Závěr školního roku je pro děti časem školních výletů, osmička si letos naplánovala pobyt na Sokolské chatě v Deštném. Ve středu navečer jsme zahájili výlet hraním her a táborákem, opékali jsme buřty, hermelín, chleba i rohlíky, užili jsme si legraci při zajímavých soutěžích a zazpívali u ohně. Po „večerce“ jsme ulehli ke spánku. Ráno jsme měli krásné probuzení do slunečného dne. Po snídani na nás v lese čekaly fáborky a písmenka, někteří z nás docela i bloudili, ale všichni zdárně lesní běh absolvovali. Po chviličce odpočinku jsme vyrazili na protilehlý kopec – na sv. Matouše. Počasí nám vskutku přálo – čtvrtek = nejteplejší den týdne!!! Ale cíl byl jasný, oběd na chatě Start. Posilněni jsme se vrátili zpátky na chatu, odpočívali, hráli hry a pak ještě poslední výprava na chatu Kukačku ochutnat zmrzlinový pohár. Konec našeho pobytu jsme strávili úklidem chaty, dopadlo to výborně a pak jsme „sláva nazdar výletu“ odjeli domů.J

IMG 2600

Letos vyrazili sedmáci na výlet do chlumeckého FAJN parku. Letní vedro se dalo přežít díky mnoha vodním atrakcím a všudypřítomné zmrzlině. Nejoblíbenější atrakcí se staly čtyřkolky a UFA, vyzkoušeli jsme si „Bosou stezku“ po rozmanitém terénu i trampolíny. Domů jsme dorazili příjemně unavení. Rozhodně bude na co vzpomínat!

fajn

V úterý 20. 6. si naši osmáci vyzkoušeli, zda umí hospodařit. Studenti 3. ročníku Ekonomického lycea OA HK si pro ně připravili spousty úkolů na téma daně, zboží, hmotný a nehmotný majetek, investice, měna atd. Na začátku byla s každým týmem uzavřena fiktivní pracovní smlouva a přidělena základní mzda. Při plnění úkolů mohli žáci peníze chytře investovat nebo také ztratit (poté, co investoval jeden tým do obchodu se dřevem, jim shořela půlka lesa :( Nakonec jim všechny příjmy studenti řádně zdanili. Nejlépe si v soutěži vedl tým "Žoldnéři" ve složení  David Vejs, Daniel Haft a Martin Šmejsa. Naštěstí při akci nevznikl žádný dluh a osmáci odcházeli bohatší minimálně o další zkušenosti z oboru finanční gramotnosti.

Mgr. Dana Hoffmannová

fg

DIVADELNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Od našeho posledního představení uplynuly tři měsíce a my jsme pilně zkoušeli novou pohádku. Protože jsme pohádek za dobu našeho působení zahráli už mnoho, je výběr dalších „divadelních kusů“ stále těžší. Ale myslím si, že Helča vybrala dobře. Dle ohlasu publika se naše pohádka „O princi Bečkovi“ líbila. V pátek 9. června jsme ji dopoledne představili dvakrát – pro děti 1. stupně ZŠ a pro děti z naší mateřinky. Na pohádku přišly také librantické děti (daly si pochoďáček) a z přijely i děti MŠ. Odpoledne nás přišli podpořit rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi, přátelé a známí. Chtěla bych naše herce moc pochválit, svá vystoupení zvládli na jedničku. V našem kulatém království a lesním paloučku se představili: Jířa Šimek, Kačka Navrátilová, Nikča Šulcová, Páťa Pešková, Náťa Krsková, Náťa Rejnková, Eliška Marcinková, Míša Zemánková, Domča  Doudová, Dája Scheuerová, Klárka Dunková, Anička Zítková a Jana Rydlová. Děkujeme všem, kteří nám s přípravou představení pomohli.

                                                                                         Mgr. Jana Hofmanová

 

IMG 2545

Schůzka rodičů

 

Ve čtvrtek 8. 6. se stali z našich prvňáčků opravdoví ČTENÁŘI. Ve spolkovém domě je čekala paní kněžna, která děti seznámila s ostatními členy dvora, pověděla jim o Marii Terezii a jejích reformách. Potom děti plnily po skupinách 7 úkolů na různých stanovištích. Za správné splnění je Josef II. Pasoval za přítomnosti Marie Terezie na čtenáře. Děti přečetly slib čtenářů, dostaly šerpu, diplom a novou knížku. Na konci je čekala královská hostina s dortem.

Děkujeme všem, kteří se na organizaci celého dopoledne podíleli.

Pasování 2017

Fotografie naleznete na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/159-pasovani-ctenaru

zaverecny17

O princi Beckovi

První červnový den každoročně patří dětem. I letos si děti ze základní školy v Černilově  "svůj den" užily. Dopoledne 1. - 4. třídy odjely do Hradce Králové do kina na animovaný film PES ROCKU. Děti z 2. stupně měly o zábavu také postaráno individuálně po jednotlivých třídách.

Největší zábava začala odpoledne ve 3 hodiny na hřišti před školou. Pro děti zde bylo připraveno spoustu atrakcí, soutěží a odměn. Kromě 10 stanovišť se soutěžními disciplínami nechyběla nafukovací klouzajda, cukrová vata, jízda na poníkovi, prohlídka hasičských vozů, malování na obličej, občerstvení v bufetu. Počasí  letos opravdu přálo, proto si všichni společné odpoledne náramně užili a mnohým se nechtělo ani domů.

Rádi bychom poděkovali černilovským hasičům , panu Kerhartovi za záchranu při výpadku proudu, rodině Pleslových z Bukoviny a jejich poníkovi, všem maminkám, Anetce Skákalové a Domče Doudové, které vytvářely krásné obrázky na dětských obličejích, paní Šimkové za zajištění občerstvení  a všem, kteří se na přípravě dětského dne podíleli.

IMG 0355

Další fotografie naleznete na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/158-detsky-den

Dne 31. 5. 2017 se 3.A a 4. ročník vypravily na exkurzi do Krkonošského muzea ve Vrchlabí.Pro děti zde byl připraven interaktivní výukový program na téma "Krkonošská příroda, potravní řetězce a ohrožené druhy živočichů". V klášterní zahradě byly zajímavé ukázky jednotlivých krkonošských ekosystémů.Nechyběl ani nákup suvenýrů a zmrzliny. Krakonoš připravil ideální počasí, prostě výlet, jak má být. Za poskytnutí autobusu děkujeme společnosti IVECO ČR.

 

krkonoše