Naše škola získala z projektu Robotika v Černilově dvě 3D tiskárny Průša Mini+. Projekt byl financován za pomoci Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V rámci hodin informatiky se žáci seznámili s 3D modelováním v prostředí TINKERCAD.com a vyrobili si svoji klíčenku. Konečně jsme mohli vytvořit po dlouhé distanční výuce něco hmatatelného - hurá!

Dana Hoffmannová

20210625 083615 1

mini