Myslíte, že to nejde? Je to ale velmi jednoduché. Navštívili jsme nedaleký barokní skvost – KUKS. Celý areál je velmi zajímavý a dýchne na vás opravdu zvláštní atmosféra – architektura, sochařství, lékárna, malířské skvosty, bylinková zahrada atd. Velmi pozorně jsme prošli celým areálem a prozkoumali sochy M. B. Brauna.

Ve stejný den jsme si také ještě zahráli na obyvatele pevnosti Josefov. Z dětí byli dělostřelci, velitelé, minéři, zásobovači a řemeslníci. V těchto rolích děti plnily úkoly a dostávaly odměnu – mince (výborné, čokoládové). Odvážně prošly i josefovským podzemím, chvílemi i potmě.

                                                                                                                                     Jana Hofmanová

IMG 6441