Do tohoto formuláře napište svá přání nebo náměty adresované řediteli školy.