ODPADAJÍ KROUŽKY!!!

V TÝDNU OD 15. 5. DO 19. 5. 2017 ODPADAJÍ SPORTOVNÍ KROUŽKY. DŮVODEM JE ÚČAST VYUČUJÍCÍHO NA TURISTICKÉM KURZU.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Ve čtvrtek se družstva 9. a 7. ročníku zúčastnila dopravní Soutěže mladých cyklistů. V nemalé konkurenci žáci vybojovali hezké 5. místo pro devátý ročník a 10. místo pro sedmý ročník. Velkým úspěchem bylo první místo pro dvojici děvčat  Petru Javůrkovou a Simonu Lorencovou za první pomoc.

Všem účastníkům gratulujeme.                        Vaňková

20170504 1059541

 

Ve čtvrtek dne 27. 4. 2017 proběhlo vyhlášení vítězů již 9. ročníku Černilovská paleta. Letošní ročník byl vyhlášen na téma dopravní prostředek. Každý si s tímto úkolem poradil po svém, práce byly pestré. V letošním roce se přihlásilo přes 100 soutěžících s 80 pracemi.

Kategorie A, školka

1. DANIEL  ENDRYCH, MŠ ČERNILOV - společná práce

2. MICHAL POTÁČ, VÁCLAV NEZBEDA

3. MACEK VOJTA, VÍTEK SOVÁK

Kategorie B, žáci prvního stupeň1. VERONIKA STAŠOVÁ, JELEN ZDENDA

2. TEREZA DOHODILOVÁ

3. ŽOFKA HORÁKOVÁ, NATÁLIE ŠIMKOVÁ

Kategorie C, žáci druhého stupně 

1. SABINKA ŠULCOVÁ

2. NELA OBSTOVÁ, JIŘÍ ŠIMŮNEK

3. CHOLASTOVÁ KÁJA, JIRKŮ NIKOLA

Kategorie E, společné práce

1. DARINKA ŘEHÁKOVÁ, TEREZKA KONÍŘOVÁ,

    RODINA PAVLOVA

2. VEINHAUEROVÁ NINA, VESELÁ ANETA, PETRÁČKOVÁ LUCIE

     DRUŽINA

3. DUNKOVÁ KLÁRA, JAVŮRKOVÁ PETRA, JEZDINSKÁ KRISTÝNA, KUTTICHOVÁ NATÁLKA

    JANA RYDLOVÁ, DANIELA SCHEUEROVÁ

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

HYNKU MACKOVI

             

Za finanční podporu ze strany vedení školy  děkujeme. Velké díky za vaši účast. Malujte, kreslete, modelujte a jinak se výtvarně projevujte dál. Těšíme se, že se zase sejdeme, a to při 10. ročníku Černilovská paleta. Téma bude DRAK.

paleta

Vážení závodníci

a milovníci autíček na dálkové ovládání!

Dovolujem si Vás pozvat na 3. ročník

závodů autíček na dálkové ovládání.

dne 25. 5. 2017 OD 14:30 V HALE ŠKOLY

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

kategorie A.  1. - 5. třída

kategorie B. 6. -9.  třída

Bude připravena rychlostní  dráha i dovednostní slalom.  Doporučujeme  Vám pravidelný domácí trénink. Kdo nepřijde soutěžit, měl by určitě přijít fandit.

termín uzavření přihlášek: 22. 5. 2017

 

termín konání závodů: 25. 5. 2017, 14.30 hodin

Závazné přihlášky odevzdávejte paní učitelce Hofmanové Janě a Blatníkové Kateřině, popř. třídním učitelkám 

Seznam registračních čísel žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2017/2018, kterým bylo vyhověno, je zveřejněn v části Dokumenty - Úřední deska.

mobily17

Ve čtvrtek 20. 4. navštívili žáci 1.A, 1.B a 3.B hvězdárnu v Hradci Králové. Nejdříve je čekal poutavý program v novém planetáriu, zakončený pohádkou. Děti ani nedutaly a pozorně poslouchaly zajímavé povídání. Někteří žáci přakvapili svými znalostmi i samotného průvodce planetáriem. Potom si děti prohlédly a vyzkoušely dalekohledy ve staré části hvězdárny. Moc děkujeme panu Cholastovi, že nám pomohl tuto akci zorganizovat a po celou dobu se nám plně věnoval. Byl to pro nás moc zajímavý a příjemný den.

Lenka Javůrková

     Rok se s rokem sešel a žáci naší školy vyrazili opět na geocaching. Tentokrát do Hradce Králové, kde "lovili" kešky. Díky geocachingu prošli i velkou část starého města a podívali se na Bílou věž. Neodradila je ani poslední složitější keška, kdy museli z výchozího bodu daného souřadnicemi pokračovat podle 32 zobrazených bodů. Zdárně dorazili na místo uložení kešky.

                                    Vaňková, Hofmanová

20170411 142929

     V úterý 11. 4. si vybraní žáci 6. ročníku vyzkoušeli pro ně zcela novou schopnost. Bylo to psaní všemi deseti na klávesnici počítače v programu ZAV. Tento program umožňuje naučit se rychle a bez sledování prstů ovládat klávesnici počítače. Soutěž se konala na ZŠ Jiráskova v Hradci Králové. Tato škola se stejně jako naše dlouhodobě věnuje výuce psaní na klávesnici. Od letošního školního roku má již i naše škola výukový program ZAV, a žáci tudíž stejné výukové možnosti. Děkujeme zúčastněným žákům za reprezentaci naší školy.

                        Vaňková

20170411 091826

Den otevřených dveří 7. dubna 2017 uspořádala základní škola Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách mohli příchozí nahlédnout do dění ve školních lavicích a spolu se svými dětmi nebo vnoučaty znovu oživit nabyté vědomosti. Odpoledne od 15 hodin byly připraveny různé tvořivé dílny – vyráběli se zajíčci, kuřátka, pletlo se z pedigu, předvedl se kroužek LEGOROBOTI, v suterénu ve školních dílnách se řezalo, pilovalo a tvořilo na hrnčířském kruhu, atraktivní bylo aranžování květin, zájem byl o práci na interaktivní tabuli a v tělocvičně se prohánělo mnoho sportovců. O neobyčejný sportovní zážitek se postarala děvčata ze skupiny CREATO a krásně zazpíval náš školní sbor. Všem moc děkujeme. Během celého odpoledne byla také otevřena „naše kavárna“ na hale školy s malým občerstvením.

IMG 2341

Více fotografií naleznete v naší fotogalerii na http://www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/157-den-otevrenych-dveri//