MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

4. kontrolní práce - ve středu 30. 5. - zopakuj si úrokování, objemy a povrchy těles (jehlan, kužel, koule)

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo

M-F tabulky

kalkulačka

 

ČESKÝ JAZYK

procvičování slovního spojení - komplexní pravopisné jevy

 

REFERÁT LITERATURA

27. 4. Adamíra, Urban, Marcinková

4. 5. Jaklová

11. 5. Řeháková

18. 5. Haft

25. 5. Zářecký

8. 6.

15. 6.

 

 MLUVNÍ CVIČENÍ

Téma: 1) Mládí versus stáří (výhody, nevýhody, čas, způsob života ...)

           2) Mužské a ženské role (dělba rolí, výchova, feminismus, pracovní obory

           3) Školství (počet dětí ve třídě, dovzdělávání, vliv učitelů na dítě, vliv spolužáků, klasifikace známkamii, co                 učit, proč je dobré chodit do školy ....)

Čas: 5 minut

 

2. 5. Hovorka

9. 5. Urban, Hroneš

16. 5. Šmejsa, Křížek

23. 5. Krsková, Hoffmannová

30. 5. Jaklová, Zářecký