Přejeme všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy hezké prázdniny!