I školní družina se chystá na prázdniny. Druhá polovina letošního školního roku nebyla ani pro nás jednoduchá. Děti přišly o spoustu akcí, vyrábění, soutěží a výletů. Pokusíme se to v příštím roce dohnat. 

Poslední měsíc jsme trávili v malých skupinkách, ale i tak se všichni snažili pracovat. Vyráběli, soutěžili, malovali a snažili se zpříjemnit si čas v družině bez dalších kamarádů jak se dá. Moc bych tímto chtěla poděkovat všem asistentká a učitelům, kteží nám, vychovatelkám, v této době, kdy děti musely být rozděleny, ochotně pomáhali.

První prázdninový týden je sice ještě poznamenán určitým omezením, ale věřím, že nový školní rok už bude bez různých zákazů a doporučení.

Krásné prázdniny a v září na viděnou - s některými už na konci srpna

20200617 144609

H. Pešavová, vychovatelka

PŘIHLÁŠKY do školní družiny na školní rok 2020 - 2021 zasílejte na adresu druzina@zscernilov.cz, nebo vhoďte do poštovní schránky školy a to nejpozději do 31. 8. 2020. Informaci o přijetí obdržíte 1. 9. 2020.

Zároveň, v případě zájmu o družinu 1. září 2020, přiložte lístek se jménem dítěte, třídou, časem odchodu  a oznámením zda odchází sám(a), nebo v doprovodu a s kým.

Na pozdní přihlášky nebudeme brát zřetel.

Školní družina nabízí provoz od 24. 8. 2020 od 7:00 do 16:00 pro děti přihlášené. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu druzina@zscernilov.cz a to nejpozději do 24. 6. 2020, nebo písemně ( jméno dítěte, třída, dny a čas pobytu v ŠD) do poštovní schránky školy. V případě zájmu nahlaste obědy ve školní jídelně.

O otevření ŠD budeme rodiče přihlášených dětí včas informovat.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka organizačního řádu ŠD týkající se počtu žáků přihlášených v termínu jarních prázdnin (prázdnin vyhlášených ministerstvem školství a předem ohlášených), nebude ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 škoní družina v provozu.

Školní družina nabízí provoz v pátek 31. 1. 2020 od 7:00 do 16:00 v době pololetních prázdnin. Otevřeno bude pouze při splnění podmínek Vnitřního řádu ŠD - min. počet 5 dětí. ( Děti obdrží lísteček do notýsku)

Že mají v Třebechovicích pod Orebem nádherný dřevěný betlém od pana Probošta určitě víte. Děti z naší družiny si však prohlédly i další betlémy a betlémky ať už z papíru, keramiky, skla, perníku a dokonce i ze starých pražců. Dozvěděly se, jak takový betlém vzniká a co dá práce, než se dostane do našich domovů. Zapsaly svá přání v ježíškově kanceláři a nakoupily i drobnosti pro sebe, i jako dárky.

IMG 0889 IMG 0892

IMG 0895  IMG 0904

 Vprosinci máme spoustu zajímavých činností: vyrábíme adventní kalendáře a výrobky na mikulášskou nadílku20191206 150905  20191206 150847

20191206 150729   20191206 150707

Navštívil nás čert a přinesl pozdrav z pekla.

20191205 131219 20191205 131015 20191205 132232 20191205 132454

I děti v naší družině mají talent, což prokázaly ve vánoční soutěži:

vánoce 3   vánoce  vánoce1    IMG 0882

Do konce letošního roku nás ještě pár akcí čeká:

17. 12. v úterý navštívíme betlém v Třebechovicích pod Orebem, kde je připravena nová výstava (informace i pro děti, které se nezůčastní jsou v notýsku ŠD).

Ve čtvrtek si užijeme vánoční besídku - možná s nadílkou a od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 se těšíme na vánoční prázdniny.

Jak to říci stručně? Pracujeme, učíme se, bavíme se -  poznávali jsme Afriku i blízký Hradec Králové

afrika  afrika20191029 094745 20191029 100338  20191029 111359

 

V době podzimních prázdnin 29. a 30. 10.  a ředitelského volna 31.10. je školní družina v provozu od 7:00 do 16:00. Nezapomeňte přihlášeným dětem nahlásit obědy.                                                                                                                                                                                                                            1. 11. je družina zavřena - akce p. uč. Altmanové.