Žáci 5. - 9. ročníku se dne 30. 4. zúčastnili přednášek na zajímavá témata z oblasti kyberbezpečnosti. Páťáci a šesťáci si prošli téma Bezpečnost na internetu, sedmáci a osmáci se dozvěděli něco o netolismu (chorobná závislost na internetu a mobilních zařízeních) a deváťáci se poučili, jak média mohou manipulovat s myšlením lidí v přednášce na téma Fake news. Osvědčený pan lektor žáky opět zaujal a jistě donutil k zamyšlení nad otázkami typu "Chovám se na internetu vždy zodpovědně?" nebo "Nejsem na tom mobilu už tak trochu závislý?" Panu Váchovi moc děkujeme.

Alice Petrovická, Dana Hoffmannová

Netolismus