MATEMATIKA

Konzultace probíhají po domluvě.

v červnu nás čeká ještě 4. kontrolní práce

 

pomůcky:

trojúhelník s ryskou

pravítko

kružítko s tuhou seříznutou směrem k jehle (+ kousek smirkového papíru na úpravu tuhy)

ořezaná měkká tužka (č.2) a tvrdá tužka (č. 4)

ořezaná modrá a červená pastelka

úhloměr

nůžky

lepidlo

M-F tabulky

kalkulačka

 

ČESKÝ JAZYK

procvičování ke slovnímu spojení v měsíci květnu: pravopis slov cizího původu

29. 5. kontrolní slohová práce - úvaha

 

REFERÁT LITERATURA

 

18. 5. Hovorka, Kotyza, Skalová, Jelenová

25. 5. Horáčková, Doudová

8. 6. Javůrková

15. 6. Přichystal

22. 6. Zemánková

 

 

MLUVNÍ CVIČENÍ

libovolné téma, délka 3 a půl minuty 

 

22. 5. Ježková, Holečková Aneta, Tlapáková

29. 5. Svoboda, Horáčková

5. 6. Přichystal, Štandera

12. 6. Zemánková, Jelenová