MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

1. kontrolní práce - středa 8. 11. - druhá a třetí mocnina, odmocnina, číselné výrazy s mocninami, Pythagorova věta, obrácená PV, hranoly

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo

M-F tabulky

kalkulačka

 

ČESKÝ JAZYK

procvičování ke slovnímu spojení v měsíci prosinci: koncovky podstatných jmen (vzory)

 

REFERÁT LITERATURA

13. 12. Mindeková, Bednář

15. 12. Holečková Aneta

5. 1.  Lorencová

12. 1. Dunková

19. 1. Kořínková

26. 1. Jelínek

9. 2. Holečková Veronika

16. 2. Herzánová

2. 3. Tlapáková

9. 3. Řezníček

16. 3. Janeček

23. 3. Svoboda

6. 4. Vejman

13. 4. Hromá

20. 4. Ježková

27. 4. Štandera

4. 5. Hovorka, Kotyza

11. 5. Skalová

18. 5. Jelenová

25. 5. Horáčková, Doudová

8. 6. Javůrková

15. 6. Přichystal

22. 6. Zemánková

 

 

MLUVNÍ CVIČENÍ

libovolné téma, délka 3 minuty

5. 12. Hovorka, Kotyza

12. 12. Přichystal, Štandera

19. 12.  Zítková, Holečková V.

19. 1. Doudová, Horáčková

16. 1. Sovák, Vejman, Řezníček

23. 1. Ježková, Zemánková