochotně pomáhali.

První prázdninový týden je sice ještě poznamenán určitým omezením, ale věřím, že nový školní rok už bude bez různých zákazů a doporučení.

Krásné prázdniny a v září na viděnou - s některými už na konci srpna

20200617 144609

H. Pešavová, vychovatelka

PŘIHLÁŠKY do školní družiny na školní rok 2020 - 2021 zasílejte na adresu druzina@zscernilov.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky školy a to nejpozději do 31. 8. 2020. Informaci o přijetí obdržíte 1. 9. 2020.

Zároveň, v případě zájmu o družinu 1. září 2020, přiložte lístek se jménem dítěte, třídou, časem odchodu  a oznámením zda odchází sám(a), nebo v doprovodu a s kým.

Na pozdní přihlášky nebudeme brát zřetel.

Školní družina nabízí provoz od 24. 8. 2020 od 7:00 do 16:00 pro děti přihlášené. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu druzina@zscernilov.cz a to nejpozději do 24. 6. 2020, nebo písemně ( jméno dítěte, třída, dny a čas pobytu v ŠD) do poštovní schránky školy. V případě zájmu nahlaste obědy ve školní jídelně.

O otevření ŠD budeme rodiče přihlášených dětí včas informovat.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka organizačního řádu ŠD týkající se počtu žáků přihlášených v termínu jarních prázdnin (prázdnin vyhlášených ministerstvem školství a předem ohlášených), nebude ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 škoní družina v provozu.