Informace k LVVZ     10. - 15. 2. 2019

 

Odjezd:       10. 2. v 13.45 hod. od školy, sraz v 13.30 hod.                   

Příjezd:        15. 2. cca v 14:00 - 14.30 hod. ke škole                   

Strava:        začíná 10. 2. večeří a končí 15. 2. obědem               

Před odjezdem žáci odevzdají:                         

potvrzení o odborném seřízení lyží ze servisu

                                   posudek o zdravotní způsobilosti

                                   souhlas rodičů s pobytem na LVVZ

                                   poučení o bezpečnosti

                                  

V den odjezdu odevzdají:                               

potvrzení o bezinfekčnosti

                                   pravidelně užívané léky! /podepsané a popsané/

                                   v případě potřeby podepsanou obálku s penězi dítěte

                                                                       - prosíme v drobných

Před odjezdem prokážu, že mám s sebou:

 

-kartičku zdravotní pojišťovny

                                                                      

Vše odevzdáte před odjezdem zdravotníkovi p. uč. Petrovické anebo vedoucímu kurzu p. uč. Havlasovi.                                                                   

                                                                      

Každý účastník je povinen dodržovat režim kurzu, řídit se pokyny vedoucích a pravidly chování na sjezdovce. V případě porušení pravidel může být z kurzu vyloučen!!!