Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Historie školy

Mateřská škola v Černilově byla otevřena v září roku 1972, její provoz byl v jedné budově. V následujících letech byly stále větší problémy s umístěním dětí do školy, a tak byla na podzim roku 1981 započata stavba druhé budovy. Druhá budova mateřské školy byla otevřena k 1.9. 1983. Otevřením druhé budovy se mateřská škola stala čtyřtřídní, s věkově homogenními třídami. V roce 2011 byla otevřena další třída pro předškolní děti v areálu základní školy a navýšena kapacita na 120 dětí. V současnosti je mateřská škola pětitřídní. Nachází se v klidné části obce, těsně sousedí se základní školou a školní jídelnou.

Od roku 2003 je Mateřská škola součástí právního subjektu, který tvoří Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov. 

Rekonstrukce školy

V roce 2010 proběhla nákladná rekonstrukce celého areálu školy spojená s výměnou oken, zateplováním fasády. Součástí rekonstrukce byla i úprava interiéru přední budovy, vybourání zastaralých skleněných stěn a dřevěného obložení, barevná vnitřní výmalba tříd a fasády. V první budově se vyměnily původní PVC krytiny a koberce.

Celková rekonstrukce vnitřních prostor první budovy byla realizována v létě roku 2011. Byly vyměněny rozvody vodovodního řádu a vnitřní kanalizace, vyměněna elektroinstalace, nainstalována vzduchotechnika, provedla se výměna topných těles a části rozvodů pro vytápění, dále stavební úpravy v prostorách šaten a hygienického zázemí. Vybourala se stávající vnitřní okna a dveře na chodbu a provedla se jejich výměna. Položily se nové dlažby a obklady v kuchyních a v hygienickém zázemí, byla vyměněna sanitární technika. Zrekonstruované prostory byly vymalovány, vybaveny z části novým osvětlením, v kuchyních přibyly nové kuchyňské linky se spotřebiči a v šatnách nové botníky a dětské šatničky, v koupelnách věšáky na ručníky. V dalších letech probíhala obnova zastaralého nábytku ve třídách a výměna krytů na topení v 1. budově.

V roce 2015 proběhla celková rekonstrukce zadní budovy. Při stavebních pracích se změnila dispozice vnitřních stěn v šatnách a umývárnách a celé prostory se otevřely a zpřehlednily. Byly vyměněny podlahy, stropy, osvětlení, rozvody elektroinstalace, vody a topení.

V umývárnách byly nainstalovány nové pisoáry, dětské toalety, sprcha, umyvadlo s úložným prostorem a skříňky na ukládání hygienických potřeb. V centru prostoru byla umístěna umyvadla a po obvodu zdí věšáky na ručníky s místem na ukládání kelímků na kartáčky na zuby.  

V šatnách dětí jsme zvětšený prostor rozdělili na dvě zóny. Ve špinavé zóně je na podlaze PVC s botníky. Do čisté zóny se chodí bez obuvi po koberci. Každé dítě má svůj prostor na ukládání věcí do šatní skříňky. V prostoru dětských šaten jsou i šatny a sociální zařízení personálu.

Dvoje posuvné dveře ze šaten do umýváren a do tříd jsou navrženy jako prosklené pro větší přehled o dětech. Velké zrcadlo na zdi je využíváno ke sledování z jiného úhlu pohledu a k většímu přehledu o dětech v umývárně a šatně. Protipožární dveře ze šatny vedou na společnou chodbu. Vnitřní chodba v budově byla také zrenovována. Novou dlažbou se obložilo celé schodiště, podesty i přístup, upravilo se a natřelo zábradlí, namontovalo nové madlo pro děti i dospělé.

V zadní budově v přízemí u tělocvičny se vybouraly dveře do skladu u pračky a vznikl tak prostor pro ukládání tělocvičného nářadí, náčiní, a pomůcek. Sborovna učitelek byla přestavěna funkčním nábytkem. Na přední budově byly vyměněny všechny vnitřní dveře.

V dalších letech 2016 a 2017 se v zadní budově nově obložily nosné sloupy, předěly zatahovacích dveří, položilo se PVC v kuchyňkách, kreslírnách a sborovně, v patře koberec. Velké skříně v kreslírnách umožňují lepší uložení výtvarných a pracovních pomůcek. 

V letech 2018 - 2019 se obnnovoval nábytek ve všech třídách mateřské školy. Byly zbudovány menší vzdělávací centra pro děti, které jsou využívány pro indiviuální a skupinové hry a pracovní činnosti. Dále byl namontován na míru nábytek do sborovny a vytvořen zde studijní a pracovní prostor s učitelskou knihovnou. V první budově byly rekonstruovány šatny, sociální zařízení učitelek i úklidové komory. Pátá třída mateřské školy musela být z kapacitních důvodů uvolněna pro potřeby školy a byla provizorně přesunuta do místnosti pod školní jídelnu.