86CF22A9 005E 4929 96D4 35BB2C3D9517

V měsíci březnu se každou středu potkávali předškoláci ve třídách základní školy se svými budoucími učitelkami. Na setkáních si děti vyzkoušely sezení pravých školních lavicích, zkusily si počítat, zpívat, poznávat geometrické tvary, seznámily se s některými písmenky a vyrobily si záložku do knížky a velikonoční přání. Někteří předškoláci měli poprvé trochu strach, ale dnes už se jistě všichni těší na září, kdy už bude všechno doopravdy. 

Ve dnech 3. 4. - 7. 4. sedmé třídy vyrazily na pětidenní pobyt do ekologického centra Sever v Horním Maršově. Lektoři pro nás měli po celou dobu připravený intenzivní a velmi pestrý program. Vyzkoušeli jsme si podnikání v rybářských firmách i jak to dopadne, když místo obnovy ryb je ihned všechny vylovíme pro rychlý zisk. Také jsme prováděli biomonitoring řeky Úpy, kdy jsme ve speciálních oblecích v řece lovili žijící živočichy a určovali je podle klíče. Zdolali jsme zasněžený krkonošský hřeben Rýchory, diskutovali o právech zvířat a globálních problémech, poznali, jaký byl dříve v Krkonoších život - vyzkoušeli si tkalcovský stroj a zpracování lnu a zjistili, jak se dříve těžilo v Krkonoších dřevo i s jakými následky trvajícími dodnes. Příběhy z historie Krkonoš jsme na konci týdne ztvárnili jako divadlo v zapůjčených rozmanitých kostýmech. Po celou dobu jsme třídili odpad do mnoha různých druhů košů a hlavně jsme si užili spoustu zábavy.

Kučerová, Blatníková

collage.jpg

7AB65EFD 9E4D 431D AC4C D3E057775FFB

Ve středu 4. dubna se žáci naší školy zúčastnili pěvecké soutěže Novopacký slavíček, která probíhá již 23. rokem a konkurence je opravdu veliká. Zpívají zde žáci nejen z různých základních škol, ale i ze základních uměleckých škol. Tím více nás těší, že i letos jsme byli úspěšní. Velké poděkování patří Lucii Herzánové z 8. třídy za úspěšnou reprezentaci, dále Natálii Bartošové z 3. třídy, která si mezi 50 dalšími dětmi vyzpívala 3. místo. A ve zlatém pásmu se umístily dvě zpěvačky, a to Zuzana Vondráčková z 1. třídy a Nikol Veselovská ze 2. třídy. Nikol ohromila porotu natolik, že si dokonce odnesla i speciální cenu poroty za svůj pěvecký výkon. Všem velmi gratulujeme!! 

Kučerová 

 

     28. března před Velikonocemi byl školní den pro žáky 2. stupně úplně jiný. Byl to totiž den zaměřený na téma husitství. Žáci jednotlivých tříd měli už předem zadané úkoly - každý ročník pracoval na jiné téma.

     Šesťáci se zabývali osobami Jana Husa a Jana Žižky, sedmáci zpracovávali husitské bitvy, osmáci "stavěli" a popisovali město Tábor a deváťáci vyráběli a popisovali husitské zbraně a husitské korouhve.

     Všechna témata jsme si pak společně představili na hale školy a sestavili výstavu všech prací.

IMG 3865

Nocování s Andersenem

Po roce jsme s dětmi čtvrtých tříd opět nocovali ve škole. Byla totiž Noc s Andersenem. Tentokrát s knihou Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Děti si osvěžily příběhy pejska a kočičky -  jak spolu hospodařili, četly, poslouchaly, řešily křížovky i sportovaly a vařily. Prostě, užily si celou Noc s Andersenem.

IMG 6565

V úterý 20. 3. se zástupci žákovského parlamentu naší školy zúčastnili již druhého setkání parlamentů ZŠ. Tentokrát se setkání konalo naZŠ v Kostelci nad Orlicí. Děti si zde opět vyzkoušely pod vedením lektora některé komunikační techniky, hry a dozvěděly se, jak by správný parlament školy měl fungovat. Další setkání by mělo proběhnout na podzim.

IMG 3838

Pěvecký sbor naší školy vystoupil na velikonočním jarmarku v Černilově s písničkami, básničkami a malým sólem na flétničku. Dětem se vystoupení moc povedlo  a doufám, že jsme přispěli k milé jarní atmosféře.

20180323 1713011

Školní jídelna Masarykovy jubilejní základní školy v Černilově nabízí místo pomocné kuchařky na 50 % úvazek.

Nástup možný od 1. 3. 2018.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny nebo v kanceláři školy.

Zápis 2018