Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče nově přijatých dětí 
zveme Vás na první rodičovskou schůzku 11. 6. od 16 hodin do třídy Sluníček (první budova). 
Na schůzce Vás seznámíme s důležitými organizačními záležitostmi a informacemi. Předáme Vám k vyplnění vytištěné formuláře, dozvíte se, do jaké třídy Vaše dítě od září nastoupí. 
Prosíme Vás, abyste přišli bez dětí. Děkujeme. Těšíme se na Vaši účast. 

oiulkzjtdfcgvhbj

Odjezd: 3. 5. v 8:00 (přivádějte děti k vjezdu ZŠ, zavazadla se společně naloží do autobusu). K autobusu nezapomeňte: okopírovanou kartičku pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti, léky, pokud dítě nějaké bere)

Příjezd: v pátek 7. 5.  Pro vytíženost autobusů v letních měsících potřebuje dopravce posunout čas příjezdu z 12.15 na 11.30. V případě, že se nestihnete o 3/4 hodiny dříve k autobusu dostavit, počkáme Vás s dětmi na přední zahradě. 

Program: bude motivován pohádkovými bytostmi - Rumcajs, Manka, Cipísek

- procházky a hry v okolí chaty

- celodenní výlet - pohádková cesta Malou Úpou

- procházka za Krakonošem k Čertovu mlýnku

- výlet vláčkem na Pomezní boudy

- program v chatě – hry v tělocvičně, v dětské herně

telefonní číslo v případě potřeby- p. Moravcová 777 338 451

Každý večer, budeme dávat fotky na fotogalerii s krátkým popisem toho, co děti v průběhu dne zažily. Prosíme rodiče, aby neposílali dětem pohledy, ani nám je nedávali před odjezdem. Z loňska víme, že je zbytečně rozesmutňovaly a děti pak ještě více plakaly. Děkujeme za pochopení. 

Plánované akce do konce školního roku.

15. 5. divadlo Smiřice - Jak pejsek Ferda potkal sluníčko, odjezd v 8.15 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

21. 5. od 9 hod. - focení třídy venku (z důvodu nepřízivého počasí přesunuto z 6. 5.) 

23. 5. výlet do Dvora Králové – ZOO (odjezd v 8.00 od MŠ, přiveďte děti nejdéle do 7,15, s sebou batoh, pití, pláštěnku)

30. 5. divadlo Sokolovna - Kouzelná píšťalka

31. 5. den dětí - dopoledne ve třídách, odpoledne na hřišti ZŠ

10. 6. výlet do Hradce Králové – Hvězdárna

17 - 21. 6. polodení procházka k rybníčku, piknik (datum upřesníme)

21. 6. Výlet do Újezda za rodinou Huškových - povození s koňmi 

24. 6. Ahoj Školko od 16 hod. na zahradě MŠ

10.6. Hvězdárna - odjezd v 7:35 hodin (s sebou batoh, pití)

24.6. Ahoj školko od 16:00 hodin na zahradě MŠ

Od 3.6. do 7.6. bude provoz třídy Školáčků v zadní budově MŠ ve třídě Bublinek (z důvodu školy v přírodě).

15.5. - divadlo Smiřice - ,, Jak pejsek Ferda potkal sluníčko" , odjezd v 8.00 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

21.5. -  focení (společné a na tablo)

22.5.- besídka - začátek v 15.30 hodin

23. 5. - výlet ZOO Dvůr Králové - odjezd v 8:00 hodin, příchod do MŠ nejpozději v 7:15 hodin,  návrat kolem 14:00 hodiny, s sebou batoh, pití, pláštěnku

30.5. - divadlo Sokolovna - ,,Kouzelná píšťalka"

31.5. - Den dětí - dopoledne na zahradě MŠ, odpoledne na hřišti ZŠ

Plánované akce květen - červen 2019

13. 5. Fotografování třídy + fotografie na tablo od 9h

15. 5. Divadlo Smiřice – „Jak pejsek Ferda potkal sluníčko“, odjezd v 8.15 hodin,  příchod do MŠ nejpozději v 7.45 hodin

16. 5. Besídka k svátku matek od 15, 30h

23. 5. Výlet do ZOO Dvůr Králové n./Lab. (odjezd v 8,00 návrat ve 14h)

30. 5. Divadlo v sokolovně „Kouzelná píšťalka“

31. 5. Den dětí - dopoledne na zahradě MŠ, odpoledne na hřišti ZŠ 

3. – 7. 6. Škola v přírodě

10. 6. Návštěva hvězdárny v HK, odjezd 7, 35

24. 6. Ahoj Školko od 16 h na zahradě MŠ 

Ve čtvrtek 23.5. 2019 pojedeme s dětmi na výlet do ZOOparku ve Stěžerách. 

Odjezd autobusu od MŠ je v 8.00 hod. Návrat do 11.30 hod. 

Prosíme přiveďte děti do MŠ nejdpozěji v 7:45 hod. Děti si s sebou vezmou batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinu jim dáme do batohů ve školce. 

Zveme všechny maminky, tatínky, sourozence i další příbuzné na besídky do tříd.
Termíny:

Kapičky - 13. 5. od 15.30 

Sluníčka - 12. 6. 

Hvězdičky - 9. 5. od 15.30 

Bublinky - 16. 5. od 15.30

Školáčci - 22.5. od 15:30