Kroužky začínají v týdnu od 29. 9. 2020. Přihlášení bude možné elektronicky na internetových stránkách školy od 7. 9. 2020 od 18:00 do 11. 9. 2020 do 18:00 v sekci volný čas – nabídka kroužků. Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka do kroužku rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy. Aktuální naplněnost kroužku najdete v bublině vlevo vedle tlačítka pro přihlášení (objeví se po zahájení registrace).

Kroužky se platí až po potvrzení ze strany školy, že je o něho zájem, a tudíž bude otevřen. Platbu proveďte převodem na účet č. 2100961406/2010. Variabilním symbolem je rodné číslo žáka. Do poznámky uveďte název kroužku a příjmení žáka. Kroužky jsou splatné do 31. 10. 2020.

POZOR!

Kroužek francouzského jazyka je placen lektorovi v hotovosti vždy na konci měsíce. Cena činí 90 Kč za žáka a lekci.

Způsob placení kroužku sebeobrany sdělí vedoucí na první hodině.

Kroužek sportovní gymnastiky pouze v 1. pololetí. Zda bude možné jeho pokračování i dál, sdělí vedoucí kroužku v podzimních měsících.

 

 

 

Powered by iCagenda