V průběhu měsíce prosince a února mohli fotografové školy „lovit“ snímky na doslova vánoční téma. A jak soutěž dopadla? První místo vybojovali se svými fotkami Lucka Dohodilová a Tomáš Lelek, hned za nimi se umístil Honza Feifer a jako třetí nejlepší porota vybrala fotky Lucky Konečné. Gratulujeme a těšíme se na další fotoúlovky!

Dana Hoffmannová a Alice Kučerová

Tomáš Lelek

Lelek Tomas2

Lucka Dohodilová:

Dohodilova4

Honza Feifer:

Feifer Jan2

Lucka Konečná:

Konecna Lucie3

filip

CHYTRÁ HLAVIČKA

V posledním únorovém týdnu proběhla na naší škole matematická soutěž Chytrá hlavička, které se zúčastnilo 93 žáků ve třech kategoriích.

Žáci řešili 10 úloh, za které mohli získat maximálně 10 bodů.

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

V kategorii 1. – 3. třída se stali nejúspěšnějšími řešiteli:

Matěj Kořínek 3. A                                                       10 bodů

Anna Krejčová  3. A, Pavla Kořínková  1. A           9 bodů

Žofie Horáková  3. B, Tomáš Zikmund  3. B          8 bodů

V kategorii 4. – 6. třída se stali nejúspěšnějšími řešiteli:

Nela Lipavská  6. B, Sabina Šulcová  6. B, Anna Hejcmanová  6. B              9 bodů

Tereza Dohodilová  5., Adam Svoboda  5., Tomáš Hrdina  6. B                    8 bodů

V kategorii 7. – 9. třída se stali nejúspěšnějšími řešiteli:

Alena Hoffmannová  9.                                                               10 bodů

Vendula Volejníková  7. B                                           9 bodů

Šárka Prokešová  7. B, Patricie Pešková  7. B       8 bodů

Děkujeme všem za účast.          

                                                                                                              Alice Petrovická

Pokud máte problémy s Bakaláři, je třeba:

a) při přístupu z mobilní aplikace vytvořit nový účet a dát vyhledat naši školu ze seznamu,

b) při přístupu ze stránek školy znovu kliknout na ikonu Bakaláři a přihlásit se správnými přihlašovacími údaji.

Pokud by problém trval, pište na adresu hoffmannova@zscernilov.cz

V úterý 27. března 2018 se na naší škole konal seminář ohledně bezpečného používání mobilního telefonu (Ne)bezpečný mobil. Seminář vedl Mgr. Jiří Průša ze společnosti CZ.NIC, z. s. p. o. a byl určen žákům 8. třídy. Informace sdělené na semináři jsme využili i na proškolení žáků 6. a 7. tříd. Akce byla pro děti velkým přínosem, přednášející měl příjemný způsob sdělování informací. Děti se zde dozvěděly např. ideální způsob zabezpečení mobilu, jak pracovat s hesly a jak si je chránit, jaké informace je a není vhodné sdílet na sociálních sítích, jak mohou pracovat s fotografiemi, jaké fotografie je a není vhodné v prostředí internetu sdílet, na co si mají dávat při komunikaci největší pozor.

Akce navázala na předchozí akce s podobným tématem.  Minulý školní rok si např. mohly děti vyslechnout přednášku Mgr. Vladimíra Váchy o bezpečném chování na internetu a nebezpečí kyberšikany. Rodičům pak byl nabídnut seminář na téma Nebezpečí závislosti na mobilních zařízeních.

Žáci naší školy se také pravidelně účastní soutěže Kraj pro bezpečný internet. Na stránkách www.kpbi.cz  lze nalézt také mnoho informací a rad pro  pedagogy, rodiče, seniory, ale hlavně žáky.

Mgr. Dana Hoffmannová

SID2018 logo CZ 600

Ve dnech 12. - 16. 2. 2018 probíhal na naší škole BAREVNÝ TÝDEN. Fotografie z průběhu týdne si můžete prohlédnout na   www.zscernilov.cz/index.php/zakladni-skola/fotogalerie/category/185

Dne 1. 3. 2018 se konal  4. ročník se soutěže Největší šikula. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast.

Kategorie A

1. místo               Svatopluk Řehák

2. místo               Sofinka Svatoňová

3. místo               Kačka Maršíková

 

Kategorie B

1. místo               Sára Smolíková

2. místo               Anetka Petřeková

3. místo               Natálka Šimková

IMG 8767

1. a 2. turnus příměstského tábora je k 1. 3. 2018 obsazen.

Ještě je několik volných míst na 3. turnus ( termín 23. - 27. 7. 2018)

V letošním roce jsou 3 turnusy příměstského tábora.

Je pořádán ve spolupráci s organizací Nad Orlicí, o.p.s.   Jeho cena je  500 Kč za turnus.

1. turnus    9. – 13. 7. 2018

2. turnus  16. – 20. 7. 2018

3. turnus  23. -  27. 7. 2018

Na každý turnus je třeba dodat přihlášku zvlášť.

 

Přihlášky na letní školní tábor budou vyvěšeny na stránkách školy 27. 2. 2018!