Každý z nás, ať už žáci nebo učitelé, se „pereme“ s domácí výukou jinak. Doba strávená u počítače se až neúnosně prodloužila a pohybu je málo. Tak proč nevyužít možnosti, které nabízí volitelný vyučovací předmět Dobrodružství s vědou v osmém ročníku. Žáci dostali na vybranou, jestli
si udělají jednoduché pokusy, nebo zůstanou u počítače a zpracují pracovní list.

Drtivá většina z nich se vrhla na první variantu a pustila se do pokusů. Stačili si tak vyzkoušet obří bubliny, udělat tornádo v láhvi či kouzelnou láhev. Trochu je pozlobil provazochodec, kterýu vyžadoval správně určené těžiště.

Někomu se dařilo a někomu úplně ne. Ráda jsem četla i hodnocení dětí. Někteří se svěřili s nedůvěřivostí rodičů, zda pokus bude fungovat a čekali s nimi na výsledek. Další psali, že se těší na nové pokusy a jiní zase zapojili i svoje rodiče, aby je s pokusem vyfotografovali.

Všem patří pochvala nejen za splněný úkol, ale i za snahu a nasazení s jakým pracovali. Pochvala patří i rodičům, kteří si ve svém nabitém programu našli čas a své děti podpořili.

Mgr. Dana Vaňková

IMG 20200610 162703

IMG 20200526 134735 resized 20200526 015359568

Uzavřením škol v březnu jsme byli my učitelé a žáci postaveni do nové situace - vymyslet, jak efektivně děti něco naučit “na dálku”. 

Prvním krokem bylo založení sdílených složek učitelů, kde byla pro žáky přichystána práce na jednotlivé dny a týdny. Tyto složky jsme vystavili na stránkách školy. Úkoly jsme zadávali zpočátku i další cestou - přes komunikační systém Komens, který je součástí Bakalářů. 

Dále jsme potřebovali zmapovat typy videohovorů. Na trhu je několik možností. Museli jsme vybrat takovou, která bude pro žáky a učitele použitelná a bezpečná. Rozhodli jsme se pro Google Meet, především z toho důvodu, že naše škola má komunikaci založenou právě na platformě Google - emaily, sdílené disky a další dokumenty. Velkou výhodou naší školy je, že žáci i učitelé 5. až 9. tříd školní gmail běžně používají. 

Dalším krokem bylo poznat prostředí Meetu a naučit se v něm pracovat, sdílet obrazovku, organizovat hodinu. Poté před námi stál tento úkol: pozvat děti na online hodiny a vysvětlit jim způsob práce. Časem se stalo samozřejmostí, že po zahájení hodiny se žáci připojili, pozdravili všechny přítomné a vypnuli si mikrofon i kameru. Učitel pak vysvětloval učivo, kreslil a vyvolával jednotlivé žáky. Výhodou při vysvětlování bylo používání grafických tabletů. Komunikovat se dalo i přes chat, kdy žáci odpovídali na kontrolní otázky, soutěžili v rychlosti svých odpovědí, pokládali dotazy. Občas jsme si “střihli” i závody či týmovku na výukových portálech Umimeto či Kahoot.

Výborná byla nabídka některých firem a výukových portálů na využívání jejich produktů zdarma. Byli to např. Česká televize s projekty UčíTelka a Škola doma, dále nakladatelství Nová škola, s.r.o. , Nová škola - DUHA, Brno, kteří nabídli své interaktivní učebnice. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku byla k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Uvolněny byly všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy FRAUS, portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. S nabídkou přišli tvůrci programu na výuku slovíček na https://www.wocabee.app/ a mnoho dalších.

Kromě toho jsme využívali portály, které byly vždy zdarma, např. Umimeto.org, www.skolakov.eu, Matematikacz na youtube, https://www.mathplayground.com/, http://www.onlinecviceni.cz/, https://www.matika.in/cs/, Kahoot apod.

Pro zjišťování situace žáků ohledně online výuky jsme použili dotazník na Google Forms, z něho jsme pak vycházeli při dalším postupu. S rodiči i dětmi jsme komunikovali přes Komens, proběhly i online třídnické hodiny či pracovní porady.

Hlavní odpovědnost za splnění uložených úkolů ale samozřejmě nesli žáci, potažmo jejich rodiče. A tady je na místě poděkovat těm rodičům, kteří se snažili spolupracovat a žákům, kteří plnili úkoly poctivě a včas. Byla jich naprostá většina. A často to neměli vůbec jednoduché - leckde doma chyběla technika, dostatečné připojení k internetu, aplikace apod. Vše se ale nějak postupně vyřešilo. Někteří rodiče vedle výuky svých dětí pracovali z domu pro zaměstnavatele či provozovali svoji firmu. Moc děkujeme a za spolupráci.

Co dětem z učiva “uvízlo” v paměti, se teprve dozvíme, nejspíš v září. Co ale můžeme říct už nyní je, že nová situace raketově zvýšila digitální gramotnost jak žáků, tak i nás - učitelů. A to je určitě dobře.

Mgr. Dana Hoffmannová

Prosíme rodiče, kteří ještě neuhradili poplatek za příměstský tábor, aby tak učinili do 5. 6. 2020.

Účastní-li se dítě více turnusů, můžete zaplatit jednou částkou. Do poznámky uveďte jméno dítěte a čísla turnusů.

Číslo účtu: 240 154 9757/2010.

Vážení rodiče, milí žáci.

Zde najdete přehled zadané práce žákům na období, po které bude škola zavřena. Seznam složek učitelů si můžete také stáhnout zde

Děkujeme za spolupráci.

Školní jídelna oznamuje, že od pondělí 11. května začíná opět vařit pro přítomné děti z MŠ, žáky 9. ročníků a přihlášené cizí strávníky.

Stravu je možné objednat  přes internetovou aplikaci www.strava.cz nebo prostřednictvím tel. čísla 731 659 341.

Cizím strávníkům není z hygienického hlediska povoleno konzumovat stravu v jídelně. Strava bude vydána do přinesených jídlonosičů pouze v době od 11 do 11:30. Prosíme o dodržení časového limitu.

Vážení rodiče,

pomalu se blíží prázdniny a věříme, že budou povoleny i příměstské tábory.

Proto prosíme rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky (někteří Potvrzení o postavení podpořené osoby nebo čestné prohlášení),

aby tak učinili  do 15.5.2020.

Tiskopisy můžete vhodit do schránky školy nebo naskenovat a zaslat mailem.         

Kdo ještě neuhradil příměstský tábor, vyčká na další pokyny.

Děkujeme.                                       

Vážení,

v telefonické komunikaci se školou upřednostněte prosím mobilní telefonní čísla.

ředitel - 731 186 513; kancelář MŠ - 777 338 451; kancelář ZŠ - 739 454 941, kancelář ŠJ - 731 659 341

Úřední hodiny budou od 20. 3. 2020 stanoveny vždy na základě telefonické, případně e-mailové domluvy.

Vážení strávníci,

ve středu 18. 3. 2020 ukončí školní jídelna po vydání stravy svůj provoz. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví rozhodl zřizovatel o uzavření mateřské školy

s účinností od 17. března 2020.

Školní jídelna bude v provozu do odvolání pouze pro cizí strávníky a přítomné zaměstnance školy. 

Žádost o ošetřovné vydá mateřská škola. Termín vydávání bude stanoven. Sledujte prosím internetové stránky.