Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Nabídka kroužků a aktivit v MŠ pro školní rok 2020 - 2021 (od 1. 10. do 31. 5. )

Nadstandartní aktivity jsou nabízeny jakou součást ŠVP a jsou realizovány učitelkami MŠ a ZŠ. 

• Říkej, mluv a povídej (p. uč. Maršíková, každé pondělí od 12:30 – 13:15) 

• Keramika (p. uč. Čechurová, každé sudé úterý od 12:15 – 13:30). 

• Šikovné ručičky (p. uč. Vejrová, každé liché úterý od 12:30 – 13:30).

• Chytří stavitelé (p. uč. Z. Moravcová, každou lichou středu od 12:15 – 13:15). 

• Angličtina pro předškoláky (p. uč. V. Spačková, každé pondělí od 12:30 – 13:15). 

• Zvídavý pozorovatel (p. uč. Jelínková, každý lichý čtvrtek od 12:15 - 13:15)

• logopedická depistáž pro předškoláky (září, říjen) - p. uč. Svobodová (logopedická asistentka)

• Klub předškoláček povede tento školní rok p. uč. Naďa Suntychová a Jitka Weinfurterová- pouze pro předškoláky (březen)

Placené kroužky

• Výtvarný kroužek pro talentované děti – pod vedením p. uč. Rychtaříkové (každou středu od 15.00 – 16.20).

•  Zpěváček - pěvecký sboreček  - pod vedením p. uč. Hlavaté (každý čtvrtek od 15:30 – 16:20)

Přihlašovat je možné do kroužků a aktivit ve tř. Bublinek od pondělí 14. 9. od 6.30 (dítě je možné přihlásit pouze na 2 aktivity).

Na VV kroužek p. uč. upřednostňuje děti s VV nadáním a na aktivitu Říkej, mluv a povídej se vybírají děti na základě logopedické depistáže provedené logopedickou asistentkou, která bude od září děti ověřovat. Upředňostňujeme děti s logopedickými vadami. 

pozn.  Angličtina, Malí stavitelé, Zvídavý pozorovatel, Říkej mluv a povídej, VV kroužek - kapacita je 12 dětí, Šikovné ručičky a Keramika - 10 dětí. V případě velkého zájmu bude upřednostněno starší dítě před mladším.