Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cfw8epI3h6cajP0870CznuvVkisLh2qa

j

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cfw8epI3h6cajP0870CznuvVkisLh2qa

Provoz mateřské školy o letních prázninách bude od 1. 7. - 17. 7. Lístečky pro zjištění zájmu budeme rozdávat od 15.5., ve třídě Hvězdiček. Na vyžádání je pošleme i mailem. Pište na adresu: hvezdicky@zscernilov.cz

Prázdninový provoz MŠ Číbuz pro zájemce z MŠ Černilov je naplánován v termínu: 17. 8. - 27. 8. Žádosti ke přijetí budeme vydávat na vyžádání ve třídě Hvězdiček od 15. 5. Vyplněné budou předány 29. 5. do MŠ Číbuz. V případě, že chcete zaslat žádost elekrtronicky, pište na email: ms@zscernilov.cz

Úplata bude účtována poměrnou částí měsíční úhrady dle počtu dní pobytu dítěte ve škole. Pokud dítě již v tomto školním roce do mateřské školy  nenastoupí, předplacená úplata bude převedena do dalšího školního roku, případně vrácena zpět na účet (pouze budoucí předškolákům - předškoláci úplatu neplatí). Pokud platíte úplatu měsíčními platbami, nemusíte platbu posílat.

Mateřská škola bude pro nahlášené děti znovu otevřena od 11. 5. 2020. Provoz mateřské školy bude omezen na dobu od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost zajištění dohledu nad svými dětmi. 

Informace a zvýšená hygienická a bezpečností opatření pro zabezpečení provozu budou poslána zákonným zástupcům do emailu 5. 5. 2020.

Čestné prohlášení o neesistenci příznaků virového onemocnéní je potřeba přinést vyplněné první den nástupu do mateřské školy. Je ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

Pokud si rodič nemá možnost čestné prohlášení vytisknout, přinese si vlastní tužku a vyplní tiskopis při předání dítěte.

Zápis se uskuteční v období od 2. 5. do 11. 5. 2020. Žádost lze podat elektronicky, poštou nebo osobním doručením do schránky školy (vedle vstupní branky u vjezdových vrat). V případě elektronického podání musí být žádost opatřena elektronickým podpisem žadatele (zákonného zástupce). 

elektronické podání: 

 - e-mail: ms@zscernilov.cz 

 - datová schránka: tgmkms2 

poštovní schránka školy: Černilov 380, 503 43 Černilov 

Žádost o přijetí naleznete na stránkách mateřské školy. 

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

V případě nutnosti vyzvednutí formuláře osobně, kontaktujte kancelář mateřské školy. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

  2. doloží kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují pouze nejnutnější služby. 

Registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, Vám bude sděleno prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam registračních čísel žádostí, kterým bylo vyhověno, bude zveřejněn dne 20. 5. 2020 na Úřední desce školy a v tištěné podobě na nástěnce u vchodových dveří do mateřské školy.

https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/uredni-deska

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme. 

ms@zscernilov.cz, tel. 777 338 451 

reditel@zscernilov.cz, tel. 731 186 513

 

Milí rodiče, 

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

-podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…); 

- dbejte na pravidelný režim;podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky

Zde je postup jak dětem doma zpřístupnit programy v iŠkoličce Barevné kamínky (pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS):

Přístup platný do  15. 5. 2020 nebo do odvolání. Heslo je: doma04

Otevřete prohlížeč Chrome a vstupte na stránky www.hrajeme-si.cz (jiný prohlížeč nepoužívejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat) přihlaste se tam vpravo nahoře jako doma@metodickykabinet.cza heslo je doma01 v modrém menu vstupte do “iŠkolička” pak zvolte růžové tlačítko “vstoupit do aplikace Moje iŠkolička”

Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy.

Po vstupu do vybraného programu klikněte na červené blikající šipky pro zvětšení na celou plochu, smajlík přečte dětem zadání.

Při plnění úkolů dodržujte tato didaktická pravidla:

- Dítě pracuje pokud možno pod vedením rodiče, pokud zadání pochopí, může pracovat i samo.

- Při plnění úkolu dbejte, aby si dítě kliklo na ikonu smajlík, které spustí návod na řešení úkolu. 

- Rodič může zkontrolovat správnost vyřešení úkolu.

- Jeden výukový blok by měl kvůli koncentraci a pozornosti dítěte trvat max. půl hodiny.