mobily17

Ve čtvrtek 20. 4. navštívili žáci 1.A, 1.B a 3.B hvězdárnu v Hradci Králové. Nejdříve je čekal poutavý program v novém planetáriu, zakončený pohádkou. Děti ani nedutaly a pozorně poslouchaly zajímavé povídání. Někteří žáci přakvapili svými znalostmi i samotného průvodce planetáriem. Potom si děti prohlédly a vyzkoušely dalekohledy ve staré části hvězdárny. Moc děkujeme panu Cholastovi, že nám pomohl tuto akci zorganizovat a po celou dobu se nám plně věnoval. Byl to pro nás moc zajímavý a příjemný den.

Lenka Javůrková

     Rok se s rokem sešel a žáci naší školy vyrazili opět na geocaching. Tentokrát do Hradce Králové, kde "lovili" kešky. Díky geocachingu prošli i velkou část starého města a podívali se na Bílou věž. Neodradila je ani poslední složitější keška, kdy museli z výchozího bodu daného souřadnicemi pokračovat podle 32 zobrazených bodů. Zdárně dorazili na místo uložení kešky.

                                    Vaňková, Hofmanová

20170411 142929

     V úterý 11. 4. si vybraní žáci 6. ročníku vyzkoušeli pro ně zcela novou schopnost. Bylo to psaní všemi deseti na klávesnici počítače v programu ZAV. Tento program umožňuje naučit se rychle a bez sledování prstů ovládat klávesnici počítače. Soutěž se konala na ZŠ Jiráskova v Hradci Králové. Tato škola se stejně jako naše dlouhodobě věnuje výuce psaní na klávesnici. Od letošního školního roku má již i naše škola výukový program ZAV, a žáci tudíž stejné výukové možnosti. Děkujeme zúčastněným žákům za reprezentaci naší školy.

                        Vaňková

20170411 091826

Den otevřených dveří 7. dubna 2017 uspořádala základní škola Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách mohli příchozí nahlédnout do dění ve školních lavicích a spolu se svými dětmi nebo vnoučaty znovu oživit nabyté vědomosti. Odpoledne od 15 hodin byly připraveny různé tvořivé dílny – vyráběli se zajíčci, kuřátka, pletlo se z pedigu, předvedl se kroužek LEGOROBOTI, v suterénu ve školních dílnách se řezalo, pilovalo a tvořilo na hrnčířském kruhu, atraktivní bylo aranžování květin, zájem byl o práci na interaktivní tabuli a v tělocvičně se prohánělo mnoho sportovců. O neobyčejný sportovní zážitek se postarala děvčata ze skupiny CREATO a krásně zazpíval náš školní sbor. Všem moc děkujeme. Během celého odpoledne byla také otevřena „naše kavárna“ na hale školy s malým občerstvením.

IMG 2341

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/157-den-otevrenych-dveri//

Foto jaro 17

9. května pořádáme kromě sběru starého papíru také sběr starého tvrdého pečiva, které bude odevzdáno zoologické zahradě ve Stěžerách.

Předem děkujeme všem, kteří nám opět ve sběru pomohou!

V úterý 4. 4. se úspěšní řešitelé školního kola MO z 6., 7. a 8. tříd zúčastnili okresního kola v Hradci Králové. Žáci ve všech třech kategoriích řešili 3 úlohy, za které mohli získat maximálně 18 bodů.

Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Vach ze 6. B, který ve své kategorii zvítězil s 18 body. Dále v kategorii 6. tříd byla úspěšná Karolína Cholastová ze 6. B s 16 body (7. – 9. místo), Nina Veinhauerová  ze 6. A s 12 body, Eliška Turková ze 6. B s 11 body a Lucie Dohodilová se 7 body.

V kategorii 7. tříd naši školu výborně reprezentovala Natálie Kuttichová, která získala 15 bodů (6. – 8. místo) a v kategorii 8. tříd Alena Hoffmannová se ziskem 8 bodů.

Gratulujeme a děkujeme za účast.

                                                                                                                                                                                       

   Alice Petrovická

Letos jsme se opět zúčastnili soutěže Novopacký slavíček, která se konala dne 5. 4. 2017 v Nové Pace. Žáci naší školy se pečlivě připravovali a dosáhli i na stupně vítězů. Natálka Bartošová a Nikolka Veselovská se umístily obě ve zlatém pásmu v kategorii 1.- 2. tříd. V kategorii 3. - 5. tříd, kde zpívalo okolo 70 dětí, si Anička Pavlová z 5. třídy odnesla třetí místo. Všem zpěvačkám moc děkujeme za reprezentaci školy a velké poděkování patří i panu Pavlovi a panu Urbanovi, že nás na soutěž odvezli. 

Kučerová

IMG_20170405_172934_144.jpg

Poslední březnovou noc děti ze 3. A prožily ve škole. Konala se Noc s Andersenem, a to znamená noc plná her, čtení, kreslení, luštění nebo povídání. Letos jsme se seznámili s pohádkou Císařovy nové šaty a pracovali jsme s dobrými kamarády z časopisu Čtyřlístek – Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem. Děti všechny úkoly plnily s nadšením a nakonec je čekala noční hra.

D. Filipová

IMG 6219