Tvůrčí psaní 

Umíte si děti představit, že byste měly kouzelný prsten a mohly se přemístit do jiné doby?

Čím byste v ní byly? Co byste tam prožívaly?

My jsme si to nejenom představovali, ale i napsali. Témata byla dvě:

Já v pravěku

Píše se rok 2054

Přejeme pěkné počteníčko. odkaz viz. níže

PS: Práce jsou zanechány v původním originálu od dětí, které jej psaly v rámci hodiny tvůrčího psaní.

Pavla Lochmanová a práce dětí z 4.A

https://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/211-tvurci-psani-4-a

 

Provoz kanceláře školy v období od 1. 3. do 19. 3. 2021 je zajištěn v čase 7:30 - 13:00. 

 

Na základě rozhodnutí MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí lze podat od 1. 4. do 15. 4. 2021 elektronicky nebo doručením do schránky školy (vedle vstupní branky u vjezdových vrat). V případě elektronického podání musí být žádost opatřena elektronickým podpisem žadatele (zákonného zástupce).

elektronické podání:

e-mail: kancelar@zscernilov.cz datová schránka: tgmkms2

poštovní schránka školy:

Černilov 380, 503 43 Černilov

Žádost o přijetí i žádost o odklad školní docházky naleznete na stránkách školy www.zscernilov.cz v sekci Dokumenty školy – Ke stažení viz přímý odkaz

https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/ke-stazeni

V případě nutnosti vyzvednutí formuláře osobně, kontaktujte kancelář školy.

Registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, Vám bude sděleno prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam registračních čísel žádostí, kterým bylo vyhověno, bude zveřejněn dne 26. 4 2021. na Úřední desce školy (https://www.zscernilov.cz/index.php/dokumenty-top/uredni-deska) a v tištěné podobě na vchodových dveřích.

Pokud nebudete disponovat do 15. 4. 2021 přílohami k žádosti o odklad školní docházky (vyjádření lékaře a poradny), bude možné tyto přílohy dodat i později naskenované nebo do poštovní schránky.

Prosíme zákonné zástupce dětí z obcí Černilov, Bukovina, Újezd, Divec, Lejšovka, Libřice, Výrava, které budou plnit povinnou školní docházku v jiné než spádové škole, aby nám tuto informaci poskytli. Zákon školám ukládá vedení evidence všech dětí ze spádové oblasti.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte. Rádi Vám pomůžeme.

kancelar@zscernilov.cz, tel. 739 454 941

reditel@zscernilov.cz, tel. 731 186 513

Přihlašování na příměstský tábor

Vzhledem k epidemiologické situaci posouváme přihlašování na příměstské tábory na měsíc duben.

Dáme včas vědět přesný termín.

Pokud se tábory budou moci konat, rádi se s Vašimi dětmi potkáme.

Naďa Suntychová a Marcela Najmanová

Holky a kluci ze 4.b měli nedávno na on-line výuce nečekané hosty. 

Navštívili je plyšová žirafa Fika a knihovníci Janka a Tom. Všichni tři pracují v knihovně v severomoravském Bílovci. Povídali si s dětmi o knížkách, které právě čtou, o tom, jak mají s knížkami zacházet a nechyběla ani pohádka a prohlídka knihovny. Na závěr děti i paní učitelka kreslily skřítka Knižníka.

Moc děkujeme Jance, Tomovi a Fice i celé Městské knihovně Bílovec za radost a zábavu, které nám vnesli do výuky v této nelehké době.

Mgr. Jitka Vávrová

Oznámujeme, že se z důvodu současné epidemiologické situace ani 9. 2. sběr papíru konat nebude.

PF 2021

Klokan př

Dana Vaňková

Minulý měsíc jsme uveřejnili výsledky soutěže Matematický klokan na naší škole.

Nyní přišlo krajské vyhodnocení této soutěže a s ní krásná zpráva - Jakub Vraný ze 4. B obsadil  v kategorii Cvrček 1. - 2. místo v okrese Hradec Králové. Gratulujeme!

klokan m

Alice Petrovická a Dana Hoffmannová

V 9. ročníku proběhlo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, pořádané SPŠCH Pardubice.

Zde jsou výsledky:

1. místo: Pavlína Kryslová

2. - 4. místo: Jana Cerháková, Anna Hejcmanová, Nicol Cmuntová

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy ve 2. kole, které proběhne v lednu 2021.

Mlady chemik

 Dana Hoffmannová