Ve školním roce 2016/2017 jsme požádali prostřednictvím vyhlášených dotačních programů o finanční podporu Královehradecký kraj.

                Jednalo se o dotační program

17ZPD05-0019 podpora environmentální výchovy 46 000,- schváleno
17SMV04-0018 Kdo si hraje, nezlobí 14 000,- schváleno.17SMP01 prevence rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže 12 500,- schváleno.

Schválené částky byly využity pro školní rok 2017/18 a následující.

                Finanční částka z programu 17ZPD05-0019 podpora environmentální výchovy byla použita na pětidenní pobyt sedmých tříd v ekocentru SEVER Horní Maršov.

                Finanční částkou z programu 17SMV04-0018 „Kdo si hraje, nezlobí „ byl hrazen nákup pomůcek pro volnočasové aktivity.  Z dotace bylo pořízeno:

materiál na kulisy a kulisy (divadelní kroužek)engoby (keramický kroužek)výstroj brankáře (florbal)tavící pistole (aranžování, pletení košíků, keramický kroužek, šikulové)digitální mikroskop (včelařský kroužek)

   Finanční částkou 12 500 Kč z programu 17SMPO1 „Prevence rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže“ bylo přispěno na dvě šestihodinová školení celého pedagogického sboru na téma zkvalitnění práce učitelů v třídnických hodinách.