ČERVEN

1 6. - DEN DĚTÍ  - příprava rozlučáku,konec ve 12.35 hod.

1.6. - DEN DĚTÍ  pro veřejnost 15 - 18 hod.

5.6. - rodičovská schůzka - 16.30 - hod.

12.6. - sběr papíru

18. - 20.6.. - školní výlet

25.6. - odevzdání učebnic

26.6.6. -uzavření prospěchu a chování

25.6. - 28.6. - konec výuky ve 12.35 hod.

28.6. - slavnostní rozloučení 9.tř. - 17 hod.  - hala školy