Naše škola se již tradičně účastní projektu Kraj pro bezpečný internet. Tento projekt je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu každoročně vznikná on-line kvíz (pravidla jsou dostupná zde) a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. Najdete zde i online kurzy pro seniory. Více informací získáte na https://www.kpbi.cz/#

V rámci hodin informatiky si žáci projdou vybrané online kurzy a vyplní soutěžní kvíz. Žáci a studenti základních a středních škol mohou soutěžit až do 28. února 2021. Každý měsíc se budou losovat ze všech úspěšných soutěžících výherci hodnotných cen.   

Mgr. Dana Hoffmannová

kpbi