Vážení rodiče, milí žáci.

Rozhodli jsme se tuto složku ponechat. Žáci zde budou nacházet materiály z některých předmětů i v době normální výuky. Samozřejmě jen pokud je na to učitel přímo upozorní.

Mgr. Altmannová Lenka

Mgr. Blatníková Kateřina

Mgr.  Cachová Martina 

Mgr. Havlas Jiří 

Mgr. Hoffmannová Dana 

Mgr. Hofmanová Jana 

Mgr. Hybšman Radek  

Mgr.  Filipová Dana 

Mgr. Javůrková Lenka 

Mgr. Bc. Jezdinská Daniela  

Mgr. Kollátorová Jana 

Mgr. et Mgr. Kubíček David 

Mgr. Kučerová Alice  

Mgr. Lochmanová Pavla

Mgr. Václav Mikulecký

Mgr. Petrovická Alice  

Mgr. Suntychová Naďa 

Mgr. Šimková Hana 

Mgr. Vaňková Dana

Mgr. Vávrová Jitka 

Mgr. Weinfurterová Jitka

Mgr. Žáková Barbora