Autoři programu Bakaláři upozorňují na chybu při přihlášení z mobilů s iOS. Omlouvají se a na nápravě pracují.

Tým "Černilováci" zahájil dnes přípravu na soutěž FLL 2018, a to stavbou hracího pole. Letošní téma soutěže je INTO ORBIT (Na oběžnou dráhu) a týká se života v kosmu. Členové týmu mají za úkol během 3 měsíců postavit hrací pole a zkonstruovat a naprogramovat robota schopného plnit zadané mise. Částí soutěže je přispět nějakým inovativním nápadem k řešení problémů života v kosmu.

Budeme se zamýšlet nad otázkami typu: Kde astronauti, kosmonauti nebo taikonauti získají kyslík a vodu, které potřebují na palubě kosmické lodi nebo vesmírné stanice? Jaké zdroje energie a systémy podpory života jsou plánovány pro budoucí kosmické lodě a lidská obydlí na jiných planetách? Jaké unikátní problémy se vyskytují při opravách kosmických lodí v mikrogravitaci nebo snížené gravitaci?

Zde jsou další informace ohledně soutěže:

Držte nám palce :)

Dana Hoffmannová, vedoucí kroužku Lego roboti

 

Vážení uživatelé systému Bakaláři, omluvte prosím pomalé načítání systému. Pátráme po příčině a na zrychlení  pracujeme.

Někdy se stane, že se nenačítá mobilní aplikace Bakaláři. V tom případě doporučuji znovu vyhledat při přihlašování naši školu.

Děkuji za případné další připomínky a za trpělivost.

Dana Hoffmannová

Prázdniny ve škole

V tomto roce nově proběhly nově dva běhy školního tábora ve dnech 16.-27.7.2018.

Náplň tábora byla zaměřena na pohybové aktivity. Děti běhaly, skákaly, házely a hledaly poklad. V prvním týdnu nás trochu zaskočil déšť, ale alespoň jsme věděli, na co máme pláštěnky. Snad jsme jen trochu záviděli těm, kteří měli holínky...

Na závěr každého týdne jsme jeli na výlet do hovohradeckých lesů. Jednou jsme navštívili divoká prasata Boba a Pepinu i s jejich selátky. Podruhé jsme se stali rytíři na "Hradišti". Nezapomněli jsme ani na skřítky, pro které jsme postavili domečky.

Za své úžasné výkony byly děti odměněny poháry a drobnými dárečky.

Po celé dva týdny nám pomáhaly starší děti, ketré byly velkou oporou nejen vedoucím, ale hlavně čtyřletým dětem.

Moc děkujeme !

Naďa Suntychová

 

IMG 20180719 114346

Najdete ho v odkazu Rozvrh hodin.

Ve čtvrtek 21. 6. jsme se rozloučili s letošní prací našeho pěveckého sboru. Děkujeme všem za společnou práci a těšíme se na další zpívání se všemi malými zpěváčky.

D. Filipová, J. Štarhová

IMG 2217koncert

Nazdárek, chtěli bychom vám sdělit pár zážitků ze STK. Naše první kroky vedly na chatu Start, kde jsme se zabydleli. Hned poté následovala procházka směr Sokolská chata. Každý večer následoval náš program. V pondělí jsme hráli spoustu sportovních a odpočinkových her. V úterý jsme byli na celodenním výletě, tam jsme ale zabloudili a ušli jsme 28 km.               (Pan učitel se neumí orientovat v mapě). Středa byla pro všechny stresovým dnem, protože jsme navštívili lanový park, a po návratu k chatě jsme po sobě házeli vodní balónky. Poslední večer jsme zakončili skvělou diskotékou s nejlepším tanečníkem Broňkem. V pátek jsme hráli hru Náhoda a poté jsme si šli balit a odjížděli domů. Všichni jsme si to moc užili a chtěli bychom poděkovat paní učitelce Petrovické a Kučerové a panu učiteli Havlasovi za skvělý turistický kurz, který bychom si klidně zopakovali. J

                                                                                              Osmáci

Turistický výlet 8. třída červen 2018 688

Přejeme všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy hezké prázdniny!

 

SCIO2018

Třídění odpadu je součástí životního stylu moderního člověka. Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina a je také základní surovinou, kterou žáci při výuce spotřebovávají. Naše škola se již tradičně zapojuje do sběru starého papíru ve spolupráci s firmou Napos, a.s.

Tento školní rok žáci a jejich obětaví rodiče i další přibuzní donesli celkem neuvěřitelných 41 491 kg papíru, což činí zhruba 142 kg na jednoho žáka. V soutěži škol jsme se umístili na krásném pátém místě mezi 37 přihlášenými školami. Mezi nejaktivnější třídy patří 3. B, 4. B a 6. B. 

Nejlepšími sběrači na prvním stupni jsou Lukáš Louda s 1563 kg, Adéla Konířová s 1152 kg a Kristýna Černá s 1044 kg, kteří také vyhráli v rámci celé školy. Na druhém stupni jim na paty šlapali Nela Lipavská (778 kg), Tomáš Lorenc (617 kg) a Ondřej Brož (432 kg).

Chtěla bych ale poděkovat všem, kteří nelení a nosí dle svých možností a uklízejí tak naše okolí. Jedna tuna vytříděného papíru zachrání 17 vzrostlých stromů. Děkujeme.

Mgr. Hana Šimková