Třídění odpadu je součástí životního stylu moderního člověka. Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina a je také základní surovinou, kterou žáci při výuce spotřebovávají. Naše škola se již tradičně zapojuje do sběru starého papíru ve spolupráci s firmou Napos, a.s.

Tento školní rok žáci a jejich obětaví rodiče i další přibuzní donesli celkem neuvěřitelných 41 491 kg papíru, což činí zhruba 142 kg na jednoho žáka. V soutěži škol jsme se umístili na krásném pátém místě mezi 37 přihlášenými školami. Mezi nejaktivnější třídy patří 3. B, 4. B a 6. B. 

Nejlepšími sběrači na prvním stupni jsou Lukáš Louda s 1563 kg, Adéla Konířová s 1152 kg a Kristýna Černá s 1044 kg, kteří také vyhráli v rámci celé školy. Na druhém stupni jim na paty šlapali Nela Lipavská (778 kg), Tomáš Lorenc (617 kg) a Ondřej Brož (432 kg).

Chtěla bych ale poděkovat všem, kteří nelení a nosí dle svých možností a uklízejí tak naše okolí. Jedna tuna vytříděného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů. Děkujeme.

Mgr. Hana Šimková