Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o aktuální situaci týkající se provozu mateřské školy od 1. 9. 2020 s ohledem na opatření vydaná MŠMT. Situace se může měnit, případné změny Vám budou vždy nově sděleny elektronicky a prostřednictvím webových stránek školy.

Do budov mateřské školy je zakázán vstup všem osobám, které v předchozích 24 hodinách jevili příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota 37˚C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, zvracení, ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky rýmy a kašle, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je zapotřebí tuto skutečnost doložit třídní učitelce potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do mateřské školy ráno přijato.

Jestliže se výše uvedené příznaky u dítěte vyskytnou v průběhu dne, bude dítěti poskytnuta rouška a dítě bude pod dohledem určené osoby umístěno do samostatné místnosti izolované od koletivu. Současně bude informován zákonný zástupce dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte a společně opustí budovu MŠ v co nejkratším možném čase.

Pokyny pro rodiče při příchodu do MŠ:
- Při vstupu do propojovací chodby je nutné, aby rodič (osoba, která dítě doprovází) použila dezinfekci na ruce.
- Dítě si pod dohledem rodiče těsně před příchodem do třídy pečlivě umyje ruce v umývárně.

Provoz třídy Školáčků:

6.30-7.30  -  provoz ve třídě Bublinek

7.30  -  přechod do třídy Školáčků  (vyzvedává je paní učitelka)

7.30-13.30 - provoz ve třídě Školáčků,  v pátek je provoz do 12.30

13.30 (v pátek 12.30)  -  přechod do tříd Bublinek a Hvězdiček 

13.30- 16.00 (v pátek 12.30-16.00)  -  provoz ve třídě Bublinek a Hvězdiček  (o odpoledním rozdělení dětí do těchto tříd budou rodiče informováni první den nástupu do MŠ)

16.00-16.30  -  provoz ve třídě Sluníček

V úterý 1.9. bude provoz ve třídě Školáčků již od 6.30 z důvodu vyřízení organizačních záležitostí s rodiči

Vchod do budovy ZŠ - bočním vchodem ze strany ZŠ (od jídelny), rodiče, kteří mají děti ve třídě Školáčků a v jiné budově MŠ, můžou chodit přes jídelnu.

Pro vstup do školy si rodič může zakoupit čip ve školní jídelně a předá ho paní učitelce k aktivaci. Rodičům, kteří mají sourozence Školáčků v MŠ, bude naprogamován vstup přes jídelnu pro usnadnění převádění dětí.

Třída Školáčků se nachází pod školní jídelnou.

Pro snadnější přenášení osobních věcí je nutné, aby každé dítě mělo vlastní batůžek.

Mateřská škola bude po prázdninách otevřena od úterý 1. 9.  

Ranní provoz v přední budově:

- třída Kapičekod 6.30 

- třída Sluníček od 7.30

Ranní provoz v zadní budově:

- třída Bublinekod 6.30

- třída Hvězdiček od 7.00.

Děti ze třídy Školáčků jsou od 6.30 do 7.25 ve třídě Bublinek pak přechází s paní učitelkou do své třídy v základní škole, která je v provozu od 7.30.

Prosíme rodiče, aby se první den upřesnili docházku dětí v prvním týdnu.

Místo v šatně má dítě označené svou značkou, se kterou se bude seznamovat. 

Popis pozice: částečný úvazek, 2,5 hodiny denně (7:30-10:00), délka pracovního poměru
22 měsíců, nástup září 2020, 8. platová třída. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, vstřícný kolektiv. Na pozici: poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětem v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání. Dále vykonává např. organizační činnosti při stravování, podporuje děti při manipulaci
s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

Uchazeč dosahuje na tuto kvalifikaci:

- středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;

- středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;

- středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga;

- středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga;základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga

Vzhledem k omezeného provozu v měsíci březnu a dubnu a možnosti nevyužívat předškolní zařízení do konce června bude školné rodičům budoucích předškoláků vráceno do konce srpna na účet. Ostatním dětem bude školné převedeno do dalšího školního roku. 

Tablo předškolních dětí bude do konce srpna k prohlédnutí ve výkladní skříni v obchodě Hruška v Černilově. 

Od 14. 7. 2020 provoz spojen do jedné třídy. Provoz bude pouze ve třídě Hvězdiček (zadní budova v přízemí).

Zhotovené fotografie dětí jsou již k vyzvednutí. Prosíme Vás, abyste si je vyzvedli kdykoli do 17. 7. od 7.00-16.00 hod. ve třídě Sluníček nebo Hvězdiček. 

Od středy 1. 7. 2020 budou moci rodiče vstupovat do šaten. Předávání dětí bude probíhat stejně jako před vydáním omezení. Provoz zůstává stále ve třídách Sluníček a Hvězdiček. Rozdělení dětí ve třídách se nemění.

Provozní doba 7.00-16.00 

Vážení rodiče,

Vzhledem k nepříznivému počasí přesouváme naplánované focení a rozloučení s rodiči na čtvrtek 25.6. od 14:30 do 16:00. 

Paní učitelky z Hvězdiček a Školáčků