Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Předběžné seznamy rozdělení dětí na příští školní rok budou k nahlédnutí u paní učitelek v době focení. 

Rozdělení učitelek pro školní rok 2020-2021

Třída Kapičky: S. Hlavatá, Mgr. M. Jelínková, provozní I. Urbanová

Třída Sluníčka: J. Beckerová, Bc. P. Zahradníková, provozní D. Stránská

Třída Hvězdičky: Mgr. P. Moravcová, Bc. Z. Moravcová, Mgr. V. Špačková, provozní P. Šulcová

Třída Bublinky: M. Čechurová DiS., J. Maršíková DiS., provozní P. Potůčková

Třída Školáčci: Bc. P. Vejrová, provozní D. Stránská

Vážení rodiče, v týdnu od 22. 6. proběhne závěrečné focení tříd.

Sluníčka - 22. 6. od 14.30-15.30

Kapičky - 22. 6. od 15.00 - 16.00

Bublinky - 23. 6. od 15.00 - 16.00

Hvězdičky - 24. 6. od 14.30 - 16.00

Školáčci - 24. 6. od 14.30 - 16.00

Focení v časovém rozmezí bylo již naplánováno v předchozím týdnu. Přestože ministerstvo včera (dne 15. 6.) udělilo výjimku, nebudeme již měnit individuální focení za skupinové. P. fotografka už začala pracovat na vytváření společného konceptu sestaveného z fotografií jednotlivých dětí. V den, kdy se děti budou fotit budou přítomné p. učitelky, které Vám předají výkresy, zbylé oblečení ze šaten a se kterými bude možnost se rozloučit. 

Společné rozloučení všech dětí s programem bohužel již v tomto školním roce neproběhne. Akce se plánují a objednávají s předstihem a na základě dřívějšího doporučení ministerstva musely být zrušeny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás příští týden na viděnou. 

Kolektiv MŠ

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cfw8epI3h6cajP0870CznuvVkisLh2qa

j

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1cfw8epI3h6cajP0870CznuvVkisLh2qa

Provoz mateřské školy o letních prázninách bude od 1. 7. - 17. 7. Lístečky pro zjištění zájmu budeme rozdávat od 15.5., ve třídě Hvězdiček. Na vyžádání je pošleme i mailem. Pište na adresu: hvezdicky@zscernilov.cz

Prázdninový provoz MŠ Číbuz pro zájemce z MŠ Černilov je naplánován v termínu: 17. 8. - 27. 8. Žádosti ke přijetí budeme vydávat na vyžádání ve třídě Hvězdiček od 15. 5. Vyplněné budou předány 29. 5. do MŠ Číbuz. V případě, že chcete zaslat žádost elekrtronicky, pište na email: ms@zscernilov.cz

Úplata bude účtována poměrnou částí měsíční úhrady dle počtu dní pobytu dítěte ve škole. Pokud dítě již v tomto školním roce do mateřské školy  nenastoupí, předplacená úplata bude převedena do dalšího školního roku, případně vrácena zpět na účet (pouze budoucí předškolákům - předškoláci úplatu neplatí). Pokud platíte úplatu měsíčními platbami, nemusíte platbu posílat.

Mateřská škola bude pro nahlášené děti znovu otevřena od 11. 5. 2020. Provoz mateřské školy bude omezen na dobu od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost zajištění dohledu nad svými dětmi. 

Informace a zvýšená hygienická a bezpečností opatření pro zabezpečení provozu budou poslána zákonným zástupcům do emailu 5. 5. 2020.

Čestné prohlášení o neesistenci příznaků virového onemocnéní je potřeba přinést vyplněné první den nástupu do mateřské školy. Je ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

Pokud si rodič nemá možnost čestné prohlášení vytisknout, přinese si vlastní tužku a vyplní tiskopis při předání dítěte.

Zápis se uskuteční v období od 2. 5. do 11. 5. 2020. Žádost lze podat elektronicky, poštou nebo osobním doručením do schránky školy (vedle vstupní branky u vjezdových vrat). V případě elektronického podání musí být žádost opatřena elektronickým podpisem žadatele (zákonného zástupce). 

elektronické podání: 

 - e-mail: ms@zscernilov.cz 

 - datová schránka: tgmkms2 

poštovní schránka školy: Černilov 380, 503 43 Černilov 

Žádost o přijetí naleznete na stránkách mateřské školy. 

https://www.zscernilov.cz/index.php/ke-stazeni-ms

V případě nutnosti vyzvednutí formuláře osobně, kontaktujte kancelář mateřské školy. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

  2. doloží kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu. 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují pouze nejnutnější služby. 

Registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, Vám bude sděleno prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam registračních čísel žádostí, kterým bylo vyhověno, bude zveřejněn dne 20. 5. 2020 na Úřední desce školy a v tištěné podobě na nástěnce u vchodových dveří do mateřské školy.

https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/uredni-deska

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme. 

ms@zscernilov.cz, tel. 777 338 451 

reditel@zscernilov.cz, tel. 731 186 513