Pohádkový den - tak by se dal nazvat čtvrtek 7. června 2018. Od rána do večera se v sokolovně hrálo divadlo! Děti z divadelního kroužku ZŠ Černilov předvedly pohádky " O princezně na hrášku" a "Dvanáct měsíčků". V dopoledních hodinách zhlédly pohádky děti 1. stupně ZŠ Černilov, MŠ Černilov a MŠ a ZŠ Librantice. Na večernípředstavení přišli fanoušci z řad rodinných příslušníků a kamarádů. Naši herci si to moc užili, i když samozřejmě nechyběla herecká tréma, předvedli vynikající výkony! Nikča Šulcová, Náťa Krsková, Eliška Marcinková, Jindřich Šimek, Anička Zítková, Klárka Dunková, Simča Lorencová, Páťa Pešková, Lucka Dohodilová, Dája Scheuerová, Nina Veinhauerová, Dája Řeháková, Anička Pavlová, Klárka Křížková, Hanka Jelínková a Terka Konířová si zaslouží velikánskou pochvalu!!!         Mgr.Jana Hofmanová

Fotografie naleznete na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/191-divadlo-7-6

IMG 4114