Uzavřením škol v březnu jsme byli my učitelé a žáci postaveni do nové situace - vymyslet, jak efektivně děti něco naučit “na dálku”. 

Prvním krokem bylo založení sdílených složek učitelů, kde byla pro žáky přichystána práce na jednotlivé dny a týdny. Tyto složky jsme vystavili na stránkách školy. Úkoly jsme zadávali zpočátku i další cestou - přes komunikační systém Komens, který je součástí Bakalářů. 

Dále jsme potřebovali zmapovat typy videohovorů. Na trhu je několik možností. Museli jsme vybrat takovou, která bude pro žáky a učitele použitelná a bezpečná. Rozhodli jsme se pro Google Meet, především z toho důvodu, že naše škola má komunikaci založenou právě na platformě Google - emaily, sdílené disky a další dokumenty. Velkou výhodou naší školy je, že žáci i učitelé 5. až 9. tříd školní gmail běžně používají. 

Dalším krokem bylo poznat prostředí Meetu a naučit se v něm pracovat, sdílet obrazovku, organizovat hodinu. Poté před námi stál tento úkol: pozvat děti na online hodiny a vysvětlit jim způsob práce. Časem se stalo samozřejmostí, že po zahájení hodiny se žáci připojili, pozdravili všechny přítomné a vypnuli si mikrofon i kameru. Učitel pak vysvětloval učivo, kreslil a vyvolával jednotlivé žáky. Výhodou při vysvětlování bylo používání grafických tabletů. Komunikovat se dalo i přes chat, kdy žáci odpovídali na kontrolní otázky, soutěžili v rychlosti svých odpovědí, pokládali dotazy. Občas jsme si “střihli” i závody či týmovku na výukových portálech Umimeto či Kahoot.

Výborná byla nabídka některých firem a výukových portálů na využívání jejich produktů zdarma. Byli to např. Česká televize s projekty UčíTelka a Škola doma, dále nakladatelství Nová škola, s.r.o. , Nová škola - DUHA, Brno, kteří nabídli své interaktivní učebnice. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku byla k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Uvolněny byly všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy FRAUS, portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. S nabídkou přišli tvůrci programu na výuku slovíček na https://www.wocabee.app/ a mnoho dalších.

Kromě toho jsme využívali portály, které byly vždy zdarma, např. Umimeto.org, www.skolakov.eu, Matematikacz na youtube, https://www.mathplayground.com/, http://www.onlinecviceni.cz/, https://www.matika.in/cs/, Kahoot apod.

Pro zjišťování situace žáků ohledně online výuky jsme použili dotazník na Google Forms, z něho jsme pak vycházeli při dalším postupu. S rodiči i dětmi jsme komunikovali přes Komens, proběhly i online třídnické hodiny či pracovní porady.

Hlavní odpovědnost za splnění uložených úkolů ale samozřejmě nesli žáci, potažmo jejich rodiče. A tady je na místě poděkovat těm rodičům, kteří se snažili spolupracovat a žákům, kteří plnili úkoly poctivě a včas. Byla jich naprostá většina. A často to neměli vůbec jednoduché - leckde doma chyběla technika, dostatečné připojení k internetu, aplikace apod. Vše se ale nějak postupně vyřešilo. Někteří rodiče vedle výuky svých dětí pracovali z domu pro zaměstnavatele či provozovali svoji firmu. Moc děkujeme a za spolupráci.

Co dětem z učiva “uvízlo” v paměti, se teprve dozvíme, nejspíš v září. Co ale můžeme říct už nyní je, že nová situace raketově zvýšila digitální gramotnost jak žáků, tak i nás - učitelů. A to je určitě dobře.

Mgr. Dana Hoffmannová