Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov zve na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE v úterý 21. 4. 2020 od 8 – 10 hod. a od 14:30 – 16 ho. v 10 hod. – setkání se zástupkyní ředitele pro MŠ ve třídě Kapiček. Rodiče a další zájemci si mohou projít třídy, pohrát si společně s dítětem ve třídě, zúčastnit se dopoledních a odpoledních činností.

26.2. KARNEVAL V MŠ

27.2. od 10.00 divadlo sokolovna "Láďo, ty jsi princezna"

9.-13.3. LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA

30.3. od 8.30 divadlo v MŠ "Žabí příběh"

Z důvodu poruchy autobusu jsme dnes na plavání neodjeli. Moc nás to mrzí, ale jednáme s plaveckou školou o náhradním termínu. Děkujeme za pochopení.

V období zvýšeného výskytu chřipek, viróz, ale i angín a podobných neduhů, Vás žádám o ohleduplnost. Pokud je Vašemu dítěti špatně nebo má dokonce zvýšenou teplotu, neposílejte ho do mateřské školy. Kromě toho, že je mu není dobře, tak ještě roznáší bacily dál po ostatních a nákaza se mezi dětmi rychle šíří. Děti si s průjmy či po (večerním) zvracení následující den v kolektivu mohou nakazit ostatní.

Zároveň, pokud už dítě zůstane doma, nechte ho opravdu vyzdravit. 

Připojuji výňatek ze školního řádu, pro rodiče, kteří řeší problémy s vyzvednutím nemocného dítěte z MŠ. Zákonní zástupci dětí jsou povinni: bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě podání zprávy o zdravotních obtížích dítěte.

Chápeme, že Vám to přináší mnoho komplikací, ovšem zdraví by stále mělo být na prvním místě.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví anebo brzké zlepšení zdravotního stavu.

Provoz mateřské školy o letních prázninách bude od 1. 7. - 17. 7. Lístečky pro zjištění zájmu budeme rozdávat v měsíci květnu. 

Prázdninový provoz MŠ Číbuz je v srpnu v termínu: 17. 8. - 27. 8. Přihlášky budou k dispozici ve třídě Hvězdiček od 7. 5. 

V letošním roce 2020 proběhnou opět 3 turnusy školního tábora :

1. turnus : 7. - 10.7.2020 - zaměřený na anglický jazyk (cena 600 Kč)2. turnus : 13. - 17.7.2020 (cena 500 Kč)3. turnus : 20. - 24.7.2020 (cena 500 Kč) a 3. turnus mají sportovní náplň. Maximální počet na každý turnus je 25 dětí.

Přihlásit se bude možné elektronicky od 24.2.2020 od 18 hodin na webových stránkách školy - sekce Volný čas - Školní tábor.

Platbu za tábor je třeba provést převodem (po potvrzení přihlášky) na účet č. 2401549757/2010 do 30.4.2020. Variabilním symbolem je rodné číslo žáka. Do poznámky uveďte příjmení žáka a turnus tábora. Pokud se dítě zúčastní více turnusů, můžete zaslat jednu částku a do poznámky uveďte čísla turnusů.

Těšíme se na Vaše děti !

Lenka Altmanová a Naďa Suntychová

Náhradní hodina plavání se uskuteční ve středu 12. 2. v bazénu ZŠ Štefánikova.

Autobus bude přistaven ke škole v 8.00. Prosíme rodiče, aby přivedli děti již v 7.45. Děti dostanou svačinu, kterou si snědí před plaváním po příjezdu k bazénu. 

S sebou ať mají děti ručník, plavky v igelitce a v batůžku, tentokrát i s pitím. 

Další hodina plavání bude v pátek 14. 2. - podle rozpisu již v městských lázních. 

Angličtina pro předškoláky dne 27. 1. a 3. 2. 2020 odpadá z důvodu nepřítomnosti paní učitelky.

Ve středu, dne 29.1.2020, bude provoz Školáčků probíhat ve třídě Hvězdiček. Děkuji. 

Ve dnech 29. 1. a 30. 1. 2020 bude provoz na přední budově pouze ve třídě KAPIČEK (od 6:30 do 16:30h.). Děti ze třídy SLUNÍČEK budou spojeny se třídou KAPIČEK (přední budova v patře). 

Konečný provoz v těchto dnech bude ve třídě KAPIČEK.