Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče, 

mateřské školy v případě uzavření či karantény z důvodu výskytu Covidu mají povinnost děti předškolního věku povinně vzdělávat distančním způsobem.  U těchto dětí bude v naší mateřské škole distanční výuka založena na komunikaci učitelky a rodičů, doplněná o občasný přímý kontakt učitelky s dítětem. Vzdělávání bude probíhat formou inspirativních tipů na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí.

Pro děti třídy Školáčků, Bublinek a Hvězdiček (předškolní i nepředškolní) jsme založili komunikační platformu, na které budete mít připravené inspirace pro domácí vzdělávání – dokumenty s úkoly, s odkazy, písničkami, básničkami, s vyráběním...
Jednou týdně (na cca 15-30 min.) vaše dítě pozveme na setkání po internetu pomocí kamery a mikrofonu, vzájemně se pozdravíme, splníme společně malý úkol. Na společné setkání bychom Vás pozvali emailem. 

Níže popisujeme návod, jak se přihlásit, zprovoznit účet a připojit se na UČEBNU. Google Classroom (Učebna) je volně dostupná webová služba, která nám učitelům umožňuje rychle a snadno zprovoznit v internetu prostor pro výuku.
Prosíme Vás, abyste po obdržení emailu do konce týdne zprovoznili účet vašeho dítěte a připojili se do učebny. V učebně najdete úkol, který by mělo vaše dítě do konce týdne splnit. Po odevzdání úkolu budeme vědět, kolik z vás je již připojeno.

Návod pro používání Učebny
Zprovozněte školní gmail Vašeho dítěte:
• Vaše přístupové údaje: jmeno.primeni@zscernilov.cz, heslo: Skolka(a čtyřmísné heslo bez mezer)

• Na počítači spusťte prohlížeč Google Chrome, zadejte do vyhledávacího řádku slovo gmail, zvolte vpravo nahoře Přihlásit a zadejte přihlašovací údaje.• V Gmailu časem najdete email ze školky - pozvánku do Kurzu v Učebně
• Kliknete na Otevřít a Zapsat se do kurzu.
• Pro pozdější otevření Učebny zvolte vpravo nahoře Aplikace Google (puntíkovaný čtvereček) a zvolte Učebna.
• Kliknutím na příslušný kurz (pokud jste se zapsali) otevřete materiály v kurzu.

Postup odevzdání úkolu:
• Klikněte na úkol v Učebně a přečtěte si instrukce.
• Vypracovaný úkol vyfoťte mobilem nebo naskenujte.
• Zvolte Přidat nebo Vytvořit- vpravo nahoře v obrazovce úkolu.
• Přiložte daný soubor (fotku z mobilu) a nakonec stiskněte Odevzdej.• Do mobilního telefonu si můžete stáhnout aplikaci Googl Classroom (Učebna), která Vám usnadní odevzdávat úkoly: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412

Pokud byste se chtěli shlédnout návod, zde je k dispozici video:

https://www.youtube.com/watch?v=1Vs01NxZPmA

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte. Pokud budete mít se zprovozněním jakékoliv problémy, obraťte se prosím na nás, rádi Vám pomůžeme.

Vážení rodiče, 

od pátku 9. 10. bylo vydáno nové krizové opatření vlády, které do odvolání zakázalo divadla, plavání, návštěvy solné jeskyně, kroužky a všechny další aktivity.

Moc si přejme, abychom ve zdraví přestáli pro nás všechny toto náročné období a věříme, že to společně zvládneme. 

Školáčkové

třída – 6 návštěv vždy v pondělí   4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2.

 

Bublinky

třída – 6 návštěv vždy v pátek 9. 10., 16. 10., 23. 10., 6. 11., 13. 11., 20. 11.

 

Hvězdičky

třída – 4 návštěvy vždy ve středu 21. 10., 11. 11., 18. 11., 25. 11.

          - 5 návštěv vždy ve středu 61., 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2.

Sluníčka

třída – 9 návštěv vždy ve čtvrtek 19. 11., 26. 11., 3. 12., 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2.

 

Kapičky

třída – 6 návštěv vždy v pátek 12. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 19. 3., 26. 3.

 

Kroužky a nadstandartní aktivity začnou až v týdnu od 5. 10. Čekáme na vyjádření a upřesnění z ministerstva. Děkujeme za pochopení. 

 

Dle nového nařízení je od 10. 9. 2020 povinnost nosit v uzavřených prostorách roušky. 

Prosíme tedy rodiče, aby vstupovali do prostor MŠ pouze s rouškou. 

 

Vážení rodiče,

ve druhém týdnu v září se budou konat ve třídách informativní schůzky. Prosíme Vás, abyste si udělali čas a přišli bez dětí, popřípadě omluvili svou neúčast.

Na schůzkách se dozvíte důležité informace o provozu, akcích třídy, platbách, stravování, klubu rodičů aj.

Termíny schůzek:

Kapičky - čtvrtek 10.9. od 16 hod 

Sluníčka - úterý 8.9. od 16 hod

Hvězdičky - úterý 8.9. od 16 hod

Bublinky - úterý 8.9. od 16 hod

Školáčci - čtvrtek 10.9. od 16 hod

Zvýšení úplaty na 500 Kč měsíčně 

Úplata za předškolní vzdělávání je 500 Kč měsíčně za období září – červen, v červenci úplata činí 250 Kč. Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 10., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 2. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 36 Kč, nad 6 let 43 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka (přidělí ŠJ), poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do klubu rodičů 400 Kč ročně

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(S = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 - Kapičky, 2 - Sluníčka, 3 - Hvězdičky, 4 - Bublinky, 5 - Školáčci.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci týkající se provozu mateřské školy od 1. 9. 2020 s ohledem na opatření vydaná MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy nově sděleny elektronicky a prostřednictvím webových stránek školy.

Do budov mateřské školy je zakázán vstup všem osobám, které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude dítěti poskytnuta rouška a dítě bude pod dohledem určené osoby umístěno do samostatné místnosti izolované od koletivu. Současně bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte a společně opustí budovu MŠ v co nejkratším možném čase.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:
- Při vstupu do propojovací chodby je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce.
- Dítě si pod dohledem rodiče těsně před příchodem do třídy pečlivě umyje ruce v umývárně.

Provoz třídy Školáčků:

6.30-7.30  -  provoz ve třídě Bublinek

7.30  -  přechod do třídy Školáčků  (vyzvedává je paní učitelka)

7.30-13.30 - provoz ve třídě Školáčků,  v pátek je provoz do 12.30

13.30 (v pátek 12.30)  -  přechod do tříd Bublinek a Hvězdiček 

13.30- 16.00 (v pátek 12.30-16.00)  -  provoz ve třídě Bublinek a Hvězdiček  (o odpoledním rozdělení dětí do těchto tříd budou rodiče informováni první den nástupu do MŠ)

16.00-16.30  -  provoz ve třídě Sluníček

V úterý 1.9. bude provoz ve třídě Školáčků již od 6.30 z důvodu vyřízení organizačních záležitostí s rodiči

Vchod do budovy ZŠ - bočním vchodem ze strany ZŠ (od jídelny), rodiče, kteří mají děti ve třídě Školáčků a v jiné budově MŠ, můžou chodit přes jídelnu.

Pro vstup do školy si rodič může zakoupit čip ve školní jídelně a předá ho paní učitelce k aktivaci. Rodičům, kteří mají sourozence Školáčků v MŠ, bude naprogamován vstup přes jídelnu pro usnadnění převádění dětí.

Třída Školáčků se nachází pod školní jídelnou.

Pro snadnější přenášení osobních věcí je nutné, aby každé dítě mělo vlastní batůžek.

Mateřská škola bude po prázdninách otevřena od úterý 1. 9.  

Ranní provoz v přední budově:

- třída Kapičekod 6.30 

- třída Sluníček od 7.30

Ranní provoz v zadní budově:

- třída Bublinekod 6.30

- třída Hvězdiček od 7.00.

Děti ze třídy Školáčků jsou od 6.30 do 7.25 ve třídě Bublinek pak přechází s paní učitelkou do své třídy v základní škole, která je v provozu od 7.30.

Prosíme rodiče, aby se první den upřesnili docházku dětí v prvním týdnu.

Místo v šatně má dítě označené svou značkou, se kterou se bude seznamovat.