Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Přijmeme od 1. 6. provozní pracovnici na celý úvazek. Pracovní doba od 7-15 hod. Pracovní náplň - úklid třídy, výdej svačin, obědů. Hrubá mzda 15. tis. Kč. Kontaktní mail: ms@zscernilov.cz, tel. 777 338 451

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola v Černilově vás zve na zápis do mateřské školy, který je stanoven na 3. a 4. května 2019. V pátek 13 - 17 hod, v sobotu 9 - 10 hod. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Žádost ke přijetí naleznete v podkapitole ke stažení.

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 v tomto pořadí:

1) Děti, které mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu (v případě cizinců místo pobytu), seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

2) Děti s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) mimo školský obvod mateřské školy seřazené od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Školský obvod spádové mateřské školy tvoří obce Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Libřice, Lejšovka, Výrava.

18. 3. Zpívající koťata – divadlo MŠ (p. Kubínová)
19. 3. ve 13.30 – vystoupení předškolních dětí důchodce v KSD (třída Bublinky a Školáčci)
do 29. 3. plavání Bublinek
6. 4. Den OD ZŠ
12. 4. Velikonoční jarmark – vystoupení předškolních dětí v 16.30 
23. 4. Den otevřených dveří v MŠ 
25. 4. v 8.15 divadelní představení v MŠ Mauglí – hraje p. Vyšohlídová
6. 5. Ekologický program Žába u rybníka Hvězdičky (čas bude upřesněn)
7. 5. Ekologický program Žába u rybníka, Školáčci, Bublinky (čas bude upřesněn)
30. 5. v 10 hod. divadlo Sokolovna - Kouzelná píšťalka

31. 5. Den dětí - dopoledne ve třídách, odpoledne na hřišti ZŠ 

Ve středu 3.4.2019 jedeme do Libřic za zvířátky. S sebou batoh a pití. Odjíždíme  v 10:00 linkovým autobusem.

Ve středu 27. 3. jedeme do divadla Drak na představení O zlaté rybce. Odjezd autobusem v 7.45 hodin, příchod do MŠ nejpozději v 7.30 hodin.

Milí rodiče,

zveme Vás na Velikonoční tvoření do třídy Kapiček, které se bude konat ve středu 17. 4. 2019.

Toto odpoledne by mělo probíhat v nenucené, radostné, ale přesto tvořivé atmosféře. Můžete se scházet průběžně, jak vám to vyhovuje, časové rozpětí plánujeme předběžně od 14:45 do 16:45 hod.

Přineste si s sebou vajíčka, pokud je budete chtít zdobit. Ve třídě jsou k dispozici barvy, lepidla, nůžky, šablony, stužky, ubrousky, vlna, bavlnky, látky, špejle, korálky.

Fantazii se meze nekladou, cokoli, co si přinesete k tvoření nebo jakékoli nápady, vše je vítáno.

Čas výtvarného kroužku bude z důvodu akce předškoláček posunut na 12. 30. Jedná se o termíny 13., 20., 27. 3 a 3. 4. Děkujeme za pochopení. 

Přednáška Školní zralost

dod