Nabídku kroužků připravujeme. Zveřejněna bude v rubrice Volný čas. Elektronické přihlašování bude spuštěno 9. 9. v 18 hodin.