Přihlášení na kroužky


Kroužky začínají v týdnu od 23. 9. 2019. Přihlášení bude možné elektronicky na internetových stránkách školy od 9. 9. 2019 od 18:00 do 13. 9. 2019 do 18:00 v sekci volný čas – nabídka kroužků. Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka do kroužku rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy.

Platby za kroužky proveďte převodem na účet č. 2100961406/2010. Variabilním symbolem je rodné číslo žáka. Do poznámky uveďte název kroužku a příjmení žáka. Kroužky jsou splatné do 31. 10. 2019, ale až po potvrzení ze strany školy, že je o kroužek zájem, a tudíž bude otevřen.

POZOR!

Kroužek francouzského jazyka je placen lektorovi v hotovosti za každou lekci zvlášť. Cena činí 90 Kč za žáka.

Pro kroužek Všeobecná sportovní příprava se zatím nepodařilo zajistit vedoucího kroužku. Přihlašování je možné a bude chápáno jako vyjádření předběžného zájmu pro případ, že by se vedoucího podařilo zajistit.

Způsob placení kroužku sebeobrany sdělí vedoucí na první hodině.

UPOZORŇUJEME, ŽE U NĚKTERÝCH KROUŽKŮ DOŠLO V MINULÝCH DNECH KE ZMĚNÁM (např. Lego roboti).

 

 

 

Den upřesníme

Školní časopis

Powered by iCagenda