ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

DO TŘÍDY NASTUPUJE 16 ŽÁKŮ, UČEBNA Č. 41., 1. PATRO

 

VYUČUJÍCI:

ČESKÝ JAZYK – KUČEROVÁ ALICE

MATEMATIKA – PETROVICKÁ ALICE

ANGLICKÝ JAZYK – STEJSKALOVÁ OLGA

KONVERZACE V AJ - KUČEROVÁ ALICE

NĚMECKÝ JAZYK – JEZDINSKÁ DANIELA

RUSKÝ JAZYK – HOFMANOVÁ JANA

ZEMĚPIS – VAŇKOVÁ DANA

DĚJEPIS – HOFMANOVÁ JANA

PŘÍRODOPIS – BLATNÍKOVÁ KATEŘINA

FYZIKA - HAVLAS JIŘÍ

INFORMATIKA – HOFFMANNOVÁ DANA

VÝTVARNÁ VÝCH. – BLATNÍKOVÁ KATEŘINA

HUDEBNÍ VÝCH. – KUČEROVÁ ALICE

TĚLESNÁ VÝCHOVA – HAVLAS JIŘÍ

PRACOVNÍ Č. – BLATNÍKOVÁ kATEŘINA