Vážení rodiče,

v souvislosti s vývojem epidemie bychom Vás chtěli informovat o průběhu a organizaci nového školního roku. Situace se samozřejmě může měnit, případné změny Vám budou vždy nově sděleny elektronicky a prostřednictvím internetových stránek školy.

Vyučování začne 1. 9. 2020 v 8:00 hodin a bude trvat do 8:45 hodin. Ve středu dojde ke zkrácení vyučování.

Zkrácené vyučování ve středu 2. 9. 2020

1. ročník do 9:40; 2. ročník do 11:45; 3.ročník do 11:50; 4. ročník do 11:55; 5. ročník do 12:00; 6. ročník do 12:15; 7. ročník do 12:20; 8. ročník do 12:30; 9. ročník do 12:35

Žáci budou jen se svými třídními učiteli. Ve čtvrtek se začne vyučovat podle rozvrhu v plném rozsahu (s výjimkou 1. tříd).

Nabídka kroužků bude zveřejněna na stránkách školy v sekci volný čas – nabídka kroužků. Začnou probíhat v týdnu od 29. 9. 2020. Vaše děti na ně můžete přihlásit elektronicky od 7. 9. 2020 od 18:00 hodin do 11. 9. 2020 do 18:00 hodin. Kroužky mají omezenou kapacitu. O zařazení žáka rozhoduje dřívější přihlášení. V případě překročení kapacity se pokusíme otevřít další termín požadovaného kroužku, a to s ohledem na organizační možnosti školy.

Školní bufet bude otevřen první týden pouze pro nákup školních potřeb. Od druhého týdne školy je v něm opět možné nakoupit i jídlo a pití.

Školní klub bude otevřen v plném rozsahu jako v minulém školním roce.

Prostory školy budou pravidelně ve větší míře podle doporučení hygienických stanic dezinfikovány.

Žáci i zaměstnanci školy budou dodržovat zvýšená hygienická opatření. Půjde hlavně o dezinfikování rukou a omezení pohybu ve společných prostorách o přestávkách. Jak jen to bude možné, kýchat a kašlat se bude do papírových kapesníčků. Proto prosíme o dohlédnutí, že bude mít Vaše dítě dostatečné množství kapesníčků každý den.

Nosit si do školy roušku není povinné. V případě, že budeme mít podezření, že nějaký ze žáků je nemocný, poskytne mu jednorázovou roušku škola.

Důrazně Vás žádáme, abyste nastydlé a nemocné děti do školy neposílali. Pokud u Vašich dětí nějaké příznaky nemoci zaznamenáme, ihned Vás budeme informovat a jste povinni si dítě co nejdříve vyzvednout.

V případě, že Vaše dítě trpí nějakými chronickými příznaky nemoci (alergická rýma, astmatický kašel atd.), žádáme Vás o dodání potvrzení této nemoci od lékaře.

Jestliže se u nějakého žáka nebo zaměstnance školy potvrdí nákaza covidem-19, o dalším postupu už bude rozhodovat Krajská hygienická stanice podle aktuální situace a budete o tom co nejdříve informováni.

Jsme si vědomi toho, že k distanční výuce, která byla ještě nepovinná, přistupovali žáci s různým pracovním nasazením nebo že měli pro takovou výuku ztížené podmínky. Proto bude výuka v září zaměřena na opakování případně na probrání učiva, jež se v minulém školním roce nestihlo. Budeme žáky přiměřeným tempem zvykat na opětovný pracovní režim i stres. Z tohoto důvodu budou žáci hodnoceni spíše slovně. Pokud budou hodnoceni známkou, započítá se jim do celkového hodnocení za první pololetí pouze v případě, že bude pro daného žáka přijatelná. O každé známce však budete informováni, abyste věděli, jak se Vašemu dítěti ve škole daří.

V měsíci září nabízíme Vašemu dítěti též podporu v podobě doučování. Pokud budete mít zájem, obraťte se Vy na konkrétního vyučujícího daného předmětu.

Děkujeme za spolupráci. 

Vedení školy