Krásné paní a bratři Čapkové
Ve čtvrtek 7.6.2018 byli žáci prvních tříd pozváni od paní Žárské do Spolkového domu, aby byli pasováni na čtenáře.
Nejprve prvňáčci plnili několik úkolů, kterými je provázely krásné dámy v dobových kostýmech. Úkoly byly zaměřeny na knihu od pana Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce".
Po projití všech stanovišť byly děti pasovány bratry Čapkovými na čtenáře.
Na závěr byly odměněny tím, že mohly ochutnat opravdový dort od pejska a akočičky.
Na celou slavnost krásně svítilo sluníčko, takže pozvaní rodiče i ostatní příbuzní mohli celou slavnou "chvíli" nafotit.
Děti tak budou mít upomínku, kterou tak úžasně připravila paní Žárská a ostatní krásné dámy.
Moc děkujeme !
Žáci 1.A a 1.B

P6070015 1