Týden před Velikonoci jsme vítali jaro výstavou prací žáků školy v rámci jarmarku v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Výrobky si přišli prohlédnout žáci i jejich široké rodiny a známí. Doufáme, že veselé barvičky posílily optimismus ve vyhlížení tepla :-). V 17 hodin již tradičně vystoupil školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelek Filipové a Štarhové. Jaro zkrátka musí přijít!

H. Šimková

velikonoce